Πολύκεντρο ΑΔΕΔΥ: Το ανθρώπινο δυναμικό στο Δημόσιο (Αύγουστος 2017)

ipalliloi-polla-parathira

Σύμφωνα με την «Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία το κόστος εργασίας και τους μισθούς» του Κοινωνικού Πολύκεντρου ΑΔΕΔΥ και τα πιο πρόσφατα στοιχεία του μητρώου μισθοδοτούμενων του ελληνικού δημοσίου, ο συνολικός αριθμός του τακτικού προσωπικού, μονίμων και ΙΔΑΧ, τον Αύγουστο του 2017 ήταν 566.022. Συγκριτικά με τα στοιχεία του προηγούμενου έτους για τον ίδιο μήνα (Αύγουστος 2016), ο αριθμός του τακτικού προσωπικού στα υπουργεία και λοιπούς δημόσιους φορείς αυξήθηκε κατά 1.293.

Στην ετήσια σύγκριση των φορέων που παρουσίασαν μείωση στο προσωπικό τους, τις μεγαλύτερες απώλειες είχε το Υπ. Παιδείας (-1190). Ακολουθούν το Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης (-853), το Υπ. Εσωτερικών (- 768), το Εθνικής Άμυνας (-448). Με βάση τα συνολικά στοιχεία του 2017 για τις αποχωρήσεις/συνταξιοδοτήσεις, οι ΟΤΑ με 1.065 συνταξιοδοτήσεις και το Υπ. Εθνικής Άμυνας με 1.062 είχαν τις μεγαλύτερες απώλειες σε προσωπικό μέχρι και τον Αύγουστο του 2017. Ακολουθούν το Παιδείας με 790 και το Υγείας με 752. Χαμηλότερα στις συνταξιοδοτήσεις/αποχωρήσεις είναι οι νεοσύστατοι και πιο νέοι φορείς, υπουργεία όπως το Μεταναστευτικής Πολιτικής, το Ψηφιακής Πολιτικής το Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ.λπ. (σ.σ.: να σημειωθεί πως όσον αφορά στις συνταξιοδοτήσεις/αποχωρήσεις δεν έγινε καμία πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, προκειμένου να πληρωθούν οι κενές θέσεις).

Σε ό,τι αφορά τα στοιχεία για το έκτακτο προσωπικό στους κεντρικούς φορείς (υπουργεία και λοιπές αρχές) καθώς και στους ΟΤΑ εκτός των ΝΠΙΔ, στη σύγκριση των μηνών Αυγούστου 2017 με το Αύγουστο του 2016, δείχνουν αύξηση κατά 800 άτομα. Οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου, συμβάσεις έργου, ωρομίσθιοι, στα συγχρηματοδοτούμενα μέσω ΕΣΠΑ αυξήθηκαν κατά 1.538, ενώ μειώθηκε το έκτακτο προσωπικό στα χρηματοδοτούμενα από τον κρατικό προϋπολογισμό (-738).


ΕΔΩ αναλυτικά η μελέτη του Κοινωνικού Πολύκεντρου της ΑΔΕΔΥ.