Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης: Ως αγροτικά εισοδήματα θα λογίζονται τα έσοδα από την οικοτεχνία

Σχετική η ΠΟΛ.1068/2018

yp-agrotikis-anaptiksis

Όπως γνωστοποίησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με σχετική του ανακοίνωση, σύμφωνα με εγκύκλιο της «Ανεξάρτητης» Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), «από 01 Γενάρη 2017 τα έσοδα που προκύπτουν από τις δραστηριότητες της οικοτεχνίας θα λογίζονται και θα περιλαμβάνονται στα αγροτικά εισοδήματα. Η ένταξη αυτή αποτελούσε πάγιο αίτημα των επαγγελματιών αγροτών, όπως αυτοί ορίζονται και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), οι οποίοι ασκούν την συγκεκριμένη δραστηριότητα της οικοτεχνίας».

Τα ανωτέρω προκύπτουν από την ΠΟΛ.1068/2018 «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2017, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή», στην οποία αναφέρεται ότι: «Από 1.1.2017 η δραστηριότητα της οικοτεχνίας όπως ορίζεται στις διατάξεις του ν. 3874/2010 (άρθρο 2 περ. δ’) και του ν. 4253/2014 (άρθρο 56 παρ. 2α), περιλαμβάνεται για φορολογικούς σκοπούς στην έννοια της αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας».