Ημερίδα Συνδικάτου ΙΓΜΕ στο ΒΕΑ | Τρίτη 17 Απρίλη

Ημερίδα, με τίτλο «Ο ρόλος του ΙΓΜΕ στην ανάπτυξη της χώρας – Μέλλον και προοπτική», διοργανώνει την Τρίτη 17 Απριλίου 2018, από τις 9.30-14.30, στο αμφιθέατρο του Βιοτεχνικού Επιμελητήριου Αθηνών (Ακαδημίας 18), το Συνδικάτο ΙΓΜΕ.

Στα 67 χρόνια της ιστορικής του διαδρομής, το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) προσέφερε τα μέγιστα στην αξιοποίηση του Ορυκτού Πλούτου της χώρας για την Οικονομική και Κοινωνική ανασυγκρότησης της και στην προώθηση της γεωλογικής επιστήμης στην Ελλάδα. Την κρίσιμη αυτή περίοδο που περνάει σήμερα η χώρα ερευνητικοί φορείς, όπως το ΙΓΜΕ, πρέπει να βρίσκονται σε πλήρη ανάπτυξη εκτέλεσης ερευνητικών και εφαρμοσμένων προγραμμάτων.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας καλείται να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση του Ινστιτούτου και την απρόσκοπτη λειτουργία του. Επείγουν η πρόσληψη νέου και υψηλού επιπέδου επιστημονικού και υποστηρικτικού προσωπικού, η λύση όλων των χρονιζόντων προβλημάτων καθώς και ο αναπτυξιακός σχεδιασμός προσαρμοσμένος στις σύγχρονες κοινωνικές και αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας. Οι ανάγκες αυτές εστιάζονται στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας, όπως είναι ο ορυκτός της πλούτος και το πλούσιο ποικιλόμορφο περιβάλλον της.

Η αυξημένη διεθνώς ζήτηση κρίσιμων πρώτων υλών σε συνδυασμό με την ελλειμματικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτές, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για την εντατικοποίηση της Έρευνας με στόχο τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των Ορυκτών Πόρων. Καθοριστική είναι επίσης η εξασφάλιση καλής ποιότητας και ικανοποιητικής ποσότητας υδατικών πόρων, ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων όπως η γεωθερμική ενέργεια, καθώς και η εξασφάλιση της αειφορίας τους. Σημαντική είναι η αντιμετώπιση καταστροφικών γεωλογικών φαινομένων, όπως οι κατολισθήσεις, καθώς, η διαρκής επικαιροποίηση των γεωλογικών χαρτογραφικών δεδομένων σε διάφορες κλίμακες, κατάλληλων και απαραίτητων για όλα τα δημόσια και ιδιωτικά αναπτυξιακά έργα, οι μελέτες και γνωμοδοτήσεις για τις επιπτώσεις στο γεωλογικό περιβάλλον εξορυκτικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων.

Οι εργαζόμενοι στο ΙΓΜΕ, έχοντας πλήρη συναίσθηση του ρόλου του Ινστιτούτου και της δυνατότητας συμβολής του στην ανάπτυξη του τόπου, παίρνουν την πρωτοβουλία μέσω του συλλογικού τους φορέα να επαναφέρουν στο δημόσιο διάλογο την ανάγκη ουσιαστικής στήριξης ερευνητικών φορέων, όπως το ΙΓΜΕ.


ΕΔΩ η εισήγηση.

ΕΔΩ το πρόγραμμα.