Όταν πάνε να βγάλουν από τη μύγα… ξίγκι!

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας των ιΙατρικών επισκεπτών, Τετάρτη 1 Νοεμβρίου και ώρα 13:30, στο υπ. Οικονομικών (Καρ. Σερβίας)

Με την έναρξη της μνημονιακής περιόδου είχαμε τη βίαιη ανατροπή των μισθολογικών, εργασιακών και κοινωνικών μας δικαιωμάτων, που οδήγησαν τον κατώτατο μισθό στα 586 και στα 510 μικτά στους εργαζόμενους ηλικίας πάνω ή κάτω από 25 χρόνια αντίστοιχα, την κατάργηση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (ΣΣΕ), την εκτίναξη της ανεργίας στο 25% περίπου, για να δουλεύει ένας σε κάθε οικογένεια, όπως μας είχε προμηνήσει ο κομιστής των μνημονίων Γιώργος Παπανδρέου, τη διεύρυνση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων και της μερικής απασχόλησης, με αποτέλεσμα εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι να παίρνουν 200 και 300 ευρώ.

Αφού ανέτρεψαν τα πάντα και κυρίως τις ζωές μας, αφού έστειλαν 500 χιλιάδες μετανάστες στο εξωτερικό, κυρίως νέους υψηλών επιστημονικών προσόντων και εξειδίκευσης, ΤΩΡΑ προσπαθούν να ξεζουμίσουν ακόμα περισσότερο τον ελληνικό λαό και να βγάλουν από τη μύγα ξίγκι, με την υπερφορολόγησή του, τη ληστεία της λαϊκής περιουσίας και κατοικίας, την εμπορευματοποίηση των κοινωνικών αγαθών της Υγείας, της Παιδείας, της Ασφάλισης και της Πρόνοιας, τις ιδιωτικοποιήσεις, ιδιαίτερα στο χώρο των μεταφορών, της ενέργειας, του νερού και των κοινωνικών υπηρεσιών και στη μαζική εκποίηση της δημόσιας περιουσίας και πλούτου της χώρας μας.

Η πολιτική αυτή είναι βαθιά ταξική και την πληρώνουν οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες. Οι εργαζόμενοι περιθωριοποιούνται και τα μεσαία στρώματα προλεταριοποιούνται και προστίθενται στη στρατιά των ανέργων. Την ίδια περίοδο και στο όνομα της ανάπτυξης, δίνονται προνόμια και επιδοτήσεις στους εργοδότες, τις μεγάλες επιχειρήσεις και τις τράπεζες.

Με λίγα λόγια, τα σπασμένα της κρίσης τα πληρώνουμε εμείς που δεν φταίμε, ενώ την ίδια περίοδο αυξάνουν τα κέρδη τους οι εργοδότες και διευρύνονται οι ταξικές και κοινωνικές αντιθέσεις στη χώρα μας.

Στο πλαίσιο αυτό κινείται και το άρθρο 99 του ν.4446/2016 (ΦΕΚ Α/22-12-2016), με το οποίο μετακυλίονται φορολογικά βάρη των εργοδοτών στους εργαζόμενους. Πιο συγκεκριμένα τα εταιρικά αυτοκίνητα που διατίθενται σε μεγάλη κατηγορία εργαζόμενων σε εξωτερικές εργασίες, όπως ιατρικοί επισκέπτες, πωλητές, τεχνικοί κ.λπ, χαρακτηρίζονται παροχή σε είδος από τους εργοδότες στους εργαζόμενους, αντιστοιχούν σε μέρος των ετήσιων εισοδημάτων τους και με αυτό το αιτιολογικό φορολογούνται.

Έτσι τα αυτοκίνητα αυτά που οι εταιρίες τα ενοικίασαν με «leasing» και τα περνούν λογιστικά στα έξοδά τους για να μην φορολογούνται, τα διαθέτουν προς χρήση στους εργαζόμενούς τους, για τους οποίους αποτελούν εργαλείο της δουλειάς τους και εξυπηρετούν ανάγκες των επιχειρήσεων, τους φορολογούν αυξάνοντας λογιστικά το εισόδημά τους προσθέτοντας κάθε χρόνο μέρος της αξίας του αυτοκινήτου στις αποδοχές τους.

Αποδοχές που ποτέ δεν έλαβαν, για αυτοκίνητα που δεν τους ΑΝΗΚΟΥΝ και ποτέ δεν θα αποκτήσουν. Αντιμετωπίζουν τους εργαζόμενους σαν να ήταν ιδιοκτήτες ή μέτοχοι των εταιριών που εργάζονται.

Θεωρούμε το μέτρο αυτό άδικο και εισπρακτικό που δεν έχει καμία λογική, παρά μόνο για να συγκεντρώνονται λεφτά για να αποπληρώνονται οι δανειστές. Δεν μπορεί αυτοί που νομοθετούν να μετακυλύουν τα βάρη στους εργαζόμενους όταν όλα τα κρατικά και βουλευτικά αυτοκίνητα που διατίθενται με την ίδια διαδικασία στους βουλευτές και τους άλλους κυβερνητικούς και κρατικούς παράγοντες να είναι αφορολόγητα!

Ζητάμε την άμεση κατάργηση της ΠΟΛ 1045/2017 καθώς και της παραγράφου 1 του άρθρου 99 του ν.4446/2016.

Το ΜΕΤΑ στηρίζει την συγκέντρωση διαμαρτυρίας των ιατρικών επισκεπτών, την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου στις 13:30, έξω από το υπουργείο Οικονομικών, στην ΚαραγιώργηΣερβίας, στο Σύνταγμα. Καλεί όλους τους εργαζόμενους του κλάδου των πωλήσεων που στο πλαίσιο της εργασίας χρησιμοποιούν εταιρικά αυτοκίνητα να συντονιστούν γύρω απ’ αυτό το αίτημα και να συμμετέχουν στην παραπάνω κινητοποίηση.

Άμεση ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ του φοροληστρικού νόμου που φορολογεί εργαζόμενους για την ΧΡΗΣΗ εταιρικών αυτοκινήτων που δεν τους ΑΝΗΚΟΥΝ.

Από την εκτελεστική επιτροπή του ΜΕΤΑ,
Οκτώβριος 2017