Επιμένουν οι μισθολογικές ανισότητες ανδρών-γυναικών στην Ε.Ε.

Με πολύ αργούς ρυθμούς κλείνει η ψαλίδα στις αμοιβές γυναικών και ανδρών ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει ενδιαφέρον να επισημάνουμε ότι τις καλύτερες επιδόσεις στον τομέα των μισθολογικών ανισοτήτων, προκύπτει από έρευνα της Eurostat, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, παρουσιάζουν όχι οι ισχυροί της κοινότητας, αλλά ορισμένα από τα μικρότερα μέλη. 

Στην Ελλάδα η επίδοση είναι ελαφρώς καλύτερη από τον κοινοτικό μέσο, αλλά πάντως όχι ικανοποιητική. Οι γυναίκες στη χώρα μας  αμείβονταν, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, που είναι για το 2014, κατά 12,5% λιγότερο κατά μέσο όρο από τους άντρες. Πρόκειται για κλείσιμο της ψαλίδας σε σχέση με το 2010, όταν το χάσμα ήταν στο 15%.

Σε επίπεδο ΕΕ, το χάσμα των αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων- στη βάση δεδομένων για τα τέλη του 2016- μειώθηκε ελαφρά στο 16,2% από 16,8% το 2011.

Στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης η εικόνα είναι άκρως απογοητευτική, με το χάσμα στους μισθούς των δύο φύλων να υπερβαίνει το 20% (21,5%). Είναι το τρίτο υψηλότερο στην κοινότητα ύστερα από εκείνο στην Εσθονία (25,3%) και την Τσεχία (21,8%). Μεγάλη η ψαλίδα και στη Βρετανία (21%), όπως επίσης στην Αυστρία (20,1%).

Η διαφορά στις αμοιβές ήταν χαμηλότερη στη Ρουμανία (5,2%), στην Ιταλία (5,3%), στο Λουξεμβούργο (5,5%), στο Βέλγιο (6,1%). Κάτω του 10% ήταν επίσης  στην Πολωνία (7,2%), τη Σλοβενία (7,8%) και στην Κροατία (8,7%). Σε σύγκριση με το 2011, το χάσμα των αμοιβών μεταξύ των φύλων μειώθηκε στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ.