ΜΕΤΑ-ΟΤΑ Εργαζομένων Δ. Αλίμου: Πρώτο ΔΣ και εκκρεμότητες του προηγούμενου Συλλόγου

Την Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018 συγκλήθηκε το πρώτο Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Αλίμου ώστε να αναλάβουν καθήκοντα τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο συνάδελφος Γεωργακόπουλος Δημήτρης, επικεφαλής της Συνδικαλιστικής Ανατροπής Δήμου Αλίμου που πλειοψήφησε στις εκλογές του Συλλόγου οι οποίες διενεργήθηκαν στις 22 Μαρτίου 2018 προέδρευσε στο Συμβούλιο. Ξεκίνησε λέγοντας πως εφόσον η παράταξή του έχει την πλειοψηφία τα μέλη της θα αναλάβουν το προεδρείο του Συλλόγου τηρώντας την μέχρι σήμερα ακολουθούμενη πολιτική γραμμή τους.

Η σύσταση του νέου προεδρείου έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Γεωργακόπουλος Δημήτριος,

Αντιπρόεδρος: Κουρτέλης Κωνσταντίνος,

Γενικός Γραμματέας: Χατζηδάκη Άννα,

Ταμίας: Χρονόπουλος Θεόδωρος,

Μέλη: Καραφουλίδης Δημήτρης, Καπράλος Γιάννης, Παπαχρίστου Αναστασία.

Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης ο νέος Πρόεδρος δήλωσε ότι η προηγούμενη διοίκηση του Συλλόγου άσκησε έντονη κριτική στο πρόσωπό του  και πιο συγκεκριμένα η παράταξη του ΜΕΤΑ ΟΤΑ Δήμου Αλίμου, και πως πλέον ο Σύλλογος δεν θα λειτουργεί με έγγραφα και ανακοινώσεις. Με λύπη διαπιστώσαμε πως ακόμα και σήμερα ο συνάδελφος Γεωργακόπουλος δεν έχει κατανοήσει πως ο θεσμικός ρόλος του Συλλόγου είναι η υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων όλων των συναδέλφων και η εξασφάλιση της διαφάνειας των ενεργειών του Συλλόγου. Πως η αντιπαράθεση δεν είναι αυτοσκοπός, ωστόσο είναι αναγκαία όταν τα δικαιώματά μας θίγονται ή όταν στην πράξη τα εκλεγμένα μέλη του Συλλόγου «λάμπουν δια της απουσίας τους».

Σαν ΜΕΤΑ-ΟΤΑ Αλίμου θεωρούμε ότι είναι υποχρέωσή μας να ενημερώνουμε τους συναδέλφους. Θεωρούμε πως ο Σύλλογος είναι η φωνή των υπαλλήλων και πως πρέπει να υπάρχει διαρκής ενημέρωση και συζήτηση για όλα τα θέματα που μας αφορούν. Για το σκοπό αυτό δημιουργήσαμε το site: meta-alimou.webnode.gr μέσω του οποίου θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε την ενημέρωση των συναδέλφων μας με ανακοινώσεις για τις δράσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και για θέματα που αφορούν τους εργαζομένους στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Οι ανακοινώσεις  αποτελούν επίσης μια μορφή δέσμευσης για τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες ψηφίζονται από τα μέλη του, και τόσο οι εργαζόμενοι όσο και η Διοίκηση πρέπει να ενημερώνονται για αυτές. Πιστεύουμε πως με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η διαφάνεια στη λειτουργία του Συλλόγου των Εργαζομένων, ο οποίος ανήκει στους εργαζόμενους και οφείλει να τους δίνει πρόσβαση στην ενημέρωση με κάθε τρόπο. Σκοπός τους δεν είναι να ωραιοποιήσουμε την κατάσταση αλλά να προβάλλουμε τις ελλείψεις και τα προβλήματα. Οφείλουμε να χρησιμοποιούμε όλα τα νόμιμα μέσα για να πετύχουμε τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας μας και όχι να κουκουλώνουμε τα προβλήματα, βρίσκοντας ευκαιρία για συναλλαγές με τη Διοίκηση.

Με τη Διοίκηση επιζητάμε τον διάλογο και την εξεύρεση λύσεων, ο καθένας από τη δική του θέση, ώστε να υπάρχει ισορροπία και αρμονία στις εργασιακές μας σχέσεις και να παρέχουμε, εντέλει, ποιοτικές υπηρεσίες προς τον δημότη μέσα από τον δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα των υπηρεσιών. Ελπίζουμε ότι με τη δημιουργία του διαδικτυακού τόπου θα υπάρξει η δυνατότητα με τη δική σας συμμετοχή να αναδείξουμε και να επιλύσουμε προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στη δουλειά μας αλλά και να έχουμε την ευκαιρία να προβάλλουμε τα προβλήματα αυτά στην τοπική κοινωνία και τους δημότες.

Κλείνοντας τη θητεία μας στο προεδρείο του Συλλόγου των Εργαζομένων υπάρχουν, λόγω διαδικαστικών ζητημάτων που καθυστέρησαν, εκκρεμότητες για τις οποίες οφείλουμε να ενημερώσουμε το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων, και τους εργαζόμενους και να συνεχίσουμε να παλεύουμε έως ότου διεκπεραιωθούν. Τα θέματα αυτά αφορούν:

Όλες τις ενέργειες που έγιναν για τα ημερομίσθια που αδικαιολόγητα κόπηκαν από τους συναδέλφους για τις κινητοποιήσεις που βαφτίστηκαν απεργίες και που σκοπό είχαν να παραμείνουν οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι στην καθαριότητα. Είμαστε στο πλευρό των συμβασιούχων συναδέλφων, ζητάμε να συνεχιστούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες μέχρι να δικαιωθούν και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε κάθε εργαζόμενο σε κάθε υπηρεσία στον αγώνα του για μόνιμη και σταθερή εργασία. Επίσης για τις περικοπές αποδοχών ζητάμε να ακολουθηθεί η τυπική διαδικασία της κοινοποίησης με απόδειξη της σχετικής απόφασης σε κάθε ενδιαφερόμενο για να μπορέσει να προχωρήσει η διαδικασία.

Θα συνεχίσουμε όλες τις νόμιμες ενέργειες και θα στηρίξουμε τους εργαζόμενους στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αλίμου, στους οποίους για χρόνια στερούν τα Μέσα Ατομικής Προστασίας και με δικές μας ενέργειες κατορθώσαμε να πιέσουμε την Διοίκηση να ξεκινήσει τη διαδικασία χορήγησής τους.

Θα συνεχίσουμε όλες τις νόμιμες ενέργειες που έχουμε ξεκινήσει, έως ότου ολοκληρωθεί η πληρωμή των οφειλών σε ΜΑΠ από προηγούμενα έτη με την εφαρμογή του άρθρου 97 του Ν.4483/2017, μέχρι να δικαιωθούν όλοι οι δικαιούχοι.

Επίσης, έχουμε κάνει όλες τις έννομες ενέργειες για να καθιερωθεί το ειδικό ωράριο που απορρέει από τη Σ.Σ.Ε. της ΠΟΕ ΟΤΑ για τους εργαζόμενους στην καθαριότητα εσωτερικών χώρων και θα συνεχίσουμε να το διεκδικούμε έως ότου εφαρμοστούν τα νόμιμα.

Δεν θα σταματήσουμε να στηρίζουμε τους συναδέλφους που δίκαια διεκδικούν το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας το οποίο ο νόμος τους δίνει και θα συνεχίσουμε τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι να καταβληθεί.

Θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τον δωρεάν, δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα όλων των υπηρεσιών του Δήμου με όλα τα νόμιμα μέσα γιατί πιστεύουμε ότι, μέσα από αυτόν, παρέχονται φθηνές και ποιοτικές υπηρεσίες προς τον Δημότη.

Συνεχίζουμε να διεκδικούμε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε όλες τις ειδικότητες για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών μας.

Συνεχίζουμε να ζητάμε να γίνουν όλες οι απαραίτητες και νόμιμες ενέργειες για να υπάρχει αξιοκρατία στις υπηρεσίες του Δήμου για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού με τον τρόπο αυτό, προς όφελος των υπηρεσιών και κατα επέκταση του Δημότη.

Κάποιοι δεν θέλουν οι εργαζόμενοι να διεκδικούν και να δικαιώνονται αλλά θέλουν να παρουσιάζουν τους αγώνες των εργαζόμενων ως άκαρπους και να οικειοποιούνται τα αποτελέσματά τους για να πουλούν εκδούλευση και υποχρέωση.

Οι εργαζόμενοι μας τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους και μας έχρησαν εκπροσώπους τους στο Διοικητικό συμβούλιο για να συνεχίσουμε αυτό που πολύ καλά ξέρουμε. Αγώνα για διαφάνεια, ενημέρωση, αξιοκρατία , μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους.

Ευχαριστούμε τους εργαζόμενους που μας στήριξαν να συνεχίσουμε μαζί τους τους αγώνες. Συνεχίζουμε δυναμικά!!!


ΜΕΤΑ Εργαζομένων Δήμου Αλίμου, 03-04-18