11.3 C
Athens
Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου, 2023

H απόφαση που αφορά στη ρύθμιση θεμάτων επιδότησης και ασφάλισης σπουδαστών των δημόσιων και ιδιωτικών ΙΕΚ και ΚΕΚ

Πρόσφατα

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για την  ρύθμιση των θεμάτων επιδότησης και ασφάλισης της Μαθητείας των σπουδαστών των δημόσιων και ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.).Ως Μαθητεία ορίζεται το εκπαιδευτικό σύστημα, στο οποίο ο μαθησιακός χρόνος εναλλάσσεται μεταξύ χώρου εργασίας και δομής κατάρτισης (δυικό σύστημα).

Επιδότηση Μαθητείας/Αποζημίωση μαθητευόμενων/Ασφαλιστική κάλυψη του «Προγράμματος Μαθητείας στο Ι.Ε.Κ.»

1. Το «Πρόγραμμα Μαθητείας στο Ι.Ε.Κ.» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το ελληνικό δημόσιο, στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ»του ΕΣΠΑ 2014-2020.

2. Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητευόμενων του «Προγράμματος Μαθητείας στο Ι.Ε.Κ.» ορίζεται στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, ήτοι 17,12€ για τους μαθητευόμενους κάτω των 25 ετών και 19,64€ για τους μαθητευόμενους άνω των 25 ετών. Μέρος της αποζημίωσης επιδοτείται από το ΥΠΠΕΘ μέσω της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ και καταβάλλεται από τον Ειδικό Λογαριασμό στους μαθητευόμενους. Το υπολειπόμενο ποσό της αποζημίωσης, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων ασφαλιστικών εισφορών, καταβάλλεται μηνιαίως από τον εργοδότη, στον οποίο πραγματοποιείται το «Πρόγραμμα Μαθητείας στο χώρο εργασίας» της εφαρμογής του «Προγράμματος Μαθητείας στο Ι.Ε.Κ.».

Για τα θέματα της αποζημίωσης/ασφαλιστικής κάλυψης των μαθητευομένων τηρούνται τα παρακάτω:

α) Για την καταβολή της επιδότησης από το ΥΠΠΕΘ τηρούνται δελτία παρουσίας/παρουσιολόγια μαθητευομένων, τόσο στην εκπαιδευτική μονάδα όσο και στο φορέα του εργοδότη.

β) Το ποσό της επιδότησης του ΥΠΠΕΘ ορίζεται στα 11,00€για κάθε ημέρα του «Προγράμματος Μαθητείας στο χώρο εργασίας» για μαθητευόμενους κάτω των 25 ετών και στα 14€ για τους μαθητευόμενους άνω των 25 ετών.

γ) Κάθε εργοδότης (του Ιδιωτικού και του Δημοσίου Τομέα) που απασχολεί μαθητευόμενους υποχρεούται να υποβάλει ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΕΤΕΑΕΠ) τον Πίνακα Ε3.4: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών Σύμβασης Μαθητείας. Οι εργοδότες του Δημοσίου υποχρεούνται επιπλέον να καταχωρίζονται το απογραφικό δελτίο κάθε μαθητευόμενου στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Τα ανωτέρω έγγραφα τηρούνται στο αρχείο εργοδότη, ούτως ώστε να είναι διαθέσιμα σε περίπτωση ελέγχου.

δ) Οι μαθητευόμενοι υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ ως μισθωτοί και των φορέων-οργανισμών για λογαριασμό των οποίων ο ΕΦΚΑ συνεισπράττει εισφορές για όλο το διάστημα μαθητείας στο «Πρόγραμμα Μαθητείας στο χώρο εργασίας».

Ο εργοδότης βαρύνεται με το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών για κύρια, επικουρική σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη.

Οι ασφαλιστικές εισφορές των μαθητευόμενων διαμορφώνονται ως εξής:

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΠΟΣΟΣΤΟ %) ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΣ (ΠΟΣΟΣΤΟ %)
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Ε.Φ.Κ.Α.(Κλάδος Κύριας  Σύνταξης)  
20% —–
ΕΤΕΑΕΠ (Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης)  
7%* —–
7,10%
(6,45% ΣΕ
ΕΙΔΟΣ+ 0,65% ΣΕ ΧΡΗΜΑ)
ΑΣΘΕΝΕΙΑ —–
ΟΑΕΔ
ΑΝΕΡΓΙΑ 3,17% 1,83%
ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ —– —–
ΔΛΟΕΜ —– —–
ΛΠΕαΑ.Ε 0,15% —–
ΕΛΠΕΚΕ-ΛΕΠΕΕ 0,24% —–
ΕΚΛΑ 0,12% 0,10%
ΟΕΚ (ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ)
—– 1,00%
ΟΕΕ (ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ) —– 0,35%
ΣΥΝΟΛΟ 37,78% 3,28%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 41,06%
* Σύμφωνα με το άρθρο 97 του ν. 4387/2016, η συνολική εισφορά επικουρικής ασφάλισης ΕΤΕΑΕΠ διαμορφώνεται για την περίοδο από 1.6.2016 έως 31.5.2019 σε ποσοστό 7%, για την περίοδο από 1.6.2019 έως 31.5.2022 σε ποσοστό 6,5% και από 1.6.2022 σε ποσοστό 6%.

Οι ως άνω εισφορές βαρύνουν αποκλειστικά τον εργοδότη και τον μαθητευόμενο σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα, όπως ισχύει κάθε φορά.

Επιπροσθέτως βαρύνουν τον εργοδότη, εάν υπάρχουν: Εισφορά επαγγελματικού κινδύνου: 1%

Βαρέα και ανθυγιεινά: ΕΦΚΑ (Κλάδος Κύριας Σύνταξης): 3,6% και ΕΤΕΑΕΠ (Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης): +2% (όπου υπάρχουν βαρέα και ανθυγιεινά).

Οι εισφορές στον ΕΦΚΑ και τους λοιπούς οργανισμούς, για λογαριασμό των οποίων ο ΕΦΚΑ συνεισπράττει τις εισφορές τόσο του εργοδότη όσο και του μαθητευόμενου υπολογίζονται στο ήμισυ των πραγματικών αποδοχών και καταβάλλονται μέσα στις κατά νόμο προθεσμίες. Η υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης είναι υποχρεωτική για τον εργοδότη.

ε) Σύμφωνα με το ισχύον ημερομίσθιο και δεδομένου ότι οι εισφορές στο Ε.Φ.Κ.Α. και τους λοιπούς οργανισμούς για λογαριασμό των οποίων ο ΕΦΚΑ συνεισπράττει τις εισφορές, τόσο του εργοδότη όσο και του μαθητευόμενου υπολογίζονται στο ήμισυ των πραγματικών αποδοχών, οι επιβαρύνσεις εργοδοτών και μαθητευόμενων για κάθε ημέρα «Προγράμματος Μαθητείας στο χώρο εργασίας» διαμορφώνονται ως εξής:

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ (€)
Ημερομίσθιο 22,83€ x 75% = 17,12€
Ποσό στο οποίο υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές 17,12/2 = 8,56€
Εισφορές εργοδότη 8,56€ x 37,78% = 3,23€
Εισφορές μαθητευόμενου 8,56€ x 3,28% = 0,28€
Σύνολο εισφορών 3,23€ + 0,28€ = 3,51€
Καθαρό εισπραττόμενο ποσό από τον μαθητευόμενο 17,12€ – 0,28€ = 16,84€
Επιβάρυνση του εργοδότη, αφαιρούμενης της επιδότησης 17,12€ (ημερομίσθιο) + 3,23€ (ασφαλιστικές ει- σφορές) -11€ (επιδότηση)
= 9,35€

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ (€)
Ημερομίσθιο 26,18€ x 75% = 19,64€
Ποσό στο οποίο υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές 19,64/2 = 9,82€
Εισφορές εργοδότη 9,82€ x 37,78% = 3,71€
Εισφορές μαθητευόμενου 9,82€ x 3,28% = 0,32€
Σύνολο εισφορών 3,71€ + 0,32€ = 4,03€
Καθαρό εισπραττόμενο ποσό από τον μαθητευόμενο 19,64€ – 0,32€ = 19,32€
Επιβάρυνση του εργοδότη, αφαιρούμενης της επιδότησης 19,64€ (ημερομίσθιο) + 3,71€ (ασφαλιστικές ει- σφορές) -14€ (επιδότηση)
= 9,35€

Οι ανωτέρω πίνακες μπορεί να τροποποιούνται κατά την κείμενη νομοθεσία.

στ) Κανονικές άδειες: Οι μαθητευόμενοι δικαιούνται κανονική άδεια με αποδοχές σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις κατά τον παρακάτω πίνακα:

ΑΔΕΙΕΣ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ
Ανά Ανά για 3 για 6 για 9
έτος μήνα μήνες μήνες μήνες
Για 4 ημέρες  
«Προγράμματος Μαθητείας στο χώρο εργασίας» την εβδομάδα  
16,00 1,33 3,99 7,98 11,97
Για 5 ημέρες  
«Προγράμματος Μαθητείας στο χώρο εργασίας» την εβδομάδα  
20,00 1,67 5,01 10,02 15,03

ζ) Η επιδότηση δεν καταβάλλεται από το ΥΠΠΕΘ για τις ημέρες της κανονικής άδειας, ασθένειας, δώρων και λοιπών επιδομάτων, (όπου αυτά εξακολουθούν να ισχύουν). Στις περιπτώσεις κανονικής άδειας οι εργοδότες υποχρεούνται να καταβάλουν ολόκληρο το προβλεπόμενο ημερομίσθιο στους μαθητευόμενους. Στις περιπτώσεις απουσίας λόγω ασθένειας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 657-658 του Α.Κ.

η) Οι εργοδότες που απασχολούν για το «Πρόγραμμα Μαθητείας στο χώρο εργασίας» μαθητευόμενους, αποστέλλουν στο Ι.Ε.Κ. φοίτησης των μαθητευόμενων πρωτότυπο επικυρωμένο μηνιαίο δελτίο παρουσίας (παρουσιολόγιο) και πλήρους απασχόλησης μαθητευόμενου. Το ως άνω παραστατικό πρέπει να αποστέλλεται στο Ι.Ε.Κ. έγκαιρα μετά από την λήξη κάθε μήνα, να πρωτοκολλείται και να φυλάσσεται σε αυτό. Στον φορέα/ εργοδότη φυλάσσεται αντίγραφο του μηνιαίου δελτίου παρουσίας (παρουσιολόγιο) και πλήρους απασχόλησης μαθητευόμενου.

θ) Τα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. με ευθύνη του οικείου Διευθυντή αποστέλλουν τα παρουσιολόγια μαθητευόμενων της εκπαιδευτικής μονάδας και τα μηνιαία δελτία παρουσίας και πλήρους απασχόλησης των μαθητευόμενων που έλαβαν από τους εργοδότες σε δημόσιο Ι.Ε.Κ., το οποίο υποδεικνύει η Γ.Γ.Δ.Β.Μ.

ι) Με ευθύνη του Διευθυντή του Δημοσίου Ι.Ε.Κ. καταχωρίζονται οι παρουσίες στην εκπαιδευτική δομή και το χώρο εργασίας των μαθητευόμενων σε πληροφοριακό σύστημα. Η πίστωση των λογαριασμών των μαθητευόμενων πραγματοποιείται από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας/Ειδικό Λογαριασμό του ΥΠΠΕΘ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πρώτη (1) πίστωση των λογαριασμών των μαθητευόμενων αποτελεί η συμπλήρωση από αυτούς του απογραφικού δελτίου εισόδου συμμετεχόντων ΕΚΤ και αντίστοιχα για την τελευταία πίστωση η συμπλήρωση του απογραφικού δελτίου εξόδου συμμετεχόντων ΕΚΤ και για την τελευταία πίστωση.

ια) Η εμπρόθεσμη υποβολή της ΑΠΔ και της καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών από τον εργοδότη καθώς και κάθε άλλη υποχρέωση του εργοδότη ελέγχεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και σε περίπτωση μη τήρησης των προθεσμιών και υποχρεώσεων επιβάλλονται οι κατά νόμο επιβαρύνσεις κυρώσεις.

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις