Σύλλογος ΟΤΑ ν. Χανίων: Κέρδισε ασφαλιστικά μέτρα για την προσωρινή παραμονή των συμβασιούχων καθαριότητας

Με αφορμή την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων της Προκήρυξης 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ, για μόνιμες προσλήψεις στις ανταποδοτικές υπηρεσίες των δήμων, αποτελέσματα τα οποία στέλνουν στην ανεργία χιλιάδες από τους ήδη υπάρχοντες εργαζομένους

Ο Σύλλογος Εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Νομού Χανίων κατέθεσε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χανίων αίτηση ασφαλιστικών μέτρων προκειμένου να προστατεύσει πλείονα μέλη του, συμβασιούχους ορισμένου χρόνου σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας των Δήμων Χανίων, Πλατανιά, Αποκορώνου και Σφακίων, ώστε να παραμείνουν στις θέσεις εργασίας τους μετά την ανάρτηση των προσωρινών αποτελεσμάτων της Προκήρυξης 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ.

Σήμερα, σύμφωνα με τη δήλωση της νομικής συμβούλου του Συλλόγου, συζητήθηκε το αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής, το οποίο έγινε εν μέρει δεκτό από το Δικαστήριο. Συγκεκριμένα, το Δικαστήριο υποχρεώνει με την προσωρινή διαταγή που χορήγησε τους ανωτέρω Δήμους να αποδέχονται προσωρινά, ήτοι μέχρι την κατάρτιση συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μεταξύ των καθ’ ων Δήμων και των διοριστέων δυνάμει των προσωρινών πινάκων επί της 3Κ/2018 προκήρυξης κατ’ άρθρο 18 παρ. 18 ν.2190/1994 και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της συζήτησης της με αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης 120/02.04.2018 αίτησης, που προσδιορίστηκε να συζητηθεί την 5η Ιουνίου 2018, και υπό τον όρο συζήτησης αυτής, τις προσφερόμενες υπηρεσίες των αιτούντων, με την ειδικότητα και την θέση που έχει ο καθένας εξ αυτών, καταβάλλοντας συγχρόνως και τις νόμιμες αποδοχές του, όπως αυτές ίσχυαν έως τις 31.03.2018.