ΟΟΣΑ: «Κατρακυλούν» οι μισθοί των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα

Από τους χαμηλότερους μισθούς εκπαιδευτικών ανάμεσα στα κράτη- μέλη του ΟΟΣΑ έχει η Ελλάδα ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης. Σύμφωνα με την έκθεση του ΟΟΣΑ «Education at a Glance 2017» οι μισθοί των δασκάλων έχουν μειωθεί στο 72% του επιπέδου που ήταν προ κρίσης και συγκεκριμένα από το 2005.

Το 2015 ο μισθός ενός δασκάλου με 15 χρόνια προϋπηρεσίας και εμπειρίας στην Ελλάδα ήταν 25.077 δολάρια σε σύγκριση με μισθό 44.623 δολάρια στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και 46.631 δολάρια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση που είναι ο μέσος όρος στα κράτη- μέλη του ΟΟΣΑ.

Στις πιο πολλές χώρες του ΟΟΣΑ, παρατηρείται αύξηση των μισθών των δασκάλων ανάλογα με το επίπεδο της εκπαίδευσης στο οποίο διδάσκουν, κάτι όμως, που δεν ισχύει για την Ελλάδα, καθώς ο μισθός εισαγωγής για τους νηπιαγωγούς είναι ίδιος με εκείνον των δασκάλων στην Πρωτοβάθμια και την Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.