ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Παραδείγματα υπολογισμού συντάξεων μονοσυνταξιούχων και διπλοσυνταξιούχων μηχανικών Δημοσίου

Προς: Α΄ βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ για ενημέρωση των μελών

mixanikos-sima

Συνάδελφοι, κατόπιν αιτήματος πολλών συναδέλφων και σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων μας καθώς και της σχετικής εγκυκλίου του αρμοδίου Υπουργείου, δημοσιοποιούμε ενδεικτικά παραδείγματα υπολογισμού συντάξεων τόσο των Μονοσυνταξιούχων όσο και των Διπλοσυνταξιούχων Μηχανικών Δημοσίου.

Τα παραδείγματα είναι ενδεικτικά για τη μεθοδολογία υπολογισμού της προσδοκώμενης σύνταξης και δεν είναι οριστικά, ούτε για να παρθούν κατά γράμμα μια και ακόμα περιμένουμε τις αρμόδιες υπηρεσίες να εκδώσουν τις πρώτες συντάξεις σύμφωνα με τον αντιασφαλιστικό Ν.4387/16.

Αναμένουμε ακόμα και την εγκύκλιο για τον υπολογισμό της Ειδικής Προσαύξησης, οπότε το παράδειγμα των Μονοσυνταξιούχων είναι σχετικά επισφαλές. Τα Αναρτούμε και σε μορφή Υπολογιστικού Φύλλου, έτσι ώστε κάθε συνάδελφος προσαρμόζοντας τις ασφαλιστέες του αποδοχές, να μπορεί να κάνει τους δικούς του υπολογισμούς.


ΕΔΩ αναλυτικά για τα παραδείγματα.