ΜΕΤΑ Εργαζομένων Δ. Αλίμου: Δικαίωση για τα παρακρατηθέντα υπέρ ΙΚΑ από το επίδομα των 176 ευρώ

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις και το υπ’ αρ. πρωτ.219/26-2-2018 έγγραφο του ΙΚΑ Δάφνης που κατατέθηκε στον Σύλλογο και κοινοποιήθηκε στον Δήμο σχετικά, τόσο ο Σύλλογος όσο και η Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Δήμητρα Δημητρίου δικαιώνονται, που παρά τις αυθαίρετες και εκδικητικές συνδικαλιστικές διώξεις που υπέστη από την Δημοτική Αρχή όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, μαζί με την πλειοψηφία του Δ.Σ., συνέχισαν τον αγώνα για να μην πληρώσουν οι συνάδελφοι οφειλές που δεν τους αναλογούν.

Μάλιστα, η ίδια η Αντιπρόεδρος και συνάδελφος Δημητρίου Δήμητρα στις 12/10/2017 κατέθεσε προσφυγή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και ως εκπρόσωπος του Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Αλίμου κατά της υπ’ αρ. 372/2017 και της υπ’αρ. 817/2017 απόφασης του Δημάρχου Αλίμου περί «Επιστροφής χρημάτων στον Δήμο Αλίμου από νυν και πρώην υπαλλήλους του Δήμου Αλίμου που τους χορηγήθηκε το επίδομα των 176,00 ευρώ μέσω κατάσχεσης από τον τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Αλίμου και αφορά Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ και κράτηση φόρου εισοδήματος».

Σε «απάντηση» δε, της απόφασης 224/α.π. 4699/16.03.2017 του Δημάρχου Αλίμου για «Σύνταξη πίνακα των αναλογουσών κρατήσεων που βαρύνουν τους 73 δικαιούχους του ποσού που επιδικάστηκε με την 703/2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών και κατασχέθηκε σύμφωνα με το από 11/12/2014 κατασχετήριο», ο Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Αλίμου κατήγγειλε την αντισυναδελφική στάση της Συνδικαλιστικής Ανατροπής Αλίμου και του συναδέλφου Γεωργακόπουλου Δημήτρη, οι οποίοι συνηγόρησαν στο να πληρώσουν οι εργαζόμενοι φόρο και κρατήσεις υπέρ ΙΚΑ για το επίδομα των 176 ευρώ παρότι τα χρήματα αυτά τους είχαν κρατηθεί και δήλωσε ότι δεν θα επιτρέψουμε να γίνουν εκ νέου κρατήσεις και θα χρησιμοποιήσουμε κάθε νόμιμο μέσο για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζόμενων.

Λαμβάνοντας υπόψη το έγγραφο του ΙΚΑ Δάφνης με αρ. πρωτ. 219/26-2-2018 και σύμφωνα με τον Ν.1846/51 ζητάμε να διακοπεί η παρακράτηση εισφορών και να επιστραφούν τα παρακρατηθέντα ποσά στους δικαιούχους, καθώς και τη διαγραφή όλων των βεβαιώσεων οφειλών ως μη νόμιμες.

Συνάδελφοι μετά από αυτή την δικαίωση των εργαζόμενων, για άλλη μια φορά επιβεβαιώνεται πως ο αγώνας για τα δικαιώματά μας μόνο με την ενότητα και την επιμονή μπορεί να φέρνει θετικά αποτελέσματα. Συνεχίζουμε…!!!


06-03-2018