28.9 C
Athens
Σάββατο, 20 Ιουλίου, 2024

Ενημέρωση ΣΥΓΤΕ για την πρώτη συνάντηση με τη διοίκηση για τα εργασιακά

Πρόσφατα

Την Πέμπτη 22/2/2018 πραγματοποιήθηκε η 1η επίσημη συνάντηση του προεδρείου και εκπροσώπων όλων των παρατάξεων του Συλλόγου της Πρώην Γενικής με την Διοίκηση της Τράπεζας.

Στην συνάντηση συμμετείχαν η Κα Τατιάνα Τούντα Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια και οι κύριοι Θ. Τσουκάτος, Γ. Παυλάκος, και Ι. Πάρνης, Ανώτεροι Διευθυντές του Ανθρώπινου Δυναμικού. Από την πλευρά του Συλλόγου συμμετείχαν από το προεδρείο ο Πρόεδρος Ευθυμίου Γρηγόρης, ο Γενικός Γραμματέας Γεωργούλης Διονύσης, ο Αντιπρόεδρος Καραηλιδης Χαράλαμπος, ο Ταμίας Πολύζος Φάνης, η Έφορος Τάγαρη Ευγενία και τα μέλη Δεκούλος Βενετσιάνος και Σιώρης Ηλίας. Η συνάντηση είχε ορισθεί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Κο Μεγάλου αλλά λόγω απουσίας του στο εξωτερικό θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.

Στην συνάντηση τέθηκαν όλα τα εργασιακά ζητήματα που απασχολούν τους συναδέλφους της πρώην Γενικής . Αναλυτικά:

ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗ – ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Τέθηκε το ζήτημα της αυθαίρετης μεταφοράς επιδομάτων στην λεγόμενη «οικειοθελή» παροχή και κατάργησης κεκτημένων δικαιωμάτων από επιχειρησιακές συμβάσεις, κανονισμούς και αποφάσεις διοίκησης της πρώην Γενικής, επιδόματα του Οργανισμού Προσωπικού όπως τα επιδόματα θέσεων–βαθμού, ταμειακό, ξένης γλώσσας, παραμεθορίου, ανθυγιεινού επιδόματος, οδοιπορικά.

Ζητήσαμε την πλήρη αποκατάσταση των επιδομάτων καθώς δεν είναι ΠΑΡΟΧΗ του εργοδότη αλλά κεκτημένα εργασιακά δικαιώματα μας.

Επισημάναμε ότι οι συνάδελφοι που ήδη έχουν υποστεί μειώσεις με περικοπές μέσω των λεγόμενων «οικειοθελών παροχών» και κατά περίπτωση, βρίσκονται σε ανασφάλεια και ζουν με τον φόβο περαιτέρω μείωσής των εισοδημάτων τους. Καταστήσαμε σαφές ότι κάτι τέτοιο δεν είναι αποδεκτό καθώς οι συνάδελφοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στον οικογενειακό τους προϋπολογισμό και στις υποχρεώσεις τους όπως η αποπληρωμή των δανείων τους.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ 1% – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΙΩΣΕΩΝ

Αναφερθήκαμε στην απώλεια των κεκτημένων μας από την μη εφαρμογή του Οργανισμού Προσωπικού της πρώην Γενικής Τράπεζας στον οποίο δεν έχει υπάρξει κάποια μεταβολή ή κάποια αλλαγή, πράγμα που επιβεβαιώθηκε από την πλευρά της Διοίκησης και ως εκ τούτου ζητήσαμε την εφαρμογή του. Αναφερθήκαμε επίσης στο ότι στο αποδεικτικό της μισθοδοσίας μας δεν καταγράφεται ο βαθμός μας σύμφωνα με τα χρόνια προϋπηρεσίας και ότι εκκρεμούν οι προαγωγές μας από το 2008-09 και η μισθολογική μας εξέλιξη με βάση αυτές. Αναφερθήκαμε επιπλέον και στο ότι σε άλλα αποδεικτικά μισθοδοσίας καταγράφεται το επίδομα βαθμού και σε άλλα εμφανίζεται σαν ποσό στην οικειοθελή παροχή.

Οι συνάδελφοι που προέρχονται από την Πρώην Γενική έχουν υποστεί μειώσεις με την τελευταία από την επιχειρησιακή σύμβαση του 12-14 που υπήρξε οριζόντια μείωση από το 1ο ευρώ μείωση η οποία από τον Νοέμβρη του 2014 ενσωματώθηκε στην μισθοδοσία μας με αποτέλεσμα να μην φαίνεται καν η μείωση που έχουμε υποστεί. Ζητήθηκε αποκατάσταση των μειώσεων αυτών.

Επίσης με βάση την επιχειρησιακή σύμβαση στο άρθρο 9 αναφερόταν η αναστολή του 1% από την μισθοδοσία μας και όχι η κατάργηση του με ορισμένο χρόνο και λήξη της αναστολής 31/8/2014.

Αυτό το ποσό με τα αναδρομικά του δεν αποδόθηκε ποτέ και ζητήθηκε άμεσα η αποκατάσταση του.

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ – ΜΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

Τέθηκε το ζήτημα της μεγάλης υποβάθμισης των εργαζομένων κατά την συγχώνευση της Γενικής Τράπεζας το 2014. Θεωρούμε ότι έγινε δυσμενής αξιολογική μεταχείριση για την συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων οι οποίοι όλοι έλαβαν θέσεις κατώτερες από αυτές που κατείχαν επί Γενικής. Αυτό όμως ισχύει και για τις αξιολογήσεις των επόμενων χρόνων μέχρι σήμερα που καθόλα άξιοι συνάδελφοι με πολύ καλά φύλλα αξιολογήσεων δεν τυγχάνουν της εξέλιξης που θα έπρεπε πλην λίγων εξαιρέσεων. Τέθηκε το ζήτημα της εξέλιξης σύμφωνα με τον Οργανισμό Προσωπικού και ότι αυτό δεν γίνεται και δεν εφαρμόζεται καθώς κάτι τέτοιο προβλέπει και ο Οργανισμός της Πειραιώς για τις προαγωγές κατά αρχαιότητα και επιλογή.

ΑΔΕΙΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ, ΔΙΩΡΕΣ

Ζητήθηκε να εφαρμοσθεί η κλαδική σύμβαση για τις γονικές άδειες χωρίς τους περιορισμούς που θέτει η τράπεζα όπου χορηγούνται σε περίπτωση που είναι εργαζόμενοι και οι δύο γονείς κάτι που με βάση την νομοθεσία δεν ισχύει και ότι πρέπει οι γονικές να δίνονταιχωρίς προϋποθέσεις. Σημειώνουμε ότι με την κλαδική που ισχύει δίνονται 6 ημέρες για το 1ο παιδί και για κάθε επιπλέον παιδί συν 2 ημέρες.

Επισημάνθηκε ένα πρόβλημα που μας έχει αναφερθεί σχετικά με τις γονικές άδειες όπου ζητείται αντί αυτών να λαμβάνουν οι συνάδελφοι δίωρες άδειες κυρίως σε καταστήματα λόγω ελλείψεως προσωπικού. Η Τράπεζα απάντησε ότι δεν πρέπει να συμβαίνει κάτι τέτοιο και ότι η πολιτική της είναι να δίνονται οι άδειες που δικαιούνται οι συνάδελφοι. Ζητάμε από τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες να ενημερώνουν άμεσα τον Σύλλογο σε τέτοιες περιπτώσεις.

Για τις 2-ώρες που λαμβάναμε επί Γενικής Τράπεζας επιβεβαιώθηκε ότι ισχύουν και στην Τράπεζα Πειραιώς χωρίς μάλιστα να πρέπει να αναπληρωθούν όπως ζητούν σε ορισμένες περιπτώσεις οι Προϊστάμενοι και Διευθυντές. Επίσης επισημάνθηκε ότι επί Γενικής υπήρχε έντυπο που υποβαλλόταν από τον εργαζόμενο και ζητήθηκε να εξετασθεί και να γίνεται επίσημα η σχετική διαδικασία και όχι να παραμένει στον προφορικό λόγο, ώστε να καλύπτεται και ο εργαζόμενος που την λαμβάνει και ο προϊστάμενος που την χορηγεί.

ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Τέθηκε το ζήτημα της επιμήκυνσης του ωραρίου λόγω διαδικασιών στα καταστήματα και ζητήθηκε η εξέτασή του ώστε η συνάδελφοι να μην αναγκάζονται να αποχωρούν από την εργασία μετά τις 4 και 5 το απόγευμα.

Επίσης επισημάνθηκε η έλλειψη στους ΤΑΜΙΕΣ και η μεγάλη πίεση που παρουσιάζεται ειδικά σε μέρες αιχμής.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Τέθηκε το ζήτημα του προγράμματος που παρουσιάζει μεγάλες δυσλειτουργίες με την εφαρμογή του και δεν καλύπτει τους εργαζόμενους αλλά κυρίως με τα μεγάλα ποσά απαλλαγών που ισχύουν, 100 ευρώ ανά μέλος στις αποδείξεις και εξετάσεις και 500€ για νοσηλεία ανά μέλος ετησίως. Ζητήθηκε να εξετασθεί η αλλαγή των όρων και η κατάργηση των απαλλαγών.

ΔΑΝΕΙΑ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΣΣΕ

Ζητήθηκε η επέκταση της κάλυψης του κόστους των ασφαλίστρων των στεγαστικών δανείων ΣΣΕ από την Τράπεζα και στα παλαιά δάνεια των συναδέλφων ώστε να ελαφρυνθούν οι συνάδελφοι στα πλαίσια της ίσης μεταχείρισης.

ΠΑΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Τέλος τέθηκε το θέμα της οικονομικής στήριξης και βιωσιμότητας του Συλλόγου σε συνέχεια της σχετικής επιστολής που είχαμε αποστείλει από τις 20/2 στον κο Τσουκάτο και ζητήθηκε η συνδρομή της Τράπεζας στα πάγια έξοδα του ( ρεύμα, ύδρευση, τηλέφωνο, κοινόχρηστα, ΕΝΦΙΑ) ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί το σωματείο μας στην δύσκολη οικονομική συγκυρία. Από πλευράς Διοίκησης μας μεταφέρθηκε ότι το ζήτημα θα εξετασθεί

Η συνάντηση έγινε σε πολύ καλό κλίμα, αναφέρθηκε ότι όλοι μας ανησυχούμε για τις εξελίξεις στον τραπεζικό χώρο και προτεραιότητα μας είναι η διασφάλιση των θέσεων εργασίας και η τήρηση των εργασιακών και ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων.

Επιβεβαιώθηκε από την πλευρά της Διοίκησης η εξέταση όλων των ζητημάτων που τέθηκαν και καθορίστηκε τακτική επικοινωνία 1 φορά τον μήνα ώστε να συζητούνται όλα τα θέματα που προκύπτουν. Επιδίωξη δική μας είναι ο εποικοδομητικός διάλογος και η καλή συνεργασία με την Διοίκηση της Τράπεζας.

Εκτιμούμε ότι είναι η πρώτη φορά που ο Σύλλογος της Γενικής τράπεζας έθεσε τα συνδικαλιστικά ζητήματα όπως έπρεπε και ζήτησε την επίλυση τους προς όφελος όλων των εργαζομένων με την συμμετοχή όλων των παρατάξεων χωρίς αποκλεισμούς.

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις