Πρωτοβουλία Εκπαιδευτικών ΠΕ: Αντιστεκόμαστε στο 30ωρο!

Με την εφαρμοστική εγκύκλιο, που εξέδωσε το Υπουργείο επιβεβαιώνεται η θεσμοθέτηση 30ωρου παραμονής παραμονής των εκπαιδευτικών στα σχολεία. Πλέον, θα αυξηθεί η πίεση, ο εκπαιδευτικός να παραμένει στο σχολείο 30 ώρες για να συμπληρώνει τα κενά σε γραμματειακή/διοικητική υποστήριξη αλλά και σε άλλα καθήκοντα πέρα από το διδακτικό του έργο.

Τα καθήκοντα αυτά θα επιχειρηθεί σε πρώτη φάση να βρεθούν μέσα από τον αποχαρακτηρισμό της ώρας της σίτισης στο ολοήμερο ως διδακτικής, πράγμα που θα απαιτηθεί από τον ΟΟΣΑ μέσα στη χρονιά, την πίεση στους εκπαιδευτικούς για αλλότριες υπηρεσίες σίτισης μετά το πέρας του διδακτικού ωραρίου των σχολείων, 13.15 έως 14.00, με υπηρεσίες τραπεζοκομίας, καθαριότητας και υγειονομικού ελέγχου στα σχολεία που ορίζονται στο πρόγραμμα των «σχολικών γευμάτων», αλλά και τη διεκπεραίωση όλης της διαδικασίας εποπτείας, γραφειοκρατικού ελέγχου, αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και αυτοαξιολόγης της σχολικής μονάδας.

Οι παραπληνητικές δηλώσεις των κυβερνητικών αξιωματούχων, ότι δεν αλλάζει τίποτα με τη νέα ρύθμιση, αποκαλύπτονται με την εφαρμοστική εγκύκλιο που είναι δυσμενέστερη εξέλιξη ακόμα και από την ίδια τη νομοθετική διάταξη. Αν δεν αλλάζει τίποτα, τότε γιατί άλλαξαν τη νομοθεσία; Πρόκειται για κλασσική απόπειρα να νομοθετηθεί το τριαντάωρο παραμονής ως ο κανόνας της καθημερινότητας του εκπαιδευτικού στα σχολεία και ως πρόβα-τζενεράλε για την άμεση αύξηση και του διδακτικού ωραρίου, όπως έχουν δεσμευτεί προς τους θεσμούς!

Όμως, είναι αυτονόητο πως παντού, σε κάθε σχολείο και νηπιαγωγείο, θα συνεχίσουμε με την κάλυψη των συλλογικών οργάνων, να υπερασπίζουμε το εργασιακό μας ωράριο, από κάθε καταστρατήγηση. ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΑΝΤΑΩΡΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ και δεν θα αποδεχθούμε καμιά έμμεση αύξηση του διδακτικού ωραρίου. Θα παραμένουμε στο σχολείο πέραν του διδακτικού τους ωραρίου, όπως μέχρι σήμερα και μόνο σε εκείνες τις έκτακτες περιπτώσεις που μας έχει ανατεθεί από τον Σύλλογο Διδασκόντων συγκεκριμένο έργο και όχι για να διεκπεραιώσουμε διαδικασίες που δεν είναι συναφείς στα διδακτικά μας καθήκοντα ούτε διαδικασίες εποπτείας, ελέγχου, αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας.

Στηρίζουμε τις σχολικές μονάδες που ορίστηκαν στο πρόγραμμα σχολικών γευμάτων, οι οποίες δε συγκρότησαν επιτροπές υγιειονομικού ελέγχου και πήραν ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ για τα παιδιά που δεν παραμένουν στο ολοήμερο. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε τις αποφάσεις αυτές και τους συναδέλφους αυτών των σχολείων- στη θέση τους άλλωστε θα βρεθούμε όλοι, γιατί ακόμα και μετά την αλλαγή της διάταξης περί ωραρίου, στα σχολεία δεν μπορούν να σιτίζονται καθολικά τα παιδιά μετά τις 13.15! Δεν έχουν τραπεζαρίες, χώρους μαζικής εστίασης, προσωπικό καθαριότητας και τραπεζοκομίας, δεν πληρούνται ούτε οι στοιχειώδεις όροι υγιεινής, αλλά και οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν καθήκοντα τραπεζοκόμου ούτε ελεγκτή τροφίμων!