Παράταση της θητείας των επικουρικών γιατρών μέσω ΕΣΠΑ μέχρι τις 31-01-2019

Παρατείνεται με υπουργική απόφαση που υπογράφουν οι κκ. Ξανθός και Πολάκης η θητεία των επικουρικών γιατρών ως τις 31-1-2019 που είχαν προσληφθεί μέσω ΕΣΠΑ και η θητεία τους έληγε σταδιακά από 21-3-2018 έως τις 31-12-2018. Η μισθοδοσία των ανωτέρω θα συνεχίσει να καταβάλλεται από πιστώσεις του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων.