6.7 C
Athens
Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου, 2023

Σωματείο «Ο Αριστεύς»: Καταγγελία για τη σύνταξη του νέου Οργανισμού

Πρόσφατα

Το Σωματείο Εργαζομένων Ε.Υ.Π. «Ο Αριστεύς» της Δομής Γιάννουλης του Παραρτήματος Α.μεΑ. Λάρισας «Ο Αριστεύς» καταγγέλλει την Διοίκηση του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας για προχειρότητα, απαξίωση και ευτελισμό των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν για τη σύνταξη σχεδίου του νέου Οργανισμού του Κ.Κ.Π.Π.Θ., ο οποίος, ευθέως, αφορά το μέλλον των υπηρεσιών και των εργαζομένων σ’ αυτές.

Συγκεκριμένα:

Στην υπ’ αρίθ. 254 σχετική Απόφαση της 25ης/16-06-2017 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π.Θ. με την οποία εγκρίνεται το υποβαλλόμενο σχέδιο Οργανισμού του Κέντρου, στα «έχοντας υπόψη», γίνεται αναφορά σε πρόσκληση που απηύθυνε η Πρόεδρος του Δ.Σ. την 01η/06/2017, προς εκπροσώπους υπαλλήλων των Παραρτημάτων του Κέντρου, προκειμένου να παρευρεθούν σε συζήτηση για το προσχέδιο του Οργανισμού, την αμέσως επόμενη ημέρα, στις 02/06/2017 και ώρα 11:00 το πρωί, κατά την οποία οι εργαζόμενοι προσήλθαν χωρίς κανένα προσχέδιο που θα μπορούσε να αποτελεί βάση συζήτησης, αφού δεν τους είχε δοθεί κάτι σχετικό. Στη συνάντηση αυτή, η Πρόεδρος προκάλεσε μια ολιγόωρη συζήτηση, όχι επί του συνόλου του Οργανισμού, αλλά επιλεκτικά για κάποια σημεία. Επομένως, και αφού δεν υπήρξε κανένα προσχέδιο ή χρόνος για οποιαδήποτε σχετική προετοιμασία, δεν υπήρξε και καμία πραγματική διαβούλευση, αφού, οι παριστάμενοι εργαζόμενοι δεν ήταν σε θέση να τοποθετηθούν, παρά μόνο να διατυπώσουν ορισμένες πρόχειρες, αρχικές σκέψεις περί των θεμάτων που τέθηκαν.

Στις 14/06/2017, η Πρόεδρος καλεί σε νέα σύσκεψη για τις 16/06/2017, επισυνάπτοντας αυτή τη φορά σχέδιο του Οργανισμού και Οργανόγραμμα) και δίνοντας στους εκπροσώπους πέντε (5) Δομών / Παραρτημάτων, συνολικά μισή ώρα (η οποία μισή ώρα έγινε τελικά 50 λεπτά) για να τοποθετηθούν για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, δηλαδή, να διατυπώσουν εν τάχει όσες παρατηρήσεις πρόλαβαν να επισημάνουν σε μιάμιση εργάσιμη ημέρα, που και πάλι, δεν υπήρχε η «πολυτέλεια» να ασχοληθούν αποκλειστικά με το θέμα αυτό, δεδομένων των υπηρεσιακών καθημερινών τους καθηκόντων. Στη συνάντηση αυτή με τα μέλη του Δ.Σ., δεν υπήρχε η δυνατότητα διαλόγου ή τοποθετήσεων επί των παρατηρήσεων που διατυπώθηκαν από τους εργαζόμενους, παρά μόνο μια «αμήχανη» και βεβιασμένη παρουσίαση των απόψεών τους.

Βεβαίως, στο απόσπασμα του Πρακτικού, όπου στα «έχοντας υπόψη» γίνεται επίκληση στις δύο αυτές συναντήσεις της υποτιθέμενης διαβούλευσης / παρωδία με τους εργαζομένους, δεν αναφέρεται τίποτα από τα παραπάνω, όπως δεν αναφέρεται και το σημαντικότατο γεγονός πως, η Διοίκηση δεν απευθύνθηκε καν προς τους εργαζόμενους σε επίπεδο Σωματείων, παρά μόνο υπηρεσιακά (σε επίπεδο Προϊσταμένων Τμημάτων), λες και δεν υπάρχουν συλλογικά συνδικαλιστικά όργανα που νομιμοποιούνται να επιλέγουν τους εκπροσώπους τους για παρόμοια θέματα, να ενημερώνουν το σύνολο των μελών τους και να τοποθετούνται για λογαριασμό τους – κατόπιν συλλογικών διαδικασιών. Οι συνάδελφοι δηλαδή, που ανέλαβαν, υπό αυτές τις βεβιασμένες συνθήκες, τον άχαρο ρόλο της υποτιθέμενης εκπροσώπησης του συνόλου των εργαζομένων ανά Δομή/Παράρτημα, δεν επιλέχθηκαν από το σύνολο των εργαζομένων ή έστω με απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων των Σωματείων τους, αλλά μετά από πρόχειρες συζητήσεις και διαδικασίες μεταξύ ορισμένων εξ αυτών, που άτυπα θεωρήθηκε ότι είχαν κάποια γνώση του θέματος και μπορούσαν να παρακολουθήσουν, με μικρότερη συγκριτικά δυσκολία, αυτό το σημαντικότατο θέμα που αφορά το μέλλον των υπηρεσιών τους και των ίδιων.

Η όλη διαδικασία χαρακτηρίζεται από προχειρότητα, απαξίωση των εργαζομένων και έλλειψη δημοκρατίας.

Καμία δικαιολογία, περί χρονικών περιορισμών που επικαλέστηκε η Διοίκηση, δεν μπορεί να μας πείσει για το αντίθετο, γιατί:

  • αφενός το «μαγείρεμα» της πρότασης που απεστάλη από τη Διοίκηση, είναι ανεπίσημα γνωστό στην υπηρεσία μας, πως είχε ξεκινήσει από καιρό πριν με συγκεκριμένη ομάδα συνεργατών, αλλά μόνο την τελευταία στιγμή αποφασίστηκε να ζητηθεί τάχα και η άποψη των εργαζομένων (και επαναλαμβάνουμε όχι σε επίπεδο Σωματείων), ώστε, υπό τον μανδύα της “τάχα” συμμετοχής των εργαζομένων στην “τάχα” διαβούλευση, να εξασφαλιστεί μια τύποις δημοκρατική διαδικασία από τη Διοίκηση και «να βουλώσουν τα στόματα», όσων «ρομαντικών» θεωρούν ακόμη, πως είναι απαραίτητο, για λόγους ουσίας και όχι τύπου, οι εργαζόμενοι να συμμετέχουν ισότιμα στη διαμόρφωση θεμάτων που είναι δυνατό να καθορίσουν το επαγγελματικό και προσωπικό τους μέλλον και παράλληλα, όλων των πολιτών / ωφελούμενων των υπηρεσιών τους.

  • αφετέρου και όπως καταγγέλθηκε και από την Ομοσπονδία Συλλόγων Υπουργείου Εργασίας (Ο.Σ.ΥΠ.Ε.) ούτε από την υπουργό, κα Αχτσιόγλου, αλλά ούτε και από την πλειοψηφία των Δ.Σ. των λοιπών Κ.Κ.Π. δεν πραγματοποιήθηκε διαβούλευση με τους εργαζόμενους σε ότι αφορά τους επιμέρους Οργανισμούς των εποπτευόμενων φορέων, ενδεικτικό μιας γενικότερης κεντρικής κατεύθυνσης.

Στο διά ταύτα τώρα και δεδομένης της ως άνω περιγραφόμενης απαράδεκτης διαδικασίας, σας ενημερώνουμε πως, σχεδόν στο σύνολο τους οι παρατηρήσεις των “εκπροσώπων” που κατεγράφησαν, έστω και υπ’ αυτές τις δύσκολες συνθήκες, έπεσαν στο κενό, αφού, πλην ελαχίστων (και ελάσσονος σημασίας σε σχέση με άλλες βασικότατες), δεν λήφθηκαν υπόψη και δεν συμπεριλήφθηκαν στο σχέδιο του Οργανισμού που τελικά ψηφίστηκε από το Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π.Θ. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός, πως η Διοίκηση δεν θέλησε να αξιοποιήσει την πολυετή εμπειρία υπηρεσιακών στελεχών της ούτε καν στον τομέα της δόκιμης επιστημονικής ορολογίας που προτάθηκε συγκεκριμένα για το περιεχόμενο που αφορούσε τη Δομή Γιάννουλης, ως είθισται να χρησιμοποιείται σε κείμενα αυτής της βαρύτητας, αλλά προτίμησε περιγραφικά και με ατυχείς μάλλον διατυπώσεις, να περιγράψει όσα θεώρησε πως πρέπει να περιληφθούν.

Στο ίδιο το κείμενο του προτεινόμενου Οργανισμού αφθονούν λανθασμένες διατυπώσεις και «ατοπήματα». Ορισμένες αδρές παρατηρήσεις μας, συγκεκριμένα, αφορούν:

  • Σε αρκετά σημεία επεκτείνεται ιδιαίτερα σε ανούσιες λεπτομέρειες περί αρμοδιοτήτων συγκεκριμένων Τμημάτων/Διευθύνσεων (θέματα που θα ’πρεπε να αναλύονται τόσο εκτενώς στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας), ενώ, παραλείπεται η αναφορά σε άλλες ιδιαίτερα σημαντικές αρμοδιότητες, που αφορούν συγκεκριμένα τη λειτουργία της Δομής Γιάννουλης, στην οποία εμείς κύρια επικεντρωνόμαστε και την οποία εκπροσωπούμε.

  • Προβλέπεται σ’ αυτό, η σύσταση μιας “υδροκέφαλης” Κεντρικής Υπηρεσίας, για τη δημιουργία της οποίας αφαιρέθηκαν «μάχιμες» οργανικές θέσεις από τις Δομές (και προστέθηκαν άλλες, αμφισβητούμενης σημασίας, στην Κ.Υ.), ενώ, η αρχική υπόθεση ήταν πως, στόχο αποτελούσε η ανακατανομή των οργανικών θέσεων ανά Δομή, χωρίς αύξηση, αλλά, τουλάχιστον και χωρίς μείωσή τους. Αυτή η αρχική υπόθεση δεν τηρήθηκε, αφού η πρόταση προχωρά σε περικοπή των οργανικών θέσεων της Δομής Γιάννουλης, της μοναδικής «ανοιχτής» Δομής του Κέντρου και μικρότερης σε απαιτήσεις προσωπικού, οι υπηρεσίες της οποίας σταθερά αναπτύσσονται τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά.

  • Σε ότι αφορά τη Διάρθρωση των Υπηρεσιών της Δομής Γιάννουλης, βάσει του σχεδίου συστήνονται, πέραν του Διοικητικού Τμήματος, δύο ακόμη Τμήματα (ενώ η πρόταση των υπηρεσιακών ήταν να υπαχθούν οι υπόλοιπες υπηρεσίες σε ένα Τμήμα) και κατανέμονται σ’ αυτά με προχειρότητα αρμοδιότητες, οι οποίες αφενός είναι σε μεγάλο βαθμό κακοδιατυπωμένες ή άσχετες με τα αντικείμενα των Τμημάτων και της λειτουργίας μιας ανοιχτής Δομής (π.χ. ενδεικτικά αναφέρονται: τήρηση βιβλίου εφημερίας, λογοδοσία, κατανομή περιθαλπομένων σε κρεβάτια κ.λπ.), ενώ υπάγει το αρμόδιο για την Επαγγελματική Κατάρτιση των ωφελουμένων Τμήμα, σε Διεύθυνση που, ούτε κατ’ επίφαση, στις αρμοδιότητες της δεν περιλαμβάνει την Προεπαγγελματική / Επαγγελματική Κατάρτιση, ως βασικό σκοπό λειτουργίας της. Δηλαδή, “εξαφανίζει” τον μέχρι σήμερα κύριο και δομικό σκοπό ύπαρξης της υπηρεσίας μας από τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στην οποία την υπάγει, με τον προφορικό ισχυρισμό, πως αυτός περιλήφθηκε στους γενικούς σκοπούς λειτουργίας του Κέντρου.

  • Κατανέμει τις ειδικότητες των υπαλλήλων στα Τμήματα της Δομής με τρόπο ασύμφωνο με τις αρμοδιότητες των Τμημάτων (όπως αυτές περιγράφονται στην ίδια την πρόταση της Διοίκησης!) και ορίζει τους Κλάδους από τους οποίους μπορεί να προέρχονται οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων αυτών, ανορθολογικά, ενώ, εξαιρεί θεμελιώδεις ειδικότητες από τη δυνατότητα να προΐστανται (ναι μεν των Τμημάτων, αλλά όχι και) των Διευθύνσεων.

  • Υιοθετεί πλήρως τις κατευθύνσεις των σχετικών εγκυκλίων περί της υπαγωγής όλων των Κλάδων Κατηγορίας ΥΕ (πλην των ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού) σε έναν Κλάδο, αυτόν του ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού και, αντίστοιχα, το ίδιο κάνει και για όλους τους υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ Διοικητικών, διαφόρων ειδικοτήτων, σε έναν – αυτόν των ΔΕ Διοικητικών / Γραμματέων.

  • Αυτοαναιρεί συνολικά τις δύο προηγούμενες προτάσεις επί του Οργανισμού του Κέντρου που ψηφίστηκαν και απεστάλησαν στο εποπτεύων Υπουργείο, η πρώτη επί της προηγούμενης Διοίκησης του φορέα (Απόφαση υπ’ αρίθ.: 330 της 16ης /04-06-2014 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Κέντρου) και η άλλη επί της παρούσας σύνθεσης του Δ.Σ.! (Απόφαση υπ’ αρίθ.: 705 της 47ης /14-12-2015 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Κέντρου), περιλαμβάνοντας στο νέο σχέδιο, στους ωφελούμενους και στις προϋποθέσεις εισαγωγής στις κλειστές Δομές/ Παραρτήματα του Κέντρου «ασθενείς με χρόνιες παθήσεις του μυϊκού, νευρικού, κυκλοφορικού, ερειστικού, αναπνευστικού συστήματος, άνοια, Alzheimer, καρκίνο τελικού σταδίου», αλλά και «ενδιαφερόμενους με χρόνια λοιμώδη νοσήματα, όπως RPRVDRL και HIV, τα οποία νοσήματα να μην αποτελούν κώλυμα εισαγωγής τους», χωρίς να διαθέτει ή έστω να προβλέπει εξειδικευμένο προς τούτο προσωπικό και χωρίς να υπάρχει ξεκάθαρο το σκεπτικό αυτής της στροφής προς την παροχή υπηρεσιών, ουσιαστικά, σε κάθε περιστατικό που δεν βρίσκει στέγη σε άλλους εξειδικευμένους προς τούτο φορείς (αφού, βέβαια, αυτοί δεν υπάρχουν και δεν προβλέπεται μάλλον να δημιουργηθούν), δημιουργώντας έτσι, υπηρεσίες «διά πάσαν νόσον», τις οποίες, οι λιγοστοί εργαζόμενοι σ’ αυτές θα κληθούν να παρέχουν σε ένα ανειδίκευτο και πολύπαθο εργασιακό περιβάλλον σαν αυτό των Προνοιακών Δομών – όπως πολύ καλά όλοι γνωρίζουμε.

Αγαπητοί συνάδελφοι, αξιότιμες κυρίες / κύριοι,

Με βαθύ συναίσθημα λύπης και αγανάκτησης μαζί, προχωρούμε στην ως άνω καταγγελία, γιατί, ειλικρινά, προσδοκούσαμε διαφορετική αντιμετώπιση από την παρούσα Διοίκηση, σεβασμό στα θεσμικά κατοχυρωμένα όργανα των Πρωτοβάθμιων Σωματείων και στις απόψεις των εργαζομένων και τήρηση των δημοκρατικών διαδικασιών που θα έπρεπε να διαπνέουν τον χειρισμό θεμάτων ανάλογης σοβαρότητας.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων θερμά για την προσοχή και παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφόρηση και συνεργασία.

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις