ΕΤΕ: Παραβίαση ωραρίου διά… Αλληλογραφίας

Δεν έχουν ιερό και όσιο εκεί στη διοίκηση της ΕΤΕ, όπως καταγγέλλει η Πρωτοβουλία Εργαζομένων ΕΤΕ.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο Β 10/19.01.2018 αλλάζει ο τρόπος της αλληλογραφίας. Διαβάζοντας κανείς και φτάνοντας στο παράρτημα όπου αναλύονται οι διαδικασίες,  το μάτι του σταματά στις ώρες παραλαβής.

«Η εταιρεία επισκέπτεται τα Καταστήματα στο Νομό Αττικής μία φορά την ημέρα το μεσημέρι 15:00-15:45 (την Παρασκευή 14:30-15:15) προκειμένου να παραδώσει την εισερχόμενη αλληλογραφία και να παραλάβει την αλληλογραφία που έχουν τα Καταστήματα προς αποστολή.» Το ίδιο ισχύει και για καταστήματα του δικτύου πόλης της Θεσσαλονίκης.

Τα bold είναι όπως ακριβώς τα αναφέρει η διοίκηση στην εγκύκλιο!

Δηλαδή και επισήμως θεωρούν αυτονόητο ή εξαναγκάζουν τα καταστήματα να παραμείνουν ανοικτά έως και μισή ώρα μετά το συμβατικό ωράριο για την παραλαβή και αποστολή της αλληλογραφίας!

Με λίγα λόγια, η διοίκηση της ΕΤΕ κάνει παράβαση επί του θεσμικά και συμβατικά κατοχυρωμένου ωραρίου.

Όσο για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, όπως το ΣΕΠΕ; Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι… είναι καλά και δε σκοπεύει να εγκαλέσει τη διοίκηση ή να της επιβάλλει πρόστιμο, προκειμένου να τροποποιήσει τη συγκεκριμένη εγκύκλιο.