Εκλογές ΣΜΤ: ΡΙΣΤάΡΤ // ΡΙζοσπαστική Συνεργασία Τεχνικών για την ΑΡιστερή Τροχιά

Μέλος του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών (www.somt.gr) μπορεί να γίνει κάθε εργαζόμενος τεχνικός απόφοιτος οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας, ο οποίος εργάζεται κατά κύριο λόγο με σχέση εξαρτημένης εργασίας και ανεξάρτητα από τον τρόπο αμοιβής του (Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, μηνιαίος μισθός, κατ’ αποκοπή, ωρομίσθιος, τηλεργασία κλπ), και ανεξάρτητα από τον τυπικό χαρακτηρισμό της εργασιακής σχέσης (σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, έργου, ανεξάρτητων υπηρεσιών, κλπ) ή τον ασφαλιστικό φορέα, που εργάζεται στην Ελλάδα.

Δηλαδή: μηχανικοί, γεωλόγοι, τεχνικοί, σχεδιαστές, γεωτεχνικοί, εργαστηριακοί υπάλληλοι, εργαζόμενοι στο μελετητικό και κατασκευαστικό τομέα, γενικότερα σε τεχνικές εταιρίες, σε ερευνητικά κέντρα και προγράμματα και γενικά στον ιδιωτικό Τομέα, καθώς και άνεργοι των παραπάνω χώρων και ειδικοτήτων. Μέλη του σωματείου μπορούν ακόμη να είναι τεχνικοί εργαζόμενοι στο εξωτερικό σε επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων.

Εδώ μπορείτε να βρείτε αίτηση εγγραφής στο Σωματείο https://goo.gl/j2jFRA

Στις 18, 19 και 20 Μάρτη πραγματοποιούνται οι εκλογές του Σωματείου, σε Αθήνα (18-20), Πάτρα, Χανιά, Ηράκλειο και Λάρισα (18). Οι εγγραφές ενόψει των εκλογών γίνονται ως τη Δευτέρα 12 Μάρτη.