Έκθεση του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών ρατσιστικής βίας για το 2017

Τα ευρήματά του παρουσίασε την περασμένη εβδομάδα το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών ρατσιστικής βίας σε συνέντευξη Τύπου στην ΕΣΗΕΑ. Σύμφωνα με την Βοηθό Συντονίστρια του Δικτύου, Τϊνα Σταυρινάκη, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2017, το Δίκτυο κατέγραψε μέσω συνεντεύξεων με τα θύματα 102 περιστατικά ρατσιστικής βίας με περισσότερα από 120 θύματα.

Σε 34 περιστατικά από αυτά στοχοποιήθηκαν μετανάστες-ριες ή πρόσφυγες λόγω εθνικής καταγωγής, θρησκείας, χρώματος ή/και ταυτότητας φύλου. Σε 7 περιστατικά στοχοποιήθηκαν υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εργαζόμενοι οργανώσεων ή φορέων που παρέχουν υπηρεσίες σε πρόσφυγες. Σε 47 περιστατικά στοχοποιήθηκαν ΛΟΑΤKI άτομα.

Ακόμη, σε 11 περιστατικά στοχοποιήθηκαν ιεροί ή συμβολικοί χώροι και η εβραϊκή κοινότητα και σε 2 περιστατικά στοχοποιήθηκαν ημεδαποί λόγω θρησκείας. Σε 1 περιστατικό στοχοποιήθηκε άνδρας Ρομά λόγω εθνοτικής καταγωγής. Σε 37 περιστατικά στοχοποιήθηκαν περισσότερα του ενός θύματος, ενώ σε 55 περιστατικά η επίθεση τελέστηκε από ομάδα (τουλάχιστον 2 ατόμων).

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι τάσεις που παρατηρήθηκαν εντός της ελληνικής κοινωνίας, δεδομένου ότι αφενός ενισχύθηκε η παρουσία ξενοφοβικών ομάδων και οι εκδηλώσεις οργανωμένης βίας και αφετέρου αναπτύχθηκαν σαφέστερα και ταχύτερα αντανακλαστικά από τις αρμόδιες αρχές.


Μπορείτε να διαβάσετε την έκθεση του Δικτύου για το 2017, εδώ.