Το ψηφισθέν νομοσχέδιο για χρόνο εργασίας γιατρών και «σωτηρία» ΕΔΟΕΑΠ

Το νομοσχέδιο -νόμος πλεόν- του υπουργείου Υγείας «Εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 2003 «σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας» ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών και οδοντιάτρων του ΕΣΥ. Ρυθμίσεις θεμάτων ιατρών ΕΣΥ και άλλες διατάξεις» όπως ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής. Σε αυτό, εντάχθηκε και η τροπολογία για τη «σωτηρία» του ΕΔΟΑΕΠ.


ΕΔΩ το ψηφισθέν νομοσχέδιο.