Σπεύδουν να καταγράψουν τους συμβασιούχους για να τους… περιορίσουν ελέω 4ου μνημονίου

Εικόνα μνημονιακής διάλυσης αποκαλύπτει εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία καλούνται φορείς και οργανισμοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να διορθώσουν «λάθη ή/και ελλείψεις στις καταχωρίσεις του φορέα σας στην εφαρμογή του Μητρώου Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου», δηλαδή στο μητρώο που καταγράφεται ποιοι υπηρετούν και μισθοδοτούνται από το ελληνικό Δημόσιο και με ποια εργασιακή σχέση.

Η εγκύκλιος εστάλη στις 4 Αυγούστου και αναφέρει πως υπήρχε προθεσμία ολοκλήρωσης των απαιτούμενων ενεργειών μέχρι την 7η Ιουλίου, η οποία παρήλθε χωρίς ανταπόκριση, «αν και έχει παρέλθει πλέον εύλογο χρονικό διάστημα», όπως γράφεται χαρακτηριστικά στην εγκύκλιο. Η αρχική εγκύκλιος, με την οποία ζητούνταν να περαστούν διορθώσεις ή να συμπληρωθούν ελλείψεις, είχε αποσταλεί στις 16 Ιουνίου 2017.

Τα ερωτήματα ξεκινούν όταν οι φορείς που δεν έχουν ανταποκριθεί, περιφέρειες, δήμοι, νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις των ΟΤΑ, είναι ούτε λίγο ούτε πολύ… 1.142! Δηλαδή, ένα πολύ μεγάλο μέρος των δήμων και των οργανισμών και επιχειρήσεών τους.

Η προαναφερθείσα εγκύκλιος της 4ης Αυγούστου, από τη Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του υπουργείου Εσωτερικών, ζητεί την άμεση ολοκλήρωση των απαραίτητων ενεργειών, σύμφωνα με την αρχική εγκύκλιο. Δημοτικοί άρχοντες, μιλώντας στην «Καθημερινή» είπαν πως υπάρχουν τα στοιχεία για τους υπαλλήλους τους, εξάλλου έτσι πραγματοποιείται και η μισθοδοσία, και αναφέρθηκαν σε φόρτο εργασίας από τις αποψιλωμένες υπηρεσίες των ΟΤΑ.

Τι οδηγεί, όμως, το υπουργείο Εσωτερικών να ζητήσει «ανακαταμέτρηση» και διόρθωση λαθών κ.λπ. σε δήμους, περιφέρειες και οργανισμούς ή και επιχειρήσεις που έχουν δημιουργήσει; Κι αυτό μέσα στο «κατακαλόκαιρο»;

Μήπως επειδή η κυβέρνηση έχει αναλάβει συγκεκριμένη δέσμευση προς το ΔΝΤ και κατ’ επέκταση προς τους δανειστές, μέσω του 4ου μνημονίου, για καθορισμό και στην ουσία για μεγάλο περιορισμό των συμβασιούχων του Δημοσίου, οι οποίοι κατά κύριο λόγο απασχολούνται στους ΟΤΑ. Και για να πραγματοποιηθεί αυτή η διαδικασία, απαιτείται έγκυρη καταγραφή και επικαιροποίηση των απασχολουμένων και ειδικά των συμβασιούχων στους δήμους και στα νομικά τους πρόσωπα;

Το θέμα των συμβασιούχων αποτελεί και θα αποτελέσει αναμφίβολα μια από τις «καυτές πατάτες» για την κυβέρνηση τους επόμενους μήνες.


ΕΔΩ η εγκύκλιος.

ΕΔΩ οι 1.142 φορείς που δεν έχουν ανταποκριθεί.