Με αποδοχές, η συνδικαλιστική άδεια στο Δημόσιο

8/5-10-2017 Απόφαση Πρωτοδικείου Αθηνών

dikastirio-sfiri

Με την υπ’αρ. 8/5-10-2017 ομόφωνη απόφαση της, η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Προστασίας Συνδικαλιστικών δικαιωμάτων του Πρωτοδικείου Αθηνών αποφαίνεται κατηγορηματικά ότι οι συνδικαλιστικές άδειες στο Δημόσιο είναι με αποδοχές.


ΕΔΩ η απόφαση.