6.6 C
Athens
Τρίτη, 31 Ιανουαρίου, 2023

Αγωνιστική Συνεργασία ΟΤΕ: Παρατείνεται και για το 2017 η ευνοϊκή φορολογία του Λογαριασμού Νεότητας

Ξεκίνησε πρόσφατα η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των φορολογικών δηλώσεων 2018 των φορολογούμενων για τα εισοδήματα του 2017. Ταυτόχρονα ψηφίστηκε στις 2 Μαΐου νόμος με τίτλο «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις». Στο άρθρο 114 του νόμου που ψηφίστηκε, τροπολογείται για πολλοστή φορά το άρθρο 72 του Ν. 4172/13 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος). Συγκεκριμένα η παράγραφος 2 του άρθρου 114 του νέου νόμου αναφέρει : §2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 35Α του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 η φράση «κατά το φορολογικό έτος 2016» αντικαθίσταται από τη φράση «κατά τα φορολογικά έτη 2016 και 2017».

Σύμφωνα με την διάταξη που ψηφίστηκε, προβλέπεται ότι, παρατείνεται η υφιστάμενη όμοια ρύθμιση των ετών 2014, 2015 και 2016 και για το φορολογικό έτος 2017, σύμφωνα με την οποία για τα εισοδήματα που αποκτούν οι περιστασιακά ή ευκαιριακά απασχολούμενοι (άνεργοι, νοικοκυρές, φοιτητές, συμμετέχοντες σε προγράμματα εργασιακής εμπειρίας κ.λ.π.) και εφόσον αυτοί δεν είναι επιτηδευματίες, δηλαδή δεν έχουν κάνει έναρξη εργασιών, έχει εφαρμογή, για λόγους φορολογικής δικαιοσύνης, η ενιαία κλίμακα των μισθωτών/συνταξιούχων/επιχειρηματικής δραστηριότητας, υπολογιζόμενου του ποσού της μείωσης φόρου των 1.900 έως 2.100 ευρώ, εφόσον το πραγματικό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ. Όταν το πραγματικό εισόδημα των φορολογουμένων υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ, το υπερβάλλον ποσό φορολογείται με την προαναφερθείσα ενιαία κλίμακα μη εφαρμοζόμενων των μειώσεων του άρθρου 16 του ν. 4172/2013 δηλαδή με την κλίμακα που ισχύει για όσους έχουν εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα το οποίο φορολογείται με συντελεστή που ξεκινά από 22%.

Η διάταξη αυτή έχει εφαρμογή και στην φορολόγηση της παροχής του ΟΤΕ στον Λογαριασμό Νεότητας. Πρακτικά όσοι δικαιούχοι πήραν το 2017 την προκαταβολή του Λογαριασμού (στο 18ο έτος της ηλικίας του τέκνου) (περίπου 6.000 €) θα πληρώσουν μηδενικό ή ελάχιστο φόρο. Για όσους όμως το 2017 πήραν την εξόφληση της παροχής του ΟΤΕ (24ο έτος) συν τους τόκους (οι οποίοι φορολογούνται με 15%) το συνολικό ποσό υπερβαίνει τις 6.000 € και θα φορολογηθούν για το υπερβάλλον ποσόν. Μια πρόταση για να ξεπεραστεί αυτή η δυσκολία, θα ήταν να συμφωνήσει η ΟΜΕ-ΟΤΕ με την διοίκηση ΟΤΕ, την καταβολή της παροχής και των τόκων σε τρεις δόσεις αντί των δύο.

Η δική μας γνώμη είναι ότι ο Λογαριασμός Νεότητας δεν πρέπει να αφεθεί στην ετήσια προσδοκία της επαναλαμβανόμενης τροπολογίας του σχετικού άρθρου, η οποία κάποια στιγμή πιθανά να μην γίνει. Η χορηγία του Λογαριασμού Νεότητας δεν είναι λογικό να βρίσκεται στο στόχαστρο των φοροεισπρακτικών μηχανισμών, αφού πρόκειται για μια κοινωνική παροχή στα παιδιά μας για την οποία έχουμε φορολογηθεί επί σειρά ετών, στο εισόδημά μας. Πέραν της γνωστής επιδρομής που υπέστη το 2011 ο Λογαριασμός Νεότητας  από τον ΟΤΕ, λανθασμένες ενέργειες του παρελθόντος έχουν χαρακτηρίσει την παροχή αυτή ως «εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα», πράγμα που κατά την γνώμη μας είναι αδιανόητο. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα σε ανάλογα αποταμιευτικά προγράμματα άλλων οργανισμών για τα οποία δεν προβλέπεται φόρος ή έχουν ευνοϊκότερο τρόπο φορολόγησης. Η πρόταση που επεξεργάστηκε η ΟΜΕ-ΟΤΕ πριν λίγα χρόνια και δεν έγινε δεκτή από την κυβέρνηση, είναι να χαρακτηριστεί η εν λόγω παροχή ως «ασφάλισμα» που καταβάλλεται στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστήριων συνταξιοδοτικών συμβολαίων. Σε κάθε περίπτωση η ΟΜΕ-ΟΤΕ οφείλει να επανέλθει και να απαιτήσει να δοθεί μόνιμη και δίκαιη λύση στο πρόβλημα.

Παρόμοια Άρθρα