Γνωμοδότηση Λαζαράτου για απεργία – αποχή και διαδικασία επιλογής προϊσταμένων στο Δημόσιο

Η εκτελεστική επιτροπή της ΑΔΕΔΥ απέστειλε προς τις Ομοσπονδίες – μέλη της, τα Νομαρχιακά Τμήματά της και τους γενικούς συμβούλους της Συνομοσπονδίας τη γνωμοδότηση του καθηγητή Διοικητικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Αθηνών, Π. Λαζαράτου, για το ζήτημα της απεργίας – αποχής από την «αξιολόγηση» και για τη συμμετοχή στις διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης.

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποκλεισθεί από τις μελλοντικές κρίσεις προϊσταμένων όποιος εργαζόμενος (υπάλληλος-προϊστάμενος-σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποκλεισθεί από τις μελλοντικές κρίσεις προϊσταμένων όποιος συνάδελφος (υπάλληλος – προϊστάμενος – διευθυντής – γενικός διευθυντής) συμμετέχει στην απεργία-αποχή της ΑΔΕΔΥ από την «αξιολόγηση».

Σύμφωνα με την επιστολή, η τελική απάντηση στο ερώτημα που ετέθη από την ΑΔΕΔΥ είναι η ακόλουθη: «Η μη υποβολή και σύνταξη εκθέσεως αξιολογήσεως από αξιολογούμενο και αξιολογητή, κατ’ ενάσκηση του δικαιώματος απεργίας τους, εμποδίζει την επέλευση των προβλεπόμενων στις παρ.1-6 του άρθρου 24Α ν.4369/2016 εννόμων συνεπειών μέχρι να κριθεί (τυχόν) η κηρυχθείσα απεργία παράνομη με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, από την δημοσίευση της οποίας, και μόνο για το χρονικό διάστημα μετά από αυτή, μπορούν να επιβληθούν οι προβλεπόμενες στις ανωτέρω διατάξεις κυρώσεις, εφόσον ασφαλώς εξακολουθούν να απεργούν οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι».


ΕΔΩ αναλυτικά η γνωμοδότηση Λαζαράτου.