Η κυβέρνηση μεθοδεύει κατάργηση του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας

Σε αρκετές κατηγορίες εργαζομένων, αν όχι σε όλες | Με ταξική ενότητα και αγώνα διάρκειας να αποτρέψουμε τα σχέδια τους

Τον Ιούλιο του 2017 η συγκυβέρνηση ψήφισε διάταξη με την όποια διεύρυνε την καταβολή του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας και σε άλλες ειδικότητες εργαζομένων στους Δήμους, δικαίως και αδίκως. Δικαίως γιατί πράγματι ειδικότητες μεταξύ άλλων όπως οι καθαρίστριες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, νοσηλεύτριες, εργαζόμενοι σε τεχνικές υπηρεσίες και πρασίνου κ.λπ. θα έπρεπε όχι μόνο ανθυγιεινό επίδομα να λαμβάνουν αλλά και να έχουν ενταχτεί στα Βαρέα και Ανθυγιεινά. Αδίκως γιατί σκόπιμα η κυβέρνηση, αναζητώντας συμμάχους στην αντεργατική της πολιτική ξεχείλωσε τις ειδικότητες με ένα απαράδεκτο τρόπο.

Εξίσωσε εργαζόμενους που εργάζονται σε ανθυγιεινές εργασίες (εργάτες καθαριότητας) με άλλους δίνοντάς τους το ίδιο ανθυγιεινό επίδομα. Ενώ δήμαρχοι το δίνουν και σε εργαζόμενους που δεν εργάζονται σε ανθυγιεινή εργασία. Ασφαλώς ποιος δεν θα ήθελε να βλέπει να αυξάνει ο μισθός του και μάλιστα στην εποχή των μνημονιακών περικοπών. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει λόγω ιδιαιτερότητας της εργασίας παρέχοντας πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς, και όχι «μοιράζοντας» επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, βαπτίζοντας το ψάρι κρέας.

Πριν ακόμα λάβουν όλοι οι εργαζόμενοι το ανθυγιεινό επίδομα – στον Δήμο Βύρωνα, υπάρχουν ακόμα ορισμένες εκκρεμότητες – η κυβέρνηση στο πολυνομοσχέδιο των προαπαιτούμενων για την 3 η αξιολόγηση που ψηφίστηκε τον Ιανουάριο 2018, στο άρθρο 396, παρ. 13 προβλέπει, τη δημιουργία αρμόδιας Επιτροπής που θα προχωρήσει στον επανασχεδιασμό από μηδενική βάση των κριτηρίων χορήγησης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, των κατηγοριών των επιμέρους δικαιούχων, του τρόπου υπολογισμού και ύψους του.

Γίνεται φανερό με αυτή τη διάταξη ότι είναι μνημονική υποχρέωση η περικοπή – κατάργηση του ανθυγιεινού επιδόματος. Αυτό θα ανοίξει το δρόμο όχι μόνο για τη μείωση έως την κατάργηση του επιδόματος αυτού αλλά και την κατάργηση και τον αποχαρακτηρισμό ειδικοτήτων από τα Βαρέα και Ανθυγιεινά.

Η κυβέρνηση, πιστή στην εφαρμογή
των μνημονιακών δεσμεύσεων, ξαναχτύπησε

Λίγες ημέρες μετά στις 8/2/18 ψηφίστηκε νέα τροπολογία όπου επισπεύδει τις διαδικασίες, με στόχο την αναστολή της καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους εργαζόμενους στους ΟΤΑ και το δημόσιο. Με το έβδομο άρθρο του Ν.4517/18 ορίζεται ότι οι αρμόδιες Υπηρεσίες οφείλουν να συμπληρώσουν τα πεδία «κλάδος» και «ειδικότητα» της Εφαρμογής του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου «Απογραφή» μέχρι τις 14.3.2018. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης των ως άνω πεδίων μέχρι την ημερομηνία αυτή, το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας παύει να καταβάλλεται μετά τον Απρίλιο του 2018».

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι είναι στρατηγικός σχεδιασμός και επιλογή τους, η συρρίκνωση, κατάργηση των Βαρέων και του επιδόματος ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας. Αυτό έγινε το 2011 στον ιδιωτικό τομέα, με το νέο κανονισμό των Βαρέων του ΙΚΑ, αυτό εννοούν όταν επικαλούνται την ευθυγράμμιση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αυτό επιδιώκουν και ΤΩΡΑ, στο δημόσιο και τους Δήμους, για αρκετές κατηγορίες εργαζομένων, αν όχι για όλες.

Όχι άλλο αίμα εργατών,
δεν είμαστε αναλώσιμοι

Την ώρα που τα εργατικά ατυχήματα έχουν αριθμητικά εκτιναχθεί στους Δήμους – και στον Δήμο Βύρωνα- εξαιτίας της απουσίας μέτρων ασφαλείας, της εντατικοποίησης της εργασίας λόγο της έλλειψης προσωπικού, της άσχημης κατάστασης των μηχανημάτων.

Η κυβέρνηση με τα φερέφωνά της, θα προσπαθήσει να δικαιολογήσει την κατάργηση ή το πετσόκομμα του ανθυγιεινού, με τη συκοφάντηση των εργαζομένων και με την δήθεν ενίσχυση των μέτρων πρόληψης και προστασίας των εργαζομένων.

Με ταξική ενότητα και αγώνα διάρκειας
να αποτρέψουμε τα σχέδια τους

Οι εργαζόμενοι στους δήμους χωρίς καμία επανάπαυση και εφησυχασμό, χρειάζεται να σχεδιάσουμε ΤΩΡΑ την αντίσταση και τον ενωμένο ταξικό μας αγώνα, για να ανατραπούν τα σχέδια τους. Συντονισμένα μαζί με τους εργαζόμενους σε άλλους κλάδους που λαμβάνουν το ανθυγιεινό επίδομα μπορούμε να αποτρέψουμε αυτούς τους αντεργατικούς σχεδιασμούς.

Απαιτούμε:
 • Κατάργηση των νόμων που αύξησαν τα όρια ηλικίας για τη σύνταξη.

 • Όχι στην εντατικοποίηση, ανθρώπινες συνθήκες εργασίας. Προσλήψεις μονίμου προσωπικού σε όλες τις υπηρεσίες. Καμία απόλυση εργαζομένου. Όχι στις ελαστικές και προσωρινές προσλήψεις.

 • Καμία αλλαγή προς το χειρότερο στο καθεστώς των Βαρέων και του ανθυγιεινού επιδόματος. Ένταξη και άλλων ειδικοτήτων στα Βαρέα.

 • Αύξηση στον μισθό και την υπερωριακή εργασία. Άμεσο ξεπάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων. Να χορηγηθούν τα προβλεπόμενα κλιμάκια άμεσα σε όλους του υπαλλήλους. Να προσμετρηθεί κανονικά ο εργασιακός χρόνος της διετίας 2016-2017 στη μισθολογική εξέλιξη, που αυθαίρετα η κυβέρνηση με το Ν.4354/15 έχει καταργήσει.

 • Ενσωμάτωση του ανθυγιεινού επιδόματος στο βασικό μισθό. Όχι στην επιδοματική πολιτική.

 • Να δοθούν ΤΩΡΑ τα Μισθολογικά κλιμάκια που προβλέπονται από το Ν. 3660/2008 άρθρο 4, παρ.3, και έχουν παγώσει με τα μνημόνια, στους εργαζόμενους που έχουν συμπλήρωση πέντε, δέκα, δεκαπέντε χρόνια πραγματικής υπηρεσίας στα βαρέα και ανθυγιεινά.

Ουσιαστικά μέτρα για την υγιεινή
και ασφάλεια στους χώρους εργασίας

Να χορηγηθούν άμεσα, χωρίς άλλη καθυστέρηση, τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) του 2017, σε όλους τους δικαιούχους εργαζόμενους. Αύξηση της δαπάνης για τα ΜΑΠ. Να δημιουργηθούν αποδυτήρια, ντουζιέρες, πλυντήρια για το ρουχισμό.

Η θετική εξέλιξη της ύπαρξης γιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας στο Δήμο πρέπει να συνδυαστεί με τη δημιουργία σύγχρονου επανδρωμένου ιατρείου εργασίας. Να υπάρξει νοσηλεύτρια για το ιατρείο εργασίας. Να γίνουν οι προβλεπόμενες από το νόμο όλες οι Ιατρικές εξετάσεις για την Προληπτική Ιατρική των εργαζομένων, με ευθύνη του Ιατρού εργασίας.

Εφαρμογή της νομοθεσίας στον δήμο για την ασφαλή κίνηση οχημάτων, μηχανημάτων και για την υγεία των εργαζομένων. Να τηρούνται όλα όσα προβλέπονται όπως:

 • Να τηρείται Βιβλίο Καταγραφής Εργατικών Ατυχημάτων όπως προβλέπεται από το άρθρο 43, παρ.2β του Ν.3850/2010 με ευθύνη του Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας.

 • Να τηρείται Ειδικό Βιβλίο υποδείξεων του Τεχνικού Ασφαλείας και του Ιατρού Εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.3850/2010.

 • Να υπάρχει ενημέρωση, κατάλληλη και επαρκής εκπαίδευση των εργαζομένων για θέματα Ασφάλειας και Υγείας, σύμφωνα με τα άρθρα 47 και 48 του Ν.3850/2010.

 • Να υπάρχει συνεχής παρακολούθηση της ασφαλούς λειτουργίας των Μέσων και των Εγκαταστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 42, παρ.6στ του Ν.3850/2010.

 • Να τηρείται Βιβλιάριο Προληπτικού Ελέγχου και Συντήρησης κάθε εξοπλισμού με ευθύνη και του Τεχνικού ασφαλείας (άρθρο 4α, παρ. Ι, παρ.2.20 του Π.Δ. 395/1994, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 89/1999 και το Π.Δ. 304/2000).

 • Να τηρούνται όλα όσα προβλέπονται για τα εργατικά ατυχήματα όπως: Καταγραφή στο Βιβλίο Εργατικών Ατυχημάτων του δήμου, Υποβολή στο Υποκατάστημα του ΕΦΚΑ των απαραίτητων δικαιολογητικών, Αναγγελία του Εργατικού Ατυχήματος στην αρμόδια υπηρεσία του ΚΕΠΕΚ και στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής.


Ανακοίνωση Αγωνιστικής Παρέμβασης Εργαζομένων Δήμου Βύρωνα