ΠΟΕ-ΟΤΑ: Η ΓΣΕΕ να αποτρέψει τα λουκέτα και τις απολύσεις στο ΕΛΙΝΥΑΕ

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στους ΟΤΑ συμπαραστέκεται στον αγώνα των εργαζομένων του ΕΛΙΝΥΑΕ

Στο δίκαιο αγώνα των εργαζομένων και του Σωματείου ΕΛΙΝΥΕΑ, ενάντια στις απολύσεις και στα λουκέτα των περιφερειακών καταστημάτων του Ιδρύματος, συμπαραστέκεται η εκτελεστική επιτροπή της ΠΟΕ-ΟΤΑ, σημειώνοντας πως «η συρρίκνωση του ΕΛΙΝΥΑΕ και το ενδεχόμενο κλείσιμό του θα στερήσουν από το συνδικαλιστικό κίνημα ένα επιστημονικό εργαλείο για την τεκμηρίωση των θέσεών του και τη διεκδίκηση των όρων εργασίας των εργαζομένων».

Ζητεί, δε, από τη ΓΣΕΕ, που βάσει των καταγγελιών του Σωματείου ΕΛΙΝΥΑΕ «σιγοντάρει» το ΣΕΒ και τους άλλους «κοινωνικούς εταίρους» στις απολύσεις και στα λουκέτα, «να αποκλείσει οποιαδήποτε συζήτηση που να περιλαμβάνει κλείσιμο παραρτημάτων και απολύσεις ή γενικότερα το χτύπημα των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων» στο Ίδρυμα.

«Ζητάμε», συμπληρώνει, «να γίνουν από την πλευρά της ΓΣΕΕ όλες οι αναγκαίες ενέργειες, με σκοπό την αύξηση της χρηματοδότησης του ΕΛΙΝΥΑΕ από το ΛΑΕΚ και το κράτος, και για την ανάπτυξη του αναγκαίου έργου του ΕΛΙΝΥΑΕ, με περιεχόμενο δράσεων που θα ανταποκρίνεται στις σημερινές οξύτατες ανάγκες των εργαζομένων της χώρας για την προστασία τους από τον επαγγελματικό κίνδυνο».

Να σημειωθεί πως 11 και 12 Οκτώβρη οι εργαζόμενοι στο ΕΛΙΝΥΑΕ πραγματοποιούν 48ωρη απεργία.


Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΕΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Η  Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. συμπαραστέκεται στο δίκαιο αγώνα του Σωματείου Εργαζομένων του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. ενάντια στις σχεδιαζόμενες απολύσεις και στη διακοπή λειτουργίας των περιφερειακών παραρτημάτων του και μάλιστα σε μια περίοδο όπου οι επαγγελματικές ασθένειες και τα εργατικά ατυχήματα θερίζουν.

Στους Ο.Τ.Α., το τελευταίο ιδιαίτερα διάστημα, πολλαπλασιάστηκαν τα εργατικά ατυχήματα, πολλά από αυτά θανατηφόρα, λόγω εντατικοποίησης της εργασίας, διεύρυνσης των ελαστικών εργασιακών σχέσεων και μη τήρησης της εργατικής νομοθεσίας και των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία.

Η  Ε.Ε. της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. θεωρεί ότι η συρρίκνωση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., και το ενδεχόμενο κλείσιμό του, θα στερήσει από το συνδικαλιστικό κίνημα ένα επιστημονικό εργαλείο για την τεκμηρίωση των θέσεών του και τη διεκδίκηση της βελτίωσης των όρων εργασίας των εργαζομένων.

Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. αποτελεί σήμερα τον μοναδικό εξειδικευμένο φορέα στη χώρα μας για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, μέσω της έρευνας για τις συνθήκες εργασίας και τις επιπτώσεις στους εργαζόμενους, της πληροφόρησης, της υποστήριξης και εκπαίδευσης των εργαζομένων. Εξάλλου πολλές φορές στο παρελθόν υπήρξαν συνεργασίες του Ινστιτούτου με τα σωματεία των δήμων, που ανήκουν στη δύναμη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και μετρήσεις για την ανθυγιεινότητα των χώρων εργασίας, καθώς ενημερωτικά σεμινάρια σε εργαζόμενους στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Τα περιφερειακά παραρτήματά του έχουν υπαρκτή δραστηριότητα, και θα μπορούσαν να συμβάλλουν ακόμα περισσότερο στην πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου. Όμως, η ανεπαρκής χρηματοδότηση και ο προσανατολισμός του έργου του Ινστιτούτου όλα αυτά τα χρόνια, οδηγεί στη σχετική υποβάθμιση των υποδομών και του έργου του.

Η Π.Ο.Ε-Ο.Τ.Α. ζητά από τη Γ.Σ.Ε.Ε. να αποκλείσει οποιαδήποτε συζήτηση που να περιλαμβάνει κλείσιμο παραρτημάτων και απολύσεις ή γενικότερα το χτύπημα των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων στο ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Ζητάμε να γίνουν, από την πλευρά της Γ.Σ.Ε.Ε., όλες οι αναγκαίες ενέργειες, με σκοπό την αύξηση της χρηματοδότησης του Ε.ΛΙ.ΝΥ.Α.Ε. από το ΛΑΕΚ και το κράτος, και για την ανάπτυξη του αναγκαίου έργου του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. με περιεχόμενο δράσεων που θα ανταποκρίνεται στις σημερινές οξύτατες ανάγκες των εργαζομένων της χώρας για την προστασία τους από τον επαγγελματικό κίνδυνο.