Υπηρεσία Ασύλου: Απολύσεις έμπειρου προσωπικού, αντικατάστασή τους από ενοικιαζόμενους

Φωτογραφία αρχείου

Για μεθοδευμένες απολύσεις έμπειρων εργαζομένων, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, αλλά και τακτική υποκατάστασης του προσωπικού της Υπηρεσίας Ασύλου από «δανεικούς» εργαζόμενους/ες, που συνάπτουν συμβάσεις εργασίας με ιδιωτικές εταιρείες για να προσφέρουν υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO), ενώ ουσιαστικά εργάζονται για την Υπηρεσία, καταγγέλλει καταγγέλλει το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής το Σωματείο Εργαζομένων Συμβασιούχων Υπηρεσίας Ασύλου (ΣΕΣΥΑ).

Όπως αναφέρει το ΣΕΣΥΑ, «όλες/οι συναδέλφισσες/οι που εργάζονταν στην Υπηρεσία Ασύλου με συμβάσεις ορισμένου χρόνου μέχρι τα τέλη του Δεκεμβρίου 2017, αποκλείστηκαν είτε επειδή βρέθηκαν πολύ χαμηλά στην κατάταξη λόγω πρόκρισης των ανέργων είτε επειδή δεν συμπεριλήφθηκαν στους προσληπτέους – ενώ είχαν καταταχθεί στους επιτυχόντες! Το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και η διοίκηση της Υπηρεσίας Ασύλου είχαν φροντίσει να έχουν ως δικλίδα ασφαλείας το τρίμηνο κώλυμα του π.δ. 164/2004, το οποίο εφάρμοσαν κατά την πρόσληψη και όχι κατά την κατάταξη των υποψηφίων» (σ.σ.: με το νόμο για τη λειτουργία του Ινστιτούτου Παστέρ, που ψηφίστηκε στις 7 Μάρτη 2018, καταργήθηκε αυτό το κώλυμα – εδώ ο ψηφισθείς νόμος).

Όσον αφορά στους ενοικιαζόμενους εργαζομένους που ουσιαστικά εργάζονται για την Υπηρεσία Ασύλου, σημειώνει πως «τους κατανέμει αναλόγως των δικών της αναγκών στις διάφορες θέσεις και οι οποίοι λαμβάνουν οδηγίες και εντολές από τους Προϊσταμένους της Υ.Α.. Με την εναλλαγή των εργοδοτών, η Υ.Α. πιστεύει ότι έχει τη “νομική” κάλυψη για να μην ανανεώνει τις συμβάσεις των εργαζομένων που έχουν προσληφθεί μέσω διαδικασίας ΑΣΕΠ και να μην προσλαμβάνει περισσότερο προσωπικό, αν και οι ανάγκες της είναι αντικειμενικά αυξημένες».

Και τι απάντηση πήρε το Σωματείο, όταν το έθεσε σε πρόσφατη συνάντησή του με την πολιτική ηγεσία του αρμοδίου υπουργείου; «Όλα τα παραπάνω ζητήματα τα θέσαμε την 08/03/18, στη συνάντηση του Δ.Σ. του Σωματείου με τον Υφυπουργό κ. Μπαλάφα, παρουσία της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου κ. Αδάμ και του Γενικού Γραμματέα κ. Παπαδημητρίου. Επ’ αυτών δεν λάβαμε απάντηση πέρα από την αναφορά σε “μνημονιακές υποχρεώσεις” και “κωλύματα του ΑΣΕΠ».

Το ΣΕΣΥΑ καλεί το νέο υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής Δημήτρη Βίτσα και τη Διεύθυνση της Υπηρεσίας Ασύλου «να εγκαταλείψουν τις αντιεργατικές τακτικές και να βάλουν φρένο σε νέες απολύσεις, σύμφωνα και με την τροπολογία που ψήφισε πρόσφατα η κυβέρνηση για την ανανέωση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου» και την ΑΔΕΔΥ «να καταγγείλει αυτές τις πρακτικές ενίσχυσης της ελαστικής εργασίας που ανοίγουν τους “ασκούς του Αιόλου” για τις ήδη υποβαθμισμένες εργασιακές συνθήκες στο δημόσιο. Είναι χρέος μας, από κάθε θέση, να παλεύουμε με στόχο τη μόνιμη και σταθερή εργασία για όλου/ες».

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΕΣΥΑ

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για την πρόσληψη συμβασιούχων ορισμένου χρόνου στην Υπηρεσία Ασύλου δυνάμει της ΣΟΧ2/2017 Ανακοίνωσης επιβεβαίωσε τη θέση του Σωματείου μας για μεθοδευμένες απολύσεις. Όλες/οι συναδέλφισσες/οι που εργάζονταν στην Υπηρεσία Ασύλου με συμβάσεις ορισμένου χρόνου μέχρι τα τέλη του Δεκεμβρίου 2017, αποκλείστηκαν είτε επειδή βρέθηκαν πολύ χαμηλά στην κατάταξη λόγω πρόκρισης των ανέργων είτε επειδή δεν συμπεριλήφθηκαν στους προσληπτέους – ενώ είχαν καταταχθεί στους επιτυχόντες! Το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και η διοίκηση της Υπηρεσίας Ασύλου είχαν φροντίσει να έχουν ως δικλίδα ασφαλείας το τρίμηνο κώλυμα του π.δ. 164/2004, το οποίο εφάρμοσαν κατά την πρόσληψη και όχι κατά την κατάταξη των υποψηφίων.

Από το 2014, που ξεκίνησε η Υπηρεσία Ασύλου να προσλαμβάνει προσωπικό με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, για πρώτη φορά απουσίαζε το προσόν της εξειδικευμένης εμπειρίας από την Ανακοίνωση ΣΟΧ2/2017. Προφανώς η Υπηρεσία Ασύλου έκρινε ότι μετά από 3 χρόνια δεν έχει πλέον εξειδικευμένες ανάγκες για τη λειτουργία της !!! Η διαδικασία αντικατάστασης έμπειρων συναδέλφων από νέους/ες άφησε υποστελεχωμένες αρκετές δομές της Υπηρεσίας Ασύλου για περίπου 3 μήνες, όπως το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Αλίμου, ενώ παράλληλα αυξάνονταν οι απαιτήσεις για «νούμερα». Η πολιτική απόφαση περί ανακύκλωσης των συμβασιούχων και η απώλεια ενός εκπαιδευμένου προσωπικού, επιφέρει συνέπειες στην εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας Ασύλου και αντί να λύνει το πρόβλημα της ανεργίας, το επιτείνει.

Ευρεία είναι πλέον η τακτική υποκατάστασης του προσωπικού της Υπηρεσίας Ασύλου από «δανεικούς» εργαζόμενους/ες, που συνάπτουν συμβάσεις εργασίας με ιδιωτικές εταιρίες για να προσφέρουν υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO), ενώ ουσιαστικά εργάζονται για την Υπηρεσία Ασύλου, η οποία και τους κατανέμει αναλόγως των δικών της αναγκών στις διάφορες θέσεις και οι οποίοι λαμβάνουν οδηγίες και εντολές από τους Προϊσταμένους της Υ.Α.. Με την εναλλαγή των εργοδοτών, η Υ.Α. πιστεύει ότι έχει τη «νομική» κάλυψη για να μην ανανεώνει τις συμβάσεις των εργαζομένων που έχουν προσληφθεί μέσω διαδικασίας ΑΣΕΠ και να μην προσλαμβάνει περισσότερο προσωπικό, αν και οι ανάγκες της είναι αντικειμενικά αυξημένες.

Όλα τα παραπάνω ζητήματα τα θέσαμε την 08/03/18, στη συνάντηση του Δ.Σ. του Σωματείου με τον Υφυπουργό κ. Μπαλάφα, παρουσία της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου κ. Αδάμ και του Γενικού Γραμματέα κ. Παπαδημητρίου. Επ’αυτών δεν λάβαμε απάντηση πέρα από την αναφορά σε «μνημονιακές υποχρεώσεις» και «κωλύματα του ΑΣΕΠ».

Καλούμε το νέο Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής και τη Διεύθυνση της Υπηρεσίας Ασύλου να εγκαταλείψουν τις αντιεργατικές τακτικές και να βάλουν φρένο σε νέες απολύσεις, σύμφωνα και με την τροπολογία που ψήφισε πρόσφατα η κυβέρνηση για την ανανέωση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου

Καλούμε την ΑΔΕΔΥ να καταγγείλει αυτές τις πρακτικές ενίσχυσης της ελαστικής εργασίας που ανοίγουν τους «ασκούς του Αιόλου» για τις ήδη υποβαθμισμένες εργασιακές συνθήκες στο δημόσιο. Είναι χρέος μας, από κάθε θέση, να παλεύουμε με στόχο τη μόνιμη και σταθερή εργασία για όλου/ες.