ΜΕΤΑ-ΟΤΑ: Με αστυνομία και εισαγγελέα, ο δήμαρχος Λαμιέων ποινικοποιεί το δικαίωμα στην εργασία

Για το δήμαρχο, τα συμφέροντα του εργολάβου καθαριότητας υπερέχουν από αυτά των δημοτών και των εργαζομένων

Ο δήμαρχος Λαμιέων Νίκος Σταυρογιάννης, εμμένοντας στην από καιρό βούλησή του να εκχωρήσει την υπηρεσία της καθαριότητας σε εργολάβο, στη σημερινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου την 24η Αυγούστου 2017 δε δίστασε να καλέσει την αστυνομία στην αίθουσα, προκειμένου να υπάρχει «ομαλότητα» στη διαδικασία, όπως ισχυρίστηκε ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου.

Στη συνεδρίαση στις 13 Ιούλη, είχε ξανακαλέσει την αστυνομία, αλλά τότε θέλοντας να κρατήσει τα προσχήματα την είχε έξω από το χώρο συνεδρίασης. Όπως και τότε, οι απολυμένοι εργαζόμενοι δεν τρομοκρατήθηκαν με την παρουσία της αστυνομίας και ανάγκασαν τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου να λήξει την συνεδρίαση χωρίς να παρθεί απόφαση.

Έτσι και τώρα, με τη δυναμική παρουσία τους, διακόπηκε για πολλοστή φορά η συνεδρίαση του Σώματος· και μάλιστα τώρα και υπό την την απειλή να καλέσει ο πρόεδρος και τον εισαγγελέα προκειμένου να συλλάβουν όποιον μπαίνει εμπόδιο στα σχέδια της δημοτικής Αρχής, δηλ. την εκχώρηση της καθαριότητας στους ιδιώτες, την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των εργολάβων.

Οι 47 αυθαίρετα απολυμένοι εργαζόμενοι παραμένουν στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου, με μοναδικό αίτημα τη σύναψη νέων συμβάσεων μέχρι το Μάρτη του 2018, όπως ορίζει ο νόμος.

Η αναλγησία της Δημοτικής Αρχής Σταυρογιάννη απέναντι στις 47 οικογένειες που πέταξε αυθαίρετα και αυταρχικά στο δρόμο δεν έχει όρια, υπερβαίνουν τους νόμους και τις διαδικασίες, ποινικοποιούν ακόμα και την παρουσία των απολυμένων εργαζόμενων στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, προκειμένου να πετύχουν τον σκοπό τους.

Παρά του ότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ακύρωσε την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου για την απευθείας ανάθεση της καθαριότητας σε ιδιώτη, ο δήμαρχος Ν. Σταυρογιάννης επιμένει βάζοντας το δήμο και τους δημότες σε περιπέτειες, αφού από την ημέρα απόλυσης των 47 εργαζομένων η υπηρεσία καθαριότητας υπολειτουργεί, χωρίς να μπορεί να γίνεται η αποκομιδή των απορριμμάτων με τους λιγοστούς μόνιμους εργαζόμενους που έχουν απομείνει στην υπηρεσία.

Η ευθύνη είναι αποκλειστικά της Δημοτικής Αρχής και του δημάρχου Νίκου Σταυρογιάννη, γιατί θα μπορούσε να είχε λυθεί το θέμα αν εφάρμοζε τον Ν.4479/2017 και είχε προχωρήσει στην υπογραφή νέων συμβάσεων με τους αυθαίρετα απολυμένους εργαζόμενους, αλλά φαίνεται ότι τα συμφέροντα του εργολάβου υπερέχουν για τον δήμαρχο από αυτά των δημοτών και των εργαζομένων.

Το ΜΕΤΑ-ΟΤΑ καταγγέλλει τη Δημοτική Αρχή και το δήμαρχο Λαμιέων για την ανάλγητη, ανήθικη και αυταρχική στάση τους καθώς και την προσπάθεια να τρομοκρατήσουν τους εργαζόμενους με εισαγγελείς και αστυνομία.

Καλεί τη δημοτική Αρχή να αποσύρει την εισήγηση για ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας και να προχωρήσει άμεσα στην λήψη απόφασης για σύναψη νέων συμβάσεων στους 47 απολυμένους εργαζόμενους.

Κάνουμε σαφές προς όλους ότι οι εργαζόμενοι δεν εκφοβίζονται και δεν τρομοκρατούνται.

Θα μας βρίσκεται συνέχεια μπροστά σας!!!


Σχετικές αναρτήσεις και ανακοινώσεις του ΜΕΤΑ-ΟΤΑ: