Δημόσιο: Τροπολογία για την ηλεκτρονική «αξιολόγηση» στο ν/σ για το ξεπούλημα λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ

Τη θέσπιση ηλεκτρονικής διεξαγωγής της «αξιολόγησης» των υπαλλήλων και των προϊσταμένων οργανικών μονάδων, η οποία διενεργείται μέσω ειδικής πλατφόρμας που εντάσσεται στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου, προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το ξεπούλημα λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ.

Σύμφωνα με την ίδια τροπολογία, επανακαθορίζεται η διαδικασία «αξιολόγησης» (ορισμός αξιολογητών, συμπλήρωση των εκθέσεων αξιολόγησης) και, ειδικότερα για το έτος 2017, παρέχεται η εξουσιοδότηση για τον καθορισμό με υπουργική απόφαση, του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο διενεργείται η «αξιολόγηση», καθώς και των επιμέρους φάσεων της.

Ακόμα, επανακαθορίζεται:

– η μορφή και το περιεχόμενο του ανώνυμου ερωτηματολογίου «αξιολόγησης» των προϊσταμένων από τους υφιστάμενους, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής της διαδικασίας «αξιολόγησης»

– η διαδικασία της συμβουλευτικής συνέντευξης μεταξύ του αξιολογούμενου υπαλλήλου και του άμεσου ιεραρχικά προϊσταμένου του.


ΕΔΩ η τροπολογία.