Συγκρότηση προεδρείου Συλλόγου Υπαλλήλων Γενικής Τράπεζας Ελλάδος (ΣΥΓΤΕ)

Αναλαμβάνοντας της ευθύνη της Διοίκησης του ΣΥΓΤΕ η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ αποφάσισε ότι η Διοίκηση του Συλλόγου θα  ακολουθήσει 2 στάδια ως προς τα αξιώματα ώστε να δοκιμαστούν όλα τα μέλη του Προεδρείου στη διαχείριση των υποχρεώσεων και των ευθυνών για ένα ισχυρό και αποτελεσματικό σωματείο.

Ως εκ των παραπάνω η εναλλαγή των θέσεων του Προεδρείου του ΣΥΓΤΕ κατά την επόμενη διετία θα έχει ως εξής:

Α΄ περίοδος (Νοέμβριος 2017-Νοέμβριος 2018):

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Γρηγόρης Ευθυμίου

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Διονύσης Γεωργούλης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ευγενία Τάγαρη

ΤΑΜΙΑΣ : Θεοφάνης Πολύζος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Χαράλαμπος Καραηλίδης

ΕΦΟΡΟΣ : Ευγενία Τάγαρη

Β΄ περίοδος (Νοέμβριος 2018-Νοέμβριος 2019):

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θεοφάνης Πολύζος

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Χαράλαμπος Καραηλίδης

ΤΑΜΙΑΣ : Ευγενία Τάγαρη

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Διονύσης Γεωργούλης

ΕΦΟΡΟΣ : Γρηγόρης Ευθυμίου

Από την θέση πλέον του Προεδρείου του ΣΥΓΤΕ θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους συναδέλφους που με την συμμετοχή τους στην εκλογική διαδικασία στήριξαν το σωματείο μας και του έδωσαν την ευκαιρία να διοικείται πλέον από εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο.

Εμείς θα είμαστε Προεδρείο όλων των συναδέλφων και αυτών που μας ψήφισαν και αυτών που δεν μας ψήφισαν. Επίσης παραμένουμε ανοικτοί στη συμμετοχή στο Προεδρείο και των εκλεγμένων μελών των άλλων παρατάξεων προκειμένου να καταλάβουν την θέση του Αναπληρωτή Γραμματέα και την θέση του Αναπληρωτή Ταμία εφ’ όσον το επιθυμούν και ψηφιστούν από το ΔΣ.

Με πνεύμα ενότητας και συνεργασίας με όλα τα εκλεγμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ξεκινάμε να εργαζόμαστε στοχεύοντας να γίνουν πράξη όσα έχουμε γράψει στις ανακοινώσεις μας δίνοντας προτεραιότητα σε ζητήματα όπως, η Τροποποίηση του Καταστατικού, το Ταμείο Αλληλοβοηθείας, η προσπάθεια μείωσης των εξόδων του Συλλόγου και η μείωση της εισφοράς, το Απεργιακό Ταμείο, η Οικειοθελής παροχή και οι αστερίσκοι στη μισθοδοσία και το ζήτημα των Προαγωγών.

Τέλος σας δηλώνουμε ότι για όλα τα θέματα θα αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο για τα πεπραγμένα του οποίου θα έχετε άμεση ενημέρωση.

Τα μέλη της ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ:

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ

ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΑΡΑΗΛΙΔΗΣ

ΦΑΝΗΣ ΠΟΛΥΖΟΣ

ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΑΓΑΡΗ