Αντικατάσταση του Πίνακα Παθήσεων που χαρακτηρίζονται μη αναστρέψιμες

Και για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ’ αόριστον της Φ.80000/οικ.2/1 (ΦΕΚ-Β 7/2018) υ.α.

Ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσος Πετρόπουλος

Απόφαση του υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης, Τάσου Πετρόπουλου., σύμφωνα με την οποία αντικαθίσταται ο Πίνακας Παθήσεων που χαρακτηρίζονται μη αναστρέψιμες και για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ’ αόριστον της Φ.80000/οικ.2/1 (ΦΕΚ 7Β/2018, ΑΔΑ: ΩΣΑΦ465Θ1Ω-ΧΟΕ) υπουργικής απόφασης.

ΕΔΩ το σχετικό ΦΕΚ 1560Β/08-05-18. Η ισχύς της παρούσας απόφαση αρχίζει από 01-01-2018.


Διαβάστε επίσης: