4.4 C
Athens
Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου, 2023

ΑΡΕΝ: Πανεργατική Απεργία στις 17 Μάη – ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΑΠΕΡΓΟΙ

Πρόσφατα

Απεργούμε και διαδηλώνουμε σ’ όλη τη χώρα για την αξιοπρέπεια, τη ζωή και το μέλλον μας. Η χώρα πωλείται, οι κερδοφόροι τομείς ιδιωτικοποιούνται, τα κοινωνικά αγαθά εμπορευματοποιούνται, ο λαός της περιθωριοποιείται και οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι και οι νέοι απαξιώνονται για αυξήσει τα κέρδη του το μεγάλο κεφάλαιο.

Αυτές τις μέρες η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ συμφώνησε για την υλοποίηση όλων των μνημονιακών εκκρεμοτήτων και φόρτωσε τους εργαζόμενους με νέα αβάσταχτα και άδικα μέτρα και μετά το 2019.

Μειώνονται το αφορολόγητο και οι συντάξεις, διευρύνονται η ελαστική εργασία και η λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές, διευκολύνονται οι απολύσεις των εργαζομένων, ιδιωτικοποιούνται ΔΕΚΟ με κύρια αιχμή το ξεπούλημα της ΔΕΗ, συρρικνώνεται το δημόσιο και ιδιαίτερα οι κοινωνικές του υπηρεσίες, με τη μνημονιακή «αξιολόγηση» δομών, υπηρεσιών και προσωπικού, εκχωρούνται ελεύθεροι χώροι και βρίσκονται στον πάγκο του χασάπη τα εναπομείναντα εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα.
Η ΠΑΙΔΕΙΑ και ο εκπαιδευτικός σφαγιάζονται!
(μεταφρασμένο κομμάτι του 4ου μνημονίου για την εκπαίδευση)
Εκπαίδευση
Ως προηγούμενη δράση, οι αρχές θα εφαρμόσουν τη νέα έκθεση του ΟΟΣΑ για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα (εγκρίνοντας το τελικό σχέδιο σύμβασης και παρέχοντας τα απαιτούμενα υπόβαθρα) με μια αρχική έκθεση τον Ιούλιο του 2017 και ένα σχέδιο τελικής έκθεσης που θα ολοκληρωθεί μέχρι τον Νοέμβριο του 2017.
Η έκθεση θα καταρτιστεί σύμφωνα με τους όρους αναφοράς που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ του ΟΟΣΑ, των αρχών και των θεσμικών οργάνων. Οι αρχές θα εκδώσουν εγκύκλιο με το τριετές πρόγραμμα δράσης για την εκπαίδευση (προηγούμενη δράση). Το σχέδιο θα δημοσιευθεί σε επίσημο κυβερνητικό χώρο και θα υλοποιηθεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμά του, επιτρέποντας παράλληλα την ευελιξία να ενσωματώσει τις απαραίτητες προσαρμογές του σχεδίου βάσει του αποτελέσματος της εκπαιδευτικής έκθεσης του ΟΟΣΑ.
Σε συμφωνία με τα θεσμικά όργανα, μέχρι το Μάιο του 2017:(i) οι αρχές θα προετοιμάσουν μια ολοκληρωμένη έκθεση σχετικά με τις ανάγκες των πόρων των σχολείων και των πανεπιστημίων (ii) θα υιοθετήσουν μια στρατηγική για την αρχική και συνεχή κατάρτιση των εκπαιδευτικών στην προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, (iii) να εγκρίνει νόμο για την αναβάθμιση των φορέων που είναι υπεύθυνοι για τις αξιολογήσεις. Επιπλέον, οι αρχές θα  (iv) εγκρίνουν νόμο για την αξιολόγηση του προσωπικού της ανώτερης εκπαίδευσης, την αυτοαξιολόγηση του σχολείου και την ορθολογική χρήση των πόρων έως τον Ιούνιο του 2017,  (v) εγκρίνουν ένα νόμο για την αναβάθμιση των τελευταίων δύο ετών των λυκείων και τον επανασχεδιασμό του συστήματος για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που θα τεθούν σε εφαρμογή το 2019-2020 (vi) θα εγκρίνουν νόμο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση έως το Σεπτέμβριο του 2017.
Οι αρχές θα συμφωνήσουν με τα θεσμικά όργανα όλες τις δημοσιονομικές πτυχές οποιασδήποτε αλλαγής στην οργάνωση της δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την είσοδο στο πανεπιστήμιο.
Συγκεκριμένα, μέχρι το Νοέμβριο του 2017, οι αρχές δεσμεύονται να υιοθετήσουν τον αριθμό ωρών διδασκαλίας ανά μέλος του προσωπικού και τις αναλογίες μαθητών ανά τάξη και μαθητές ανά εκπαιδευτικό στηριζόμενες στις βέλτιστες πρακτικές των χωρών του ΟΟΣΑ κι οι οποίες πρέπει να επιτευχθούν έως τις αρχές του 2018 -2019 ακαδημαϊκό έτος (βασικό παραδοτέο).
Η αξιολόγηση θα είναι σύμφωνη με το γενικό σύστημα αξιολόγησης της δημόσιας διοίκησης. Οι αρχές θα διασφαλίσουν δίκαιη μεταχείριση όλων των φορέων παροχής εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών ιδρυμάτων, καθορίζοντας ποιοτικά πρότυπα που πρέπει να τηρούνται από όλους τους φορείς παροχής εκπαίδευσης και ένα πλαίσιο κοινών κανόνων που δεν εισάγουν διακρίσεις επιτρέποντας υψηλότερα πρότυπα Ως προγενέστερη δράση, η κυβέρνηση θα ευθυγραμμίσει τον νόμο περί ιδιωτικής εκπαίδευσης (νόμος 4415/2016) στις δεσμεύσεις του προγράμματος που σχετίζονται με τις ενεργές πολιτικές για την αγορά εργασίας και τη βελτίωση της νομοθεσίας. Ειδικότερα όσον αφορά την ιδιωτική εκπαίδευση, η αιτιολόγηση των απολύσεων θα πρέπει να προσαρμόζεται και να εξετάζεται αποκλειστικά από δικαστήρια με σύνθεση που θα εξασφαλίζουν αντικειμενική εκτίμηση κάθε περίπτωσης. Η μέθοδος αυτή θα αξιολογηθεί τον Δεκέμβριο του 2017 και, εάν χρειαστεί, οι αναγκαίες τροποποιήσεις θα συμφωνηθούν με τα θεσμικά όργανα και θα εισαχθούν έως το Φεβρουάριο του 2018. Οι αποπληρωμές πρέπει να είναι συνεπείς και να συμβαδίζουν με εκείνες που εφαρμόζονται σε άλλους τομείς του ιδιωτικού τομέα. Πρέπει να εξαλειφθούν οι περιττές απαιτήσεις πληροφόρησης και οι περιορισμοί σχετικά με την λειτουργία ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και τη διαχείριση των προγραμμάτων σπουδών τους πέρα από το υποχρεωτικό εθνικό
Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ)
Ως προγενέστερη δράση, η κυβέρνηση θα νομοθετήσει τα ποιοτικά πλαίσια των προγραμμάτων σπουδών επαγγελματικής κατάρτισης και της μαθητείας και θα οριστικοποιήσει το σχέδιο εφαρμογής της ΕΕΚ σε συνεργασία με τα θεσμικά όργανα, συμπεριλαμβανομένων στόχων 20% το 2017-18 και 30% το 2018-19 για ποιοτικές θέσεις μαθητείας σπουδαστών στα Επαγγελματικά Λύκεια προκειμένου να βοηθηθούν στην ένταξή τους στο εργατικό δυναμικό.
Ως Προηγούμενη Δράση, το Υπουργείο Εργασίας Θα ολοκληρώσει με τα θεσμικά όργανα τους όρους αναφοράς και τον προϋπολογισμό για τις συμπράξεις επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Για την περαιτέρω ανάπτυξη και επέκταση του συστήματος ΕΕΚ (βασικά παραδοτέα) (i) το Υπουργείο Εργασίας, με την υποστήριξη του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (OAED), το Υπουργείο Παιδείας και οι σχετικοί φορείς θα ξεκινήσουν μέχρι τον Ιούλιο του 2017 πιλοτικές προσφορές για μια σειρά μεγάλων και κύριων εταιρικών κοινωνικών σχημάτων, στις οποίες συμμετέχουν τομεακοί και τοπικοί φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών και κοινωνικοί εταίροι, στοχεύοντας αρχικά συνολικά 6.000 θέσεις μαθητείας μεταξύ 2017-18 και 2018-19. Αυτά τα σχήματα θα λειτουργήσουν από τον Οκτώβριο του 2017 ως ενδιάμεσες δομές για να υποστηρίξουν τους εργοδότες να προσφέρουν ποιοτικές θέσεις μαθητείας με βάση την εργασία και να εξασφαλίσουν τη βιώσιμη επέκταση της μαθητείας και να χρησιμεύσουν ως η κύρια αποτελεσματική προσέγγιση των επιχειρήσεων. Οι εταιρικές σχέσεις θα υποστηριχθούν, μεταξύ άλλων, στο να προσφέρουν πρόσβαση σε επιχειρήσεις και να βρεθούν θέσεις μαθητείας, να παρέχουν υπηρεσίες κατάρτισης και καθοδήγησης και να επαληθεύουν, να προωθούν και να βελτιώνουν την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της μαθητείας. ιi) θα δημιουργηθεί μια συνεκτική κυβερνητική δομή για την ΕΕΚ μέχρι τον Ιούλιο του 2017, εξασφαλίζοντας την αντιπροσωπευτικότητα όλων των βασικών ενδιαφερομένων, προβλέποντας την κεντρική πληρωμή, τον έλεγχο και την παρακολούθηση όλων των συμβάσεων μαθητείας, ενισχύοντας το ρόλο των τοπικών ΚΠΑ του ΟΑΕΔ. Θα δημιουργηθούν και θα ενεργοποιηθούν επιτροπές συντονισμού μαθητείας στις ΚΠΑ (ΟΑΕΔ), συντονίζοντας τα καθήκοντά τους και τις αρμοδιότητές τους στο πλαίσιο των μεγάλων εταιρικών σχέσεων ΕΕΚ, λαμβάνοντας υπόψη το ρόλο των νεοπροσλαμβανόμενων «συμβούλων εργοδότη» στον ΟΑΕΔ. (iii) η κυβέρνηση θα υιοθετήσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου [με τεχνική βοήθεια] έως το Δεκέμβριο του 2017, με στόχο την οικονομική ανάπτυξη και θα υποστηριχθεί από τη μεταρρύθμιση της ΕΕΚ.

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις