37 C
Athens
Τετάρτη, 17 Ιουλίου, 2024

Στα 660+220 εκατ. ευρώ ετησίως τα «λάθη» στις επικουρικές

Μας επιβεβαιώνουν οι αποκαλύψεις του ΕΤΕΑΕΠ. Έκθετο το Υπουργείο Εργασίας | Από τον Κώστα Νικολάου, συνταξιούχο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ

Πρόσφατα

Μας δικαιώνουν και μας επιβεβαιώνουν οι αποκαλύψεις του ΕΤΕΑΕΠ, καθώς μέσα από (δημοσιεύσεις) έγγραφο του Ταμείου όχι μόνο ομολογεί, αλλά εξηγεί και τους λόγους για τους οποίους το Υπουργείο παρανόμησε και γιατί (κατά τον επανυπολογισμό των επικουρικών) δεν τηρήθηκε ο Νόμος.

Ήθελαν λέει (το υπουργείο) να προστατέψουν τις μικρές συντάξεις γιατί διαφορετικά (εάν εφαρμοζόταν ο Νόμος) αυτές θα είχαν μειώσεις έως 90% και για το λόγο αυτό (για το ΕΤΕΑΜ τ. ΙΚΑ –ΤΕΑΜ) ακολούθησε ενιαίος κόφτης (49%) για όλες τις συντάξεις!!

Ωστόσο, λέμε εμείς, ούτε ο κόφτης (49%) τηρήθηκε, γιατί ακόμα και έτσι, οι συντάξεις των 500 –700 ευρώ θα έπρεπε να μειωθούν στα 250 – 350 ευρώ και όχι στα 130 – 180 ευρώ όπως περικόπηκαν. Όσο για τις χαμηλές συντάξεις που επικαλούνται, όχι μόνο δεν προστάτευσαν, αντιθέτως τις απασφάλισαν από την νομική προστασία που κατείχαν, τις έθεσαν στο κενό και σε νέους κινδύνους για να περικοπούν (1.1.2019) κατά 18%.

ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΦΑΝΕΙΣ

Δυο «αγκάθια» πρόεκυψαν κατά τον επανυπολοσμό των καταβαλλόμενων επικουρικών συντάξεων. Το ένα είναι το 3ο μνημόνιο που απαιτεί 300 εκ. ευρώ νέες περικοπές, ενώ το άλλο είναι ο ίδιος ο Νόμος 4387/2016 ο όποιος προβλέπει για τις επανυπολογιζόμενες συντάξεις επιστροφές έως και 370 εκατ. ευρώ. Στο δίλλημα αυτό, το Υπουργείο εργασίας και η κυβέρνηση θα έπρεπε, ή να φέρουν νέο Νόμο ή να αγνοήσουν τον Νόμο και να παρανομήσουν. Επέλεξαν το δεύτερο την παρανομια, και αντί για επιστροφές περί τα 370 εκ. ευρώ, παρακράτησαν άλλα 290 εκ. επιπλέον, σύνολο 660 εκ. ευρώ.

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4387/2016

Δεν υπάρχει άλλη χώρα, ούτε προηγούμενο με πράξεις σαν αυτές: Παρά την ρητή διάταξη λοιπόν ότι οι επανυπολογιζόμενες συντάξεις εξισώνονται με τις νέες, εν τούτοις, οι οδηγίες για την εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης (Φ 80020/οικ. 49618 / Δ15.831–20-11-2017) εκδόθηκαν 17 μήνες μετά τον επανυπολογισμό!! Επίσης, ούτε κατά τον επανυπολογισμό εκδόθηκε η απαιτουμένη απόφαση διευθυντή με την εγγραφή μισθού και ετών ασφάλισης που ελήφθησαν υπόψη με αποτέλεσμα:

Πρώτον, δεν συμπεριλήφθησαν οι εισφορές του 13ου – 14ου μισθού, παρά την πρόβλεψη του Νόμου. Δεύτερον, δεν τηρήθηκε το προβλεπόμενο (0,45%) ποσοστό αναπλήρωσης και η αναλογία μισθού και ετών ασφάλισης. Τρίτον, το ύψος της δεύτερης παράβασης επικεντρώνετε στις συντάξεις του τέως ΙΚΑ- ΤΕΑΜ, με περικοπές έως 80%. Τέταρτον, επανυπολογίστηκαν και οι κάτω των 1.300 ευρώ (άθροισμα κύριας και επικουρικής) παρά την προστασία του ίδιου Νόμου με περικοπές (1.1.2019) κατά 18%.

660+220 εκατ. ευρώ «ΛΑΘΗ»

Σύμφωνα με το άρθρο 96 του 4387/2016, σε σύνολο 1.250.000 επικουρικών συντάξεων, μόνο όσες έχουν άθροισμα (κύριας και επικουρικής) πάνω από 1.300 ευρώ επανυπολογίζονται, δηλαδή περί τις 400.000 εξ αυτών, ενώ οι υπόλοιπες περί τις 800.000 μένουν ως έχει. Με βάση το Νόμο λοιπόν προκύπτουν τα εξής:

Προκύπτουσες επιστροφές έως και 370 εκατ. ευρώ:

1. Από την προσθήκη δυο συντάξεων (13ης και 14ης σύνταξης) καθώς οι εισφορές των δώρων Χριστουγέννων – Πάσχα, και επ. άδειας, ενσωματώνονται στο συντάξιμο μισθό, συνεπώς ποσά περί τα 240 εκ. ευρώ.

2. Από τον συντελεστή 0,45% καθώς είναι υψηλότερος των μνημονιακών παρακρατήσεων που αντικατέστησε. Π.χ. σύνταξη των 612 ευρώ είχε κρατήσεις 335 ευρώ (προ φόρου) μεικτά 277 ευρώ. Με το 0,45%, (34 έτη και 2.373 μισθό) αναλογεί στα 363 ευρώ μεικτά, δηλαδή επιστροφή 86 ευρώ. Μεσοσταθμιστικά 20 ευρώ σύνολο περί τα 90 εκ. ευρώ.

3. Από επιστροφές στις κύριες συντάξεις (Ν. 4093/2012), καθώς με τις αναπροσαρμογές, άλλαξαν οι κλίμακες παρακρατήσεων συνεπώς και τα ποσοστά (5% -10% -15%-20%) διαφοροποιούνται κατά 5%. Σύνολο περί τα 40 εκ. ευρώ

Αντί για επιστροφές… επιπλέον παρακρατήσεις 290 εκατ. ευρώ:

1. Για τα περισσότερα Ταμεία καθώς δεν τηρήθηκε ούτε ο συντελεστής (0,45%) ανά έτος, ούτε ακόμα και ο ενιαίας κόφτης (49%) επί της σύνταξης, και αφού οι του ιδιωτικού τομέα μειώθηκαν έως και 80%, και όπως προκύπτει και από την ΙΔΗΚΑ, το ποσό των επιπλέον παράνομων παρακρατήσεων ανέρχεται στα 290 εκ. ευρώ.

2. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται και οι επιπλέων παρακρατήσεις ( 30 – 40 εκ. ευρώ) εισφορά αλληλεγγύης (Ν.3986/2011) που υπολογίζονται ακόμα στα αρχικά ανύπαρκτα ποσά.

Συντάξεις κάτω των 1.300 ευρώ – περικοπές έως 220 εκατ. ευρώ:

Για τις επικουρικές συντάξεις κάτω των 1.300 ευρώ (άθροισμα κύριας και επικουρικής), ο Ν. 4387/2016 δεν προβλέπει προσαυξήσεις λόγο δώρων, ωστόσο αυτές δεν τίθενται σε επανυπολογισμό, συνεπώς μένουν ως έχει. Παρά ταύτα επανυπολογίστικαν και αυτές, χωρίς βέβαια τον συντελεστή (0,45%) ανά έτος, με διπλάσιες μειώσεις οι οποίες μένουν ως «προσωπική διαφορά», και οι οποίες με άλλο Νόμο την 1.1.2019 όλες περικόπτονται κατά 18%. Σύνολο δηλαδή περί τα 220 εκ. ευρώ.

ΕΚΘΕΤΗ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι αποκαλύψεις του ΕΤΕΑΕΠ επί της ουσίας απαντούν σε ενδελεχείς ελέγχους, όπως και σε καταγγελίες, αλλά και σε επιστολές προς τον πρωθυπουργό και την υπουργό εργασίας και σε ερωτήσεις στην ευρωβουλή και την βουλή και οι οποίες ακόμη εκκρεμούν.

Η κυβέρνηση και το υπουργείο εργασίας συνεπώς και μετά τις αποκαλύψεις αυτές, ούτε να κρύβονται, ούτε να σιωπούν δικαιούνται. Το μόνο που τους απομένει είναι να εφαρμόσουν το Νόμο κανονικά, να ξαναγίνει ο επανυπολογισμός, και να επιστρέψουν στους συνταξιούχους όλες τις παράνομες παρακρατήσεις.

Σε διαφορετική περίπτωση, η έννοια του λάθους παύει να ισχύει πια. Τίθενται θέματα σκοπιμοτήτων μετά αξιόποινων πράξεων, καθώς η βλάβη από τα παρανόμως παρακρατηθέντα χρηματικά ποσά είναι διαρκής. Για το είδος των αδικημάτων το λόγο έχουν οι ειδικοί, που η συμβολή και οι παρεμβάσεις τους εκτός από πολύτιμες κρίνονται και απαραίτητες.

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις