Υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης ασθενειών από το ΜΚΙΕ

Οι εθελοντές του Μητροπολιτικού Κοινωνικού Ιατρείου Ελληνικού αποφάσισαν να εστιάσουν και στην πρόληψη, με δεδομένο ότι  αυτή αποτελεί  πολύ  σημαντικό παράγοντα  της ποιότητας υγείας του πληθυσμού, καθώς και παράγοντα αναχαίτισης της νοσηρότητας και των φαρμακευτικών αναγκών. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, το ΜΚΙΕ ξεκινά σταδιακά την υλοποίηση προγραμμάτων, όπου οι στατιστικοί δείκτες δείχνουν σημαντική επιδείνωση  τα τελευταία χρόνια για κατηγορίες πολιτών  που δεν καλύπτονται από δημόσιους φορείς ολιστικά και γι’ αυτό  απευθύνονται τόσο σε ασφαλισμένους όσο και ανασφάλιστους πολίτες.

Η αρχή γίνεται με τα παρακάτω δύο προγράμματα:

Τον Απρίλιο 2018  με το πρόγραμμα «Προληπτική αντιμετώπιση παιδικής και νεανικής παχυσαρκίας»

  • Εκτελείται από υπεύθυνους ιατρούς ενδοκρινολόγο και καρδιολόγο στο χώρο του ιατρείου.
  • Στοχεύει στην πρόληψη του σακχαρώδη διαβήτη, της υπέρτασης και των υπερλιπιδαιμιών.
  • Περιλαμβάνει κλινικό έλεγχο, έλεγχο με καρδιογράφημα και υπερηχοκαρδιογράφημα, σύσταση για αναγκαίο εργαστηριακό έλεγχο και διατροφικές οδηγίες.
  • Όπου κρίνεται αναγκαίο θα υπάρχει ψυχολογική στήριξη.
  • Θα διενεργείται κάθε δεκαπενθήμερο Τρίτη απόγευμα 5-6μμ κατόπιν ραντεβού.
  • Τηλεφωνικά ραντεβού τις ώρες λειτουργίας του ΜΚΙΕ στο τηλ. 210 96 31 950

Το Μάϊο, θα επαναληφθεί το πρόγραμμα που είχαμε υλοποιήσει και πέρυσι με επιτυχία  «Πρόληψη  καρκίνου του δέρματος».

  • Εκτελείται από υπεύθυνο δερματολόγο στο χώρο του ιατρείου.
  • Στοχεύει στην πρόληψη του μελανώματος και ενόψει καλοκαιρινής περιόδου.
  • Θα διενεργείται κάθε Τετάρτη 12.00-14.00 κατόπιν ραντεβού.
  • Τηλεφωνικά ραντεβού τις ώρες λειτουργίας του ΜΚΙΕ στο τηλ. 210 96 31 950.