Δήλωση του εκπροσώπου του ΜΕΤΑ Υγειονομικών στην Ελεγκτική Επιτροπή της ΠΟΕΔΗΝ

koniaris2

Ως εκπρόσωπος του ΜΕΤΑ Υγειονομικών, στην τελευταία συνεδρίαση της θητείας της, θέλω να κάνω τις παρακάτω επισημάνσεις σχετικά τις συνεδριάσεις της Εξελεγκτικής Επιτροπής και τις δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί κατά την τριετία 2015 – 2018.

  1. Για την πραγματοποίηση των δαπανών δεν υπάρχει έγκριση από τα όργανα της Ομοσπονδίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι δαπάνες πραγματοποιούνται χωρίς την έγκριση κανενός οργάνου της ομοσπονδίας, έστω του Προεδρείου, δεν υπάρχει έγκριση έστω και εκ των υστέρων από την Εκτελεστική Επιτροπή και το Γενικό Συμβούλιο. Ακόμα και οι εκθέσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν παρουσιάζονται και δεν εγκρίνονται στο Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας.

  2. Η καταγραφή των δαπανών δεν είναι αναλυτική στο βιβλίο ταμείου με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατόν εύκολα ο έλεγχος των δαπανών. Παρά το γεγονός ότι μετά από πρόταση της ελεγκτικής Επιτροπής και απόφαση των οργάνων της Ομοσπονδίας υπήρξε πρόσληψη λογιστή μέχρι σήμερα δεν έχει έρθει στην Εξελεγκτική Επιτροπή καμία κατάσταση με αναλυτική καταγραφή των δαπανών από αυτές που έχουν συνταχτεί.

  3. Το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών που καταχωρούνται ως δαπάνες γενικών συνελεύσεων στην πραγματικότητα αποτελούν παραταξιακές περιοδείες, που μάλιστα τις περισσότερες φορές ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα συνδέονται με τις εκλογές των τοπικών σωματείων, προκειμένου να ενισχυθούν οι τοπικοί συνδυασμοί των διάφορων παρατάξεων. Επιπλέον σε αρκετές περιπτώσεις οι περιοδείες αυτές περιγράφονται ως συναντήσεις με εργαζόμενους και υπηρεσιακούς παράγοντες χωρίς την ύπαρξη γενικών συνελεύσεων ή την παρουσία σε δράσεις των τοπικών σωματείων. Η τακτική αυτή έχει «νομιμοποιηθεί» με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Γενικού Συμβουλίου τα οποία έχει προσδιοριστεί και πλαφόν ανά παράταξη και Γενικό Σύμβουλο 300 € που μπορούν να ξοδεύουν ανά μήνα. Η πρακτική αυτή νομιμοποιεί την λογική ότι οι Γενικοί Σύμβουλοι μπορούν να περιοδεύουν για παραταξιακούς λόγους και να πληρώνονται από τα λεφτά των εργαζομένων.

  4. Οι δαπάνες για τις δημόσιες σχέσεις είναι χωρίς καμία αιτιολόγηση και χωρίς ενημέρωση των μελών του προεδρείου και των παρατάξεων.

  5. Από την συγκέντρωση των στοιχείων για την τριετία η Ομοσπονδία έχει έξοδα πάνω από 2 εκατ. ευρώ ενώ τα προσδοκώμενα έσοδα για την τριετία με βάση τα μέλη των σωματείων δεν μπορεί να ξεπερνά το 1,2 εκατ. ευρώ. Το γεγονός αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η ΠΟΕΔΗΝ ξοδεύει από το αποθεματικό και πάνω από τις οικονομικές της δυνατότητες. Μετά από αυτό το αποθεματικό που υπήρχε στο προηγούμενο συνέδριο της τάξης των 1,2 εκατ. ευρώ θα συρρικνωθεί δραματικά και σχεδόν θα εξαφανιστεί. Προφανώς με αυτή την τακτική δεν υπηρετήθηκε πρωτίστως οι ανάγκες του κινήματος αλλά προτεραιότητα ήταν οι μικροπαραταξιακές ανάγκες.

Στις συνεδριάσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής αλλά και στις συνεδριάσεις των οργάνων της ομοσπονδίας ως ΜΕΤΑ Υγειονομικών θέσαμε αυτά τα ζητήματα χωρίς δυστυχώς να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα για να αντιμετωπιστούν.

Είναι προφανές ότι διαφωνούμε τόσο με τον προσανατολισμό των δαπανών όσο και με τον τρόπο έγκρισης και καταγραφής τους. Μετά από αυτά δεν μπορούμε να δώσουμε θετική ψήφο στην έγκριση των δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί.

01-02-2018


Ο εκπρόσωπος του ΜΕΤΑ Υγειονομικών
Κόνιαρης Χρήστος