Σωματείο ΓΝ Κεφαλλονιάς: Η αλήθεια για το νοσοκομείο μας

Επειδή τις τελευταίες μέρες από διάφορες πλευρές αμφισβητήθηκαν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει το Νοσοκομείο Κεφαλλονιάς δημοσιεύουμε την ανακοίνωση του Σωματείου που παρουσιάζει με μελανά χρώματα  την κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο. Μάλιστα, έγκυρες πηγές ανέφεραν ότι μια ανακοίνωση που εκδόθηκε και επιχειρούσε να ωραιοποιήσει την κατάσταση δεν έχει τύχει της έγκρισης του Δ.Σ. του Σωματείου.

Στην ανακοίνωσή του το Σωματείο αναφέρει:

Οι μονάδες υγείας στην Κεφαλονιά πνέουν τα λοίσθια.

Το νοσοκομείο Ληξουρίου βρίσκεται μισό βήμα πριν το λουκέτο.

Το Γενικό Νοσοκομείο λειτουργεί με το 45% της δύναμης των εργαζομένων.

Οι εργαζόμενοι των Νοσοκομείων και ειδικά στο Γ. Ν. Κεφαλονιάς γεύονται επιθετικές και σκληρές εργασιακές πολιτικές.

Τα μνημόνια και οι πολιτικές που επιβλήθηκαν από τις προηγούμενες αλλά και από την παρούσα κυβέρνηση οδηγούν σε κλείσιμο τμήματα και εν συνεχεία ολόκληρες μονάδες υγείας.

Τα χειρουργεία του Γ.Ν. Κεφαλονιάς πολύ γρήγορα και οδηγημένα από αντικειμενικούς παράγοντες όπως είναι η πλήρης στελέχωσης τους ,είναι λογικό ότι θα υπολειτουργούν ή και θα κλείσουν.

Δεν θα κλείσουν από την εφαρμογή των δίκαιων αιτημάτων των εργαζομένων όπως οι ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς,το κυκλικό ωράριο,η απαραίτητη ανάπαυση ανάμεσα στις βάρδιες.

Θα κλείσουν από την λεηλασία της δημοσιονομικής πειθαρχίας που εφάρμοζαν και εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις που υπηρετούν τα μνημόνια.

Θα τα κλείσουν οι υποχρηματοδότηση, η υποστελέχωση οι ρουσφετολογικές μετακινήσεις προσωπικού,οι πολυετής ρουσφετολογικές και παράνομες άδειες άνευ αποδοχών διευθυντικών στελεχών ,θα τα κλείσει η κυβέρνηση με την πολίτικη που εφαρμόζει.

Θα τα κλείσουν οι συνθήκες εργασίας, υποβοηθούμενες από διοικητές Πόντιους Πιλάτους, που οδηγούν εργαζόμενους στους εισαγγελείς, χωρίς να ευθύνονται για οτιδήποτε.

Το Γ. Ν. Κεφαλονιάς θα καταστεί μη λειτουργικό γιατί:

Οι ζημίες από τους σεισμούς του 2014 δεν έχουν αποκατασταθεί ούτε στο ελάχιστο και καμιά αναγκαία συντήρηση δεν γίνεται πια..

Ο Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμούς του Νοσοκομείου είναι πεπαλαιωμένος και επικίνδυνος.

Η παντελής απουσία φύλαξης όλων των χώρων του Νοσοκομείου έχει οδηγήσει στην λεηλασία της περιουσίας του νοσοκομείου