ΥΠΕΣ: Άμεση πρόσληψη από τους Προσωρινούς Πίνακες της 3Κ/2018 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ στον τομέα της Καθαριότητας

Με εγκύκλιό του προς τους δήμους, ο υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης επισημαίνει ότι οι δημοτικές Αρχές, με βάσει τα αποτελέσματα των Προσωρινών Πινάκων των επιτυχόντων της 3Κ/2018 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ, μπορούν να προβούν άμεσα σε προσλήψεις.

«Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 3 του ν.4210/2013, όπως ισχύει, μπορείτε να προβείτε άμεσα στην πρόσληψη ορισμένου ή και του συνόλου του αριθμού των υποψηφίων προς διορισμό από τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης, πριν δηλαδή την εξέταση των ενστάσεων. Σχετική είναι η με αρ. πρ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.69/51/οικ.34813/27 εγκύκλιος του (πρώην) Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΑΔΑ:ΒΛΓΔΧ-ΠΨΦ)», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην εγκύκλιο.

«Ειδικά για τις θέσεις που αφορούν σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, κατηγοριών και εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ και ΥΕ, δεν απαιτείται η έκδοση απόφασης κατανομής, καθόσον εξαιρέθηκαν ρητά με τη διάταξη του άρθρου 7 του ν.4368/2016», συμπληρώνεται.


ΕΔΩ η εγκύκλιος.