1.7 C
Athens
Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου, 2023

Υπάλληλοι Π. Αττικής: Στάση εργασίας την Τετάρτη 26/7 κατά του ν/σ για ΔΕΥΑ-ΟΤΑ

Πρόσφατα

Στάση εργασίας πραγματοποιεί την Τετάρτη 26 Ιουλίου, από τις 12.00 το μεσημέρι έως τη λήξη του ωραρίου, ο Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής (ΣΥΠΑ), προκειμένου να εκφράσει τη διαμαρτυρία του «απέναντι στη στάση του υπουργείου Εσωτερικών που για άλλη μια φορά πετάει στο καλάθι των αχρήστων τα αιτήματά μας». Συγκεκριμένα, όπως σημειώνει ο Σύλλογος, «δεν ικανοποιεί κανένα αίτημά μας στο Νομοσχέδιο “Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) – Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των ΟΤΑ – Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας και άλλες διατάξεις” του υπουργείου Εσωτερικών, που συζητείται ήδη στη Βουλή».

Οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής απαιτούν:

 • Να μπει φρένο στην υποστελέχωση των υπηρεσιών και να γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού άμεσα ώστε να μπορέσουν να καλυφθούν τα τεράστια κενά που υπάρχουν (40% μείωση από το 2009) και ιδιαίτερα σε υπηρεσίες αιχμής, όπως τις Οικονομικές Υπηρεσίες.

 • Να καλυφθούν οι μισθολογικές απώλειες. Χορήγηση 13ου και 14ου μισθού. Ξεπάγωμα της μισθολογικής εξέλιξης, πλήρης μισθολογική και βαθμολογική αναγνώριση της προϋπηρεσίας εκτός δημόσιου τομέα, που να καλύπτει όλους τους εργαζόμενους, με όλες τις σχέσεις εργασίας.

 • Εφαρμογή της έννοιας της «μετάθεσης» και στους υπαλλήλους των Περιφερειών. Απόσυρση του άρθρου 91 του Νομοσχεδίου, που δίνει τη δυνατότητα στις Περιφερειακές Αρχές σε νησιωτικές περιοχές να «φορτώνουν» σε υπαλλήλους τους αντικείμενα και άλλων Περιφερειακών Ενοτήτων.

 • Αναγνώριση της προϋπηρεσίας των εργαζομένων που μετατάχτηκαν κάνοντας χρήση των νόμων της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας και συγκεκριμένα του άρθρου 48 του ν. 4274/2014 και επαναχορήγηση της υπερβάλλουσας μείωσης (προσωπική διαφορά).

 • Πλήρης νομική στήριξη των υπαλλήλων των Περιφερειών, σε όλες τις διαδικασίες (σύνταξη εγγράφων, υπομνήματα, παράσταση κλπ) και σε όλες τις δικαιοδοσίες. Άρση της αστικής ευθύνης.

 • Χορήγηση Μέσων Ατομικής Προστασίας και επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους εργαζόμενους της Περιφέρειας, που εργάζονται σε ανθυγιεινές εργασίες και χώρους (π.χ., εργαζόμενους στην ασφαλτόστρωση, στην καθαριότητα των κτηρίων και γενικά, στο πράσινο, τους εργαζόμενους στις υπηρεσίες υγείας –εμβόλια, Επόπτες Δημόσιας Υγείας, Κτηνιάτρους, απολυμαντές, στον τεχνικό έλεγχο οχημάτων κτλ). Κατάργηση της διάταξης που θέτει ως απαραίτητη προϋπόθεση χορήγησης του επιδόματος εκτός από τον εργασιακό χώρο και την ειδικότητα, προσπερνώντας εύκολα ότι στους ΟΤΑ Β΄ βαθμού, είναι ελάχιστοι οι εργαζόμενοι που έχουν τοποθετηθεί στις συγκεκριμένες ειδικότητες, αν και παρέχουν αυτές τις εργασίες.

 • Κάλυψη των αναγκών σε κατασκηνώσεις και βρεφονηπιακούς Σταθμούς για τα παιδιά μας. Κατάργηση της εξαίρεσης για τις μητέρες δημοσίους υπαλλήλους (επομένως και για τις μητέρες υπαλλήλους της Περιφέρειας) για τη συμμετοχή των παιδιών τους στα προγράμματα ΕΣΠΑ (Προγράμματα Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής κλπ).

 • Να μην ιδιωτικοποιηθεί και να μην εκχωρηθεί καμιά αρμοδιότητα της Περιφέρειας, ούτε να υπάρξει οικονομική επιβάρυνση των πολιτών.

 • Να σταματήσει η φοροληστεία των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων και οι σχεδιασμοί για ενίσχυση της ανταποδοτικότητας των ΟΤΑ. Όχι στη διεύρυνση του «φοροεισπρακτικού ρόλου» των Περιφερειών.

 • Πλήρης κρατική χρηματοδότηση που να καλύπτει το σύνολο των αναγκών των Περιφερειών και της μισθοδοσίας των εργαζομένων.

 • Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων και αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων για σύγχρονες υποδομές που να καλύπτουν όλο το φάσμα των προνοιακών, πολιτιστικών, αθλητικών κλπ αναγκών.

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις