ΑΔΕΔΥ: Πανελλήνια Συνδιάσκεψη για την «αξιολόγηση» | 2-3/2

Πανελλήνια Συνδιάσκεψη για το ζήτημα της «αξιολόγησης» συγκαλεί, στις 2 και στις 3 του Φλεβάρη 2018, στο ξενοδοχείο Novotel (Mιχ. Βόδα 4-6, Πλ. Βάθη), η εκτελεστική επιτροπή της ΑΔΕΔΥ. Οι εργασίες της Συνδιάσκεψης θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου ώρα 11.30 και θα ολοκληρωθούν το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2018, ώρα 14.00.

Στη Συνδιάσκεψη καλούνται:

  1. Τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ.
  2. Οι πρόεδροι των δευτεροβάθμιων Ομοσπονδιών – μελών της ΑΔΕΔΥ, καθώς και οι πρόεδροι των Νομαρχιακών Τμημάτων. Σε περίπτωση κωλύματος του προέδρου, άλλο μέλος του προεδρείου ή εκπρόσωπος της οργάνωσης.

Πρόγραμμα Πανελλήνιας Συνδιάσκεψης 2 – 3 Φεβρουαρίου

1η Ημέρα: Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2018

11:30 – 12:00: Αναγνώριση αντιπροσώπων.

12:00 – 12:20: Εισήγηση από τον προεδρεύοντα της εκτελεστικής επιτροπής.

12:20 – 14:30: Τοποθέτηση εκπροσώπων παρατάξεων για την αξιολόγηση

14:30 – 20:00: Τοποθέτηση συνέδρων για την «αξιολόγηση».

Λήξη Εργασιών Πρώτης Ημέρας.

2η Ημέρα: Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2018

09:00 – 13:00: Συζήτηση για το πρόγραμμα δράσης.

13:00 – 14:00: Ψήφιση αποφάσεων από το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ.

Λήξη Εργασιών Γενικού Συμβουλίου και Συνδιάσκεψης.


Διαβάστε επίσης: Οργανωτικά-Οικονομικά Θέματα Πανελλήνιας Συνδιάσκεψης 2-3 Φεβρουαρίου 2018

Print Friendly, PDF & Email