Εκδόθηκε η ΚΥΑ για τις 18μηνες συμβάσεις στην καθαριότητα στο υπ. Πολιτισμού

ΦΕΚ 354Β/7-2-2018

yp-politismou

Εκδόθηκε χθες 8/2/2018 η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών, με αριθμό Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/48500/4117/3913/2979 (, σας το επισυνάπτουμε), σχετικά με την προκήρυξη 18μηνων συμβάσεων στην καθαριότητα στο ΥΠΠΟΑ. Αποτελεί την εξειδίκευση των προσόντων και κριτηρίων μοριοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4506/2017 (ΦΕΚ Α΄/191).

Σχετικά με την μοριοδότηση προβλέπονται τα εξής για την ανεργία και προϋπηρεσία:

1. Χρόνος ανεργίας: Είκοσι (20) μονάδες ανά μήνα ανεργίας με ανώτατο όριο τους δώδεκα μήνες.

2. Εμπειρία: Επτά (7) μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και για συνολική εμπειρία μέχρι εξήντα μήνες. Στην περίπτωση που η εμπειρία έχει αποκτηθεί στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, οι πρώτοι τριάντα έξι (36) μήνες βαθμολογούνται με τριάντα  (30) μονάδες ανά μήνα και με επτά (7) μονάδες για τους υπόλοιπους μήνες. Ως βαθμολογούμενη εμπειρία λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση στον τομέα καθαριότητας.

Όπως διαπιστώνουμε, σχολιάζει σχετικά το διοικητικό συμβούλιο του Πανελληνίου Σωματείου Εκτάκτου Προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού, «οι συνάδελφοι καθαριστές που απολύθηκαν την 31η Δεκεμβρίου 2017 έχουν εξαιρετικές πιθανότητες να προσληφθούν και πάλι και να επιστρέψουν στην εργασία τους. Σημειώνουμε ότι από έγκυρες πληροφορίες που διαθέτουμε το μισθολογικό κόστος των νέων προσλήψεων στην καθαριότητα είναι ήδη πλήρως εξασφαλισμένο. 

»Η έκδοση της ΚΥΑ σαφώς μας ικανοποιεί, όμως η ΚΥΑ εκδόθηκε με μεγάλη καθυστέρηση, δεν διασφαλίζει την επιστροφή στην εργασία όλων ανεξαιρέτως των συναδέλφων, ενώ δεν έγινε ποτέ η εφαρμογή του άρθρου 9 του ν. 4506/2017  σχετικά με τις «παρατάσεις» των συμβάσεων. Επίσης δεν είναι δεδομένη η εφαρμογή της ΚΥΑ από τους φορείς του ΥΠΠΟΑ, σύμφωνα και με την μέχρι στιγμή συμπεριφορά τους απέναντι στους συναδέλφους καθαριστές και φύλακες. Όλη η προηγούμενη αναλγησία και αναβλητικότητα βαραίνει αποκλειστικά την πολιτική ηγεσία του ΥΠΠΟΑ και τις Διοικήσεις των εκάστοτε φορέων. Τους καλούμε να εφαρμόσουν άμεσα την δυνατότητα που προσφέρει η ΚΥΑ και να προκηρύξουν μέσα στον μήνα Φλεβάρη τις 18μηνες συμβάσεις στην καθαριότητα. Σε αυτόν τον στόχο θα πιέσει το Σωματείο μας και καλούμε τους συναδέλφους καθαριστές να βρίσκονται σε εγρήγορση».


ΕΔΩ το ΦΕΚ 354Β/7-2-2018.