Νέα χαράτσια στο όνομα της «τάξης», της καταγραφής και της «τακτοποίησης» των κατοικιών

Ανακοίνωση του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής (ΣΥΠΑ)

Είναι αξιοσημείωτος ο τρόπος με τον οποίο επιβάλλονται συνεχώς νέα χαράτσια στο λαό… και η μέθοδος με την οποία ενισχύονται οι «ίδιοι πόροι» των ΟΤΑ, μέσα από την ενίσχυση του φοροεισπρακτικού τους χαρακτήρα.

Με το νομοσχέδιο για τον «Έλεγχο και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος», που ήδη βρίσκεται στη Βουλή και συζητείται στις αρμόδιες Επιτροπές μεταφέρονται αρμοδιότητες στα λεγόμενα Περιφερειακά και Τοπικά Παρατηρητήρια, που εντάσσονται στις Περιφέρειες. Μεταφέρονται αρμοδιότητες χωρίς πόρους, και προσωπικό… και το πώς θα αντιμετωπιστεί το ζήτημα αυτό θα καθοριστεί με Προεδρικό Διάταγμα (άρθρο 2)…

Βέβαια επειδή όλοι ξέρουμε την τραγική υποστελέχωση, που υπάρχει στις υπηρεσίες των Δήμων, που ασχολούνται με την αυθαίρετη δόμηση, καθώς και στις σχετικές υπηρεσίες των Περιφερειών, κατανοούμε ότι η παραπομπή σε Προεδρικό Διάταγμα, υπαρχούσης της συνέχισης της απαγόρευσης των προσλήψεων στο Δημόσιο θα οδηγήσει στην υλοποίηση των προτάσεων της ΕΝΠΕ για το ζήτημα αυτό: Να δοθεί στις Περιφέρειες «η δυνατότητα συνεργασίας με εξωτερικούς αναδόχους»!!!

Ταυτόχρονα συνεχίζει και με αυτό το νομοσχέδιο την ιδιωτικοποίηση αρμοδιοτήτων του δημοσίου, μέσα από το πέρασμα κι άλλων αρμοδιοτήτων στους ιδιώτες «ελεγκτές δόμησης»:

  • με τον έλεγχο των κτιρίων (είτε δειγματοληπτικό, είτε από καταγγελίες),

  • με τις αυτοψίες από καταγγελίες αυθαιρέτων και σύνταξη εκθέσεων αυτοψίας (άρθρο 92),

  • για την διαπίστωση της κατεδάφισης – αποκατάστασης της αυθαιρεσίας (άρθρο 94).

Ενισχύει δε τον ρόλο και την σημασία των ιδιωτών μηχανικών και των ιδιωτών «ελεγκτών δόμησης», αφού καταργεί με το νομοσχέδιο αυτό από τις Υπηρεσίες Δόμησης των Δήμων την διαδικασία υποβολής, ελέγχου και έκδοσης των πράξεων εκτέλεσης οικοδοµικών εργασιών καθώς και της γνωστοποίησης εκτέλεσης πρόσθετων εργασιών (θα διενεργείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά/άρθρο 33), τις άδειες για κτίρια εντός εγκεκριµένου σχεδίου, επιφάνειας έως χίλια (1.000) τ.µ. κλπ (θα εκδίδονται αυτόµατα ύστερα από την ηλεκτρονική υποβολή του φακέλου µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και τις αναγκαίες µελέτες /άρθρο 37), καθώς και την έγκριση εργασιών δόµησης µικρής κλίµακας (υποβάλλονται ηλεκτρονικά µε ευθύνη του υποβάλλοντος µηχανικού).

Ο χορός των χαρατσιών και προστίμων θα απογειωθεί όπως φαίνεται μέσα από την υποχρεωτική επιβολή της δημιουργίας της ηλεκτρονικής ταυτότητας των κτιρίων, όπου εκτός από την πληρωμή της όποιας διαδικασίας (πληρωμή μηχανικού, παράβολα κλπ) θα αναγκάζεται ο κάθε ιδιοκτήτης προκειμένου να την αποκτήσει, να πληρώσει τα προβλεπόμενα πρόστιμα για ασήμαντες-επουσιώδεις παραβάσεις-αυθαιρεσίες.

Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι από τα πρόστιμα των αυθαιρέτων το 25% θα αποδίδεται στις Περιφέρειες, «χρυσώνοντας» έτσι το χάπι της παραπέρα μείωσης των ΚΑΠ από τις 1-1-2018.

Οι παραπάνω πλευρές είναι μερικές από όσες υπάρχουν στο νομοσχέδιο αυτό, που αντιμετωπίζει την λαϊκή κατοικία σαν πεδίο φοροεισπραξιμότητας και το περιβάλλον σαν εμπόρευμα, που μπορεί να το καταπατά και να το εκμεταλλεύεται όποιος έχει το χρήμα να πληρώνει…

Έρχονται δε να προϋπαντήσουν τις νέες ανατροπές, που φέρνει η αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου των ΟΤΑ, με περισσότερες ιδιωτικοποιήσεις και μεγαλύτερη ανταποδοτικότητα.

Για όλους αυτούς τους λόγους η όποια «τάξη» θέλει να επιβληθεί με το νομοσχέδιο αυτό, είναι υποκριτική και μας βρίσκει αντίθετους.