Τα φτωχά νοικοκυριά δαπανούν μέχρι και το 70% του εισοδήματός τους για την εξυπηρέτηση δανείων

Βάσει των αποτελεσμάτων της Έρευνας Κατανάλωσης Νοικοκυριών (HFCS) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), σημειώνεται ότι «σύμφωνα με τον δείκτη εξυπηρέτησης χρέους προς το εισόδημα (debt servicetoincome ratio) τα φτωχότερα νοικοκυριά της Ευρωζώνης δαπανούν τουλάχιστον το 20% των εισοδημάτων τους για την εξυπηρέτηση χρέους». Το ποσοστό αυτό «απογειώνεται» στις χώρες της Ευρωζώνης που αντιμετώπισαν πιο έντονα την οικονομική κρίση, όπως η Ελλάδα όπου «οι δαπάνες για την εξυπηρέτηση των δανείων ισοδυναμούν με το 69,7 % του εισοδήματος των φτωχότερων νοικοκυριών».

Σε αυτό το πλαίσιο χρηματοοικονομικής ευπάθειας, γενικευμένης μείωσης εισοδημάτων και θέσεων εργασίας και τραπεζικής υπερχρέωσης των ευπαθών νοικοκυριών, τα κράτη-μέλη και η ΕΚΤ αναπτύσσουν πολιτικές για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, χωρίς να εξετάζονται οι κοινωνικές τους επιπτώσεις.

Με αφορμή τα παραπάνω, ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας, Νίκος Χουντής, υπέβαλε σχετική ερώτηση προς τον πρόεδρο της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι, θέτοντάς του το παρακάτω ερώτημα: «Αναγνωρίζει κάποιο μερίδιο ευθύνης για την προαναφερθείσα κατάσταση στα φτωχά νοικοκυριά της Ευρωζώνης, τα οποία υπερχρεώθηκαν στις τράπεζες ώστε να καλύψουν βασικές κοινωνικές τους ανάγκες τις οποίες σταμάτησαν να καλύπτουν τα εθνικά κράτη, στο όνομα της “εξυγίανσης του δημόσιου τομέα”, της “δημοσιονομικής αναπροσαρμογής” και της αξιοποίησης “επενδυτικών ευκαιριών” από τον ιδιωτικό τομέα, όπως η στέγαση, η παιδεία και η υγεία;».