ΑΚΙΓΔΥ – Συσπειρώσεις: Ψήφισμα Γεωπονικού Αθηνών για τα Μητρώα Γεωργικών Συμβούλων. Τι κάνει η ΠΕΓΔΥ και το ΓΕΩΤΕΕ;

Πριν από λίγες μέρες σε ανακοίνωση της παράταξής μας καταγγείλαμε την δημιουργία των Μητρώων Γεωργικών Συμβούλων γιατί δημιουργούσε ακόμα ένα Μνημονιακό μηχανισμό πιστοποίησης. Οι πολλαπλά πιστοποιημένοι Γεωτεχνικοί επιστήμονες θα έπρεπε να βάλουν γερά το χέρι στην τσέπη και πάλι για να εγγραφούν σε ένα νέο φορέα πιστοποίησης και να συμμετέχουν σε ενημερώσεις και σεμινάρια μακρυά από τον τόπο τους απο ένα μηχανισμό που θα μετέτρεπε ακόμα και λογιστές σε… Γεωργικούς συμβούλους. Για ποιό λόγο άραγε τελειώνουμε το Πανεπιστήμιο, για ποιο λόγο εγγραφόμαστε υποχρεωτικά στο ΓΕΩΤΕΕ.

Η ΠΕΓΔΥ και το ΓΕΩΤΕΕ δεν ασχολήθηκαν καθόλου με το θέμα. Τα προβλήματα υποβάθμισης του ρόλου των γεωτεχνικών για μερικούς αποτελεί ευκαιρία να ανοίξουν νέες συνεργασίες και καινούργια επαγγέλματα αδιαφορώντας ακόμα και για τα στοιχειώδη τα οποία έχουν κληθεί να προστατεύσουν, τα δικαιώματα των γεωπόνων και των γεωτεχνικών.

Σε λίγες μέρες θα ζητήσουν την ψήφο μας όλοι αυτοί που κατα την διάρκεια της θητείας τους δεν έβγαλαν ούτε μία ανακοίνωση. Τους παραθέτουμε παρακάτω το Ψήφισμα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για να δουν που έχουν καταντήσει τον κλάδο με την στάση τους που ο Γεωπόνος που τελειώνει την Γεωπονική σχολή δεν έχει δικαίωμα ούτε μια γεωργική συμβουλή να δώσει. Μπορεί Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο για τους δικούς του λόγους να αντιδρά όμως η καταγγελία του και η κριτική που κάνει δεν χάνει στο παραμικρό την σημασία της.


ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ
ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Σχετικά με το Σύστημα Παροχής Συμβουλών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις (ΣΠΣΓΕ)

Η Σύγκλητος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών κατά την συνεδρίασή της (529/23.2.2018), εξέτασε τα δεδομένα που προκύπτουν από την ΥΑ-163/13692/25.01.2018 (ΦΕΚ Β’ 267/01.02.2018), που αφορά στην καθιέρωση συστήματος παροχής «Γεωργικών Συμβουλών» σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και κατάρτισης «Μητρώου Γεωργικών Συμβούλων». Το σύστημα αυτό, που καθιερώνεται με την ΥΑ ερήμην των γεωτεχνικών Πανεπιστημίων/Σχολών/ Τμημάτων, ουσιαστικά ανατρέπει το ΠΔ 344/2000 που καθορίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα των γεωτεχνικών και αμφισβητεί για πρώτη φορά τη δυνατότητα των γεωτεχνικών και ιδίως των γεωπόνων να παρέχουν γεωργικές συμβουλές, δηλ. τη δυνατότητα να ασκήσουν το εξ’ ορισμού αντικείμενο των σπουδών τους. To εν λόγω σύστημα αντιμετωπίζει τους απoφοίτους των γεωπονικών σπουδών ως επιστήμονες ρηχής, επιδερμικής γνώσης που χρήζουν αρχικής και τακτικής επιμόρφωσης επ’ αμοιβής, για τη δυνατότητα άσκησης των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων. Τέλος, βάσει της ΥΑ, η επιμόρφωση των «Γεωργικών Συμβούλων» δεν προβλέπεται να γίνεται από τα Γεωπονικά Πανεπιστήμια/Σχολές/Τμήματα, αλλά από τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό (ΕΛΓΟ) ΔΗΜΗΤΡΑ με δραστηριότητα και εμπειρία στην έρευνα και στη γεωργική εκπαίδευση, όχι όμως σε αυτή την γεωπονική-επιστημονική.

Η Σύγκλητος του ΓΠΑ ομόφωνα, εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία της, καταδικάζει τη δημοσίευση της σχετικής ΥΑ και ζητά από την πολιτεία την άμεση κατάργησή της.

Αθήνα 23/2/2018