10 C
Athens
Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου, 2023

4ο μνημόνιο: «Haircut» στα εργασιακά, «από το παράθυρο» η ανταπεργία και οι ομαδικές απολύσεις

Πρόσφατα

Αλλαγές επί τα χείρω, όπως άλλωστε έχει επισημάνει σε πολλές ανακοινώσεις του το ΜΕΤΑ, φέρνει η συμφωνία – 4ο μνημόνιο και στα εργασιακά, που αφορούν από ουσιαστικά την απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων μέχρι και την επαναφορά της ανταπεργίας των εργοδοτών (lockout). Στην Εκπαίδευση, ουσιαστικά υιοθετείται η «εργαλειοθήκη» του ΟΟΣΑ και η μαθητεία – δουλεία σε όφελος της κερδοφορίας του κεφαλαίου.

Αναφέρεται μεταξύ άλλων στο 4ο μνημόνιο ότι μεταξύ των προαπαιτουμένων που πρέπει να γίνουν είναι και η τροποποίηση της νομοθεσίας για τις ομαδικές απολύσεις [νόμος 1387/1983], ώστε να αντικατασταθεί το ισχύον πλαίσιο διοικητικής έγκρισης των ομαδικών απολύσεων με μια διαδικασία κοινοποίησης μέγιστης διάρκειας τριών μηνών, η οποία δεν θα συνεπάγεται την εκ των προτέρων έγκριση. Το σύστημα κοινοποίησης θα πρέπει να διαχειρίζεται από το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας (ASE). Ουσιαστικά καταργείται το υπουργικό βέτο και ανοίγει ο ασκός του Αιόλου για ομαδικές απολύσεις σε μεγάλες επιχειρήσεις, όπως είναι αυτές του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Όσον αφορά στην αλλαγή του Συνδικαλιστικού Νόμου, ρητά προβλέπεται ότι πρέπει να γίνει επανεξέταση του καταλόγου των δικαιολογημένων λόγων καταγγελίας της σύμβασης από την πλευρά των εργοδοτών, για εργαζόμενους που προστατεύονται ως μέλη των συνδικαλιστικών οργανώσεων, να «εξορθολογιστούν» τα προνόμια των συνδικαλιστών αλλά και η κυβέρνηση να υιοθετήσει νομοθεσία για την αύξηση της απαρτίας, προκειμένου για την ψήφιση και κήρυξη της απεργίας να απαιτείται ψήφιση από τα συνδικάτα πρώτου βαθμού στο 50% των μελών τους. Με λίγα λόγια, γίνεται μια συστηματική προσπάθεια να απαξιωθεί το συνδικαλιστικό κίνημα αλλά και να μην υπάρξουν απεργίες, ή τουλάχιστον να υπάρχει μεγάλη δυσκολία στην προκήρυξή της.

Επίσης, προαπαιτούμενο είναι πως πρέπει να νομοθετηθεί και διάταξη νόμου, βάσει της οποίας τα δικαστήρια θα αποφαίνονται με διαδικασίας άμεσες – fast tracκ, όχι μόνο για τη νομιμότητα ή όχι της απεργίας, αλλά και για τις νομικές αντιπαραθέσεις εργοδοτών – εργαζομένων από την εφαρμογή του άρθρου 656 του Αστικού Κώδικα, στις περιπτώσεις απεργιών. Ουσιαστικά πρόκεται για την ανταπεργία… από το παράθυρο!

Χαρακτηριστικό του εργασιακού «Αρμαγεδδώνα» που επιβάλλεται μέσω του 4ου μνημονίου αλλά και του εμπαιγμού της κυβέρνησης προς τους εργαζομένους, όσον αφορά στην επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων αφορά στο πεδίο της Διαιτησίας. Όπως προβλέπεται στη «συμφωνία», οι αρχές θα υποβάλουν μια έκθεση μέχρι το Δεκέμβριο του 2017 που θα στηρίζεται σε μια ανεξάρτητη νομική γνώμη, σχετικά με το ρόλο της Διαιτησίας στις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Οι αρχές, σε συνεννόηση με τους κοινωνικούς εταίρους, θα επανεξετάσουν τις τρέχουσες διαδικασίες για διαμεσολάβηση και διαιτησία έως τον Φεβρουάριο του 2018. Λαμβάνοντας υπόψη την ανεξάρτητη νομική έκθεση, οι αρχές θα λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα μέχρι τον Μάρτιο του 2018, σε διαβούλευση με τα θεσμικά όργανα και σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Το ΣτΕ ήδη έχει χαρακτηρίσει αντισυνταγματική την απαγόρευση της δυνατότητας μονομερούς προσφυγής στη Διαιτησία (σ.σ.: κάτι που προκάλεσε τη δυσφορία του ΔΝΤ). Στην περίπτωση, όμως, που ξεπεραστεί ο «σκόπελος» του ΣτΕ (σ.σ.: και αυτό δεν είναι μια ασυνήθιστη πρακτική από τις μνημονιακές κυβερνήσεις να καταπατούν δικαστικές αποφάσεις), τότε -και στην περίπτωση που επανέλθουν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις- αυτό θα είναι για το θεαθήναι. Και αυτό, αφού είναι ξεκάθαρο προς τους εργαζομένους πως χωρίς τη δυνατότητα μονομερούς προσφυγής στη Διαιτησία από τα Σωματεία, τις Ομοσπονδίες, τα Συνδικάτα, ουδείς εργοδότης θα κάθεται να «διαπραγματευθεί» για την υπογραφή κλαδικής σύμβασης.

Διαβάστε παρακάτω το κείμενο του 4ου μνημονίου που αφορά στα εργασιακά (μετάφραση από το ΜΕΤΑ)

4. Διαρθρωτικές πολιτικές για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης

4.1 Αγορά εργασίας και ανθρώπινο κεφάλαιο

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές στους θεσμούς της ελληνικής αγοράς εργασίας και στα συστήματα μισθολογικών διαπραγματεύσεων για να καταστεί η αγορά εργασίας πιο ευέλικτη. Οι ελληνικές αρχές δεσμεύονται να επιτύχουν την καλύτερη πρακτική της ΕΕ σε όλα τα θεσμικά όργανα της αγοράς εργασίας και να προωθήσουν εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Η προσέγγιση όχι μόνο πρέπει να εξισορροπήσει την ευελιξία και τη δικαιοσύνη για τους εργαζόμενους και τους εργοδότες, αλλά πρέπει επίσης να λάβει υπόψη το πολύ υψηλό επίπεδο ανεργίας και την ανάγκη να επιδιωχθεί βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και κοινωνική δικαιοσύνη

Ανασκόπηση των θεσμών της αγοράς εργασίας. Τον Απρίλιο του 2016, η κυβέρνηση ξεκίνησε μια διαδικασία διαβούλευσης υπό την καθοδήγηση μιας ομάδας ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων για την αναθεώρηση ορισμένων υφιστάμενων πλαισίων της αγοράς εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των ομαδικών απολύσεων, των δράσεων εργασίας (industrial action) και των συλλογικών διαπραγματεύσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές σε διεθνές επίπεδο και στην Ευρώπη. Περαιτέρω συνεισφορά στη διαδικασία διαβούλευσης που περιγράφηκε παραπάνω έχοει παρασχεθεί από διεθνείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO). Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναθεώρησης και λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της ομάδας εμπειρογνωμόνων, οι αρχές θα εφαρμόσουν τα ακόλουθα μέτρα:

 1. Συλλογικές διαπραγματεύσεις:

 1. Να θεσπιστεί νομοθεσία (προγενέστερη δράση) προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι μεταρρυθμίσεις σε ότι αφορά στις συλλογικές διαπραγματεύσεις που έγιναν το 2011 θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι το τέλος του προγράμματος του ESM. Αυτό περιλαμβάνει τις αναστολές των αρχών της ευνοϊκότητας και της επεκτασιμότητας.

 2. Προκειμένου να προωθηθεί και να παρακολουθηθεί η αντιπροσωπευτικότητα των τομεακών συμφωνιών (κλαδικών ή επιχειρησιακών), η κυβέρνηση, σε διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και σε συμφωνία με τα θεσμικά όργανα, θα αναπτύξει ένα αξιόπιστο διοικητικό σύστημα για την εκτίμηση της αντιπροσωπευτικότητας [έως το Σεπτέμβριο του 2017].

 1. Ομαδικές Απολύσεις

  1. Ως προηγούμενη ενέργεια, να τροποποιηθεί η νομοθεσία για τις ομαδικές απολύσεις [νόμος 1387/1983] για να αντικατασταθεί το ισχύον πλαίσιο διοικητικής έγκρισης των ομαδικών απολύσεων με μια διαδικασία κοινοποίησης μέγιστης διάρκειας τριών μηνών, η οποία δεν θα συνεπάγεται την εκ των προτέρων έγκριση. Το σύστημα κοινοποίησης θα πρέπει να διαχειρίζεται από το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας (ASE), του οποίου η σύνθεση θα αλλάξει προκειμένου να υπάρχει ισότιμη εκπροσώπηση μεταξύ του κράτους, των εκπροσώπων των εργαζομένων και των εκπροσωπών των εργοδοτών. Το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας θα ελέγχει τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις πληροφόρησης και διαβούλευσης των εργαζομένων και θα ενημερώνει τους εκπροσώπους των εργοδοτών και των εργαζομένων για τις εκτιμήσεις του.

   1. Οι διαβουλεύσεις με τους εκπροσώπους των εργαζομένων θα διαρκούν έως 30 ημέρες.

   2. Η εταιρεία θα ανακοινώσει στη Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) τον κατάλογο των απολυθέντων υπαλλήλων, προκειμένου να διασφαλίσει ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του.

   3. Η εταιρεία, μετά τις νομίμως απαιτούμενες σχετικές διαβουλεύσεις με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, μπορεί να υποβάλει ένα «κοινωνικό σχέδιο», στο οποίο περιγράφονται τα πιθανά συνοδευτικά μέτρα που προβλέπονται για τον περιορισμό των κοινωνικών συνεπειών των απολύσεων, σύμφωνα με τις οικονομικές δυνατότητες της επιχείρησης. Το «κοινωνικό σχέδιο» μπορεί να περιλαμβάνει μέτρα για την ανακατανομή ή την επανεκπαίδευση των εργαζομένων που απολύονται, την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και επανατοποθέτησης θέσεων εργασίας, την κατάρτιση, τις αποζημιώσεις απόλυσης εκτός εκείνων που απορρέουν από την εθνική νομοθεσία και τη δέσμευση για εκ νέου πρόσληψη πρώτα των εργαζομένων που απολύονται, όταν βελτιωθούν οι οικονομικές συνθηκες.

   4. Οι αρχές θα πιστοποιούν ότι έχουν παρασχεθεί από τον εργοδότη όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες και η διαδικασία διαβούλευσης έχει πραγματοποιηθεί, πράγμα που θα επιτρέψει την έναρξη ομαδικών απολύσεων πριν από την κανονική περίοδο των τριών μηνών. Διαφορετικά, οι ομαδικές απολύσεις μπορούν να τεθούν σε ισχύ 3 μήνες μετά την κοινοποίηση στις δημόσιες αρχές.

  2. Δράση εργασίας (industrial action)

   1. Θέσπιση νομοθεσίας που θα επιτρέπει την ταχεία δικαστική διαδικασία που χρησιμοποιείται για να κρίνει τη νομιμότητα των απεργιών έτσι ώστε να χρησιμοποιείται επίσης για διαφορές που προκύπτουν από την εφαρμογή του άρθρου. 656 του Αστικού Κώδικα σε περιπτώσεις απεργιών (προηγούμενη δράση). (lockout)

   2. Μετά από διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους, εκσυγχρονισμός του Ν.1264 / 1982 και άλλης σχετικής νομοθεσίας σε σχέση με:

    1. Δημιουργία ψηφιακού μητρώου για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις

    2. Επανεξέταση του καταλόγου των δικαιολογημένων λόγων καταγγελίας της σύμβασης από την πλευρά των εργοδοτών, για εργαζόμενους που προστατεύονται ως μέλη των συνδικαλιστικών οργανώσεων (προηγούμενη δράση)

    3. Τον εξορθολογισμό του συστήματος των προνομίων των μελών των συνδικαλιστικών οργανώσεων (προηγούμενη δράση).

   3. Ως βασικό παραδοτέο για την επόμενη αξιολόγηση, οι αρχές θα αναλύσουν και θα υιοθετήσουν νομοθεσία για την αύξηση της απαρτίας προκειμένου για την ψήφιση και κήρυξη της απεργίας να απαιτείται ψήφιση από τα συνδικάτα πρώτου βαθμού στο 50% των μελών τους.

Οι αρχές θα υποβάλουν μια έκθεση μέχρι το Δεκέμβριο του 2017 που θα στηρίζεται σε μια ανεξάρτητη νομική γνώμη, σχετικά με το ρόλο της διαιτησίας στις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Οι αρχές, σε συνεννόηση με τους κοινωνικούς εταίρους, θα επανεξετάσουν τις τρέχουσες διαδικασίες για διαμεσολάβηση και διαιτησία έως τον Φεβρουάριο του 2018 (βασικό παραδοτέο). Λαμβάνοντας υπόψη την ανεξάρτητη νομική έκθεση, οι αρχές θα λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα μέχρι τον Μάρτιο του 2018, σε διαβούλευση με τα θεσμικά όργανα και σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (βασικό παραδοτέο).

Απλούστευση της εργατικής νομοθεσίας. Οι υφιστάμενοι εργατικοί νόμοι θα θα εξορθολογιστούν μέσω της κωδικοποίησης τους σε ένα κώδικα εργατικού δικαίου μέχρι τον Ιούνιο του 2018. Το συγκεκριμένο έργο της τεχνικής βοήθειας θα ξεκινήσει μέχρι τον Ιούνιο του 2017 (βασική παράδοση).

Αδήλωτη εργασία. Οι αρχές σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους θα ξεκινήσουν την υλοποίηση των μέτρων που αναφέρονται στο πλάνο δράσης για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, προκειμένου να υιοθετηθεί σαν προηγούμενη δράση. Πιο συγκεκριμένα:

 1. Ορίζεται το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας (ASE) ως το θεσμικό όργανο που είναι υπεύθυνο για το συντονισμό και την εποπτεία της εφαρμογής του σχεδίου δράσης (προηγούμενη δράση).

 2. Ολοκληρώνεται μέχρι τον Ιούνιο του 2017, ο σχεδιασμός μιας πρόσθετης μονάδας στην Έρευνα Απασχολήσης Εργατικού Δυναμικού της Ελλάδας (ΕΛΣΤΑΤ) για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη φύση και την έκταση της αδήλωτης εργασίας.

 3. Έως τον Ιούνιο του 2017, σε συνεργασία με τα θεσμικά όργανα, ολοκληρώνεται η αναθεώρηση του ισχύοντος συστήματος επιβολής προστίμων για την αδήλωτη εργασία, με προτεινόμενα μέτρα που αποσκοπούν στη βελτίωση των κινήτρων και της συμμόρφωσης.

 4. Θεσπίζονται έως τον Ιούνιο του 2017 όλες οι σχετικές νομοθετικές πράξεις που απαιτούνται για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης.

 5. Έως τον Ιούνιο του 2017, θα αναπτυχθούν νέοι κανόνες ανάλυσης κινδύνου για τη στόχευση των επιθεωρήσεων (βασικό παραδοτέο) και τίθενται σε εφαρμογή έως τον Αύγουστο του 2017, ένα πρότυπο για στοχοθετημένες κοινές επιθεωρήσεις στον τομέα του τουρισμού.

 6. Ολοκληρώνεται μέχρι τον Φεβρουάριο του 2018 η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των βάσεων δεδομένων του Υπουργείου Εργασίας, του Υπουργείου Οικονομικών, του ΣΕΠΕ, του IAPR, του ΟΑΕΔ, του ΙΚΑ (EFKA) και της ελληνικής αστυνομίας (βασικό παραδοτέο).

Οποιεσδήποτε αλλαγές στο σύστημα ελέγχου και επιβολής προστίμων που σχετίζονται με τη λαθραία και μη δηλωμένη εργασία θα πραγματοποιηθούν μετά από διαβούλευση και συμφωνία με τα θεσμικά όργανα και θα έχουν ως στόχο την παροχή επαρκών κινήτρων για συμμόρφωση και την αποθάρρυνση της δόλιας συμπεριφοράς

Μηχανισμός διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας. Οι διαδικασίες θα αναπτυχθούν μέχρι το Δεκέμβριο του 2017 προκειμένου να διασφαλιστεί η χρήση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τον ολοκληρωμένο μηχανισμό διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας, τα οποία θα ληφθούν υπόψη από τα Υπουργεία και τον ΟΑΕΔ κατά το σχεδιασμό και την εφαρμογή των μελλοντικών πολιτικών εργασίας (ALMPs).

Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ). Ως προγενέστερη δράση, η κυβέρνηση θα νομοθετήσει τα ποιοτικά πλαίσια των προγραμμάτων σπουδών επαγγελματικής κατάρτισης και της μαθητείας και θα οριστικοποιήσει το σχέδιο εφαρμογής της ΕΕΚ σε συνεργασία με τα θεσμικά όργανα, συμπεριλαμβανομένων στόχων 20% το 2017-18 και 30% το 2018-19 για ποιοτικές θέσεις μαθητείας σπουδαστών στα Επαγγελματικά Λύκεια προκειμένου να βοηθηθούν στην ένταξή τους στο εργατικό δυναμικό. Ως Προηγούμενη Δράση, το Υπουργείο Εργασίας κλπ. Θα ολοκληρώσει με τα θεσμικά όργανα τους όρους αναφοράς και τον προϋπολογισμό για τις συμπράξεις επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Για την περαιτέρω ανάπτυξη και επέκταση του συστήματος ΕΕΚ (βασικά παραδοτέα)

(i) το Υπουργείο Εργασίας, με την υποστήριξη του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (OAED), το Υπουργείο Παιδείας και οι σχετικοί φορείς θα ξεκινήσουν μέχρι τον Ιούλιο του 2017 πιλοτικές προσφορές για μια σειρά μεγάλων και κύριων εταιρικών κοινωνικών σχημάτων, στις οποίες συμμετεχουν τομεακοί και τοπικοί φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών και κοινωνικοί εταίροι, στοχεύοντας αρχικά συνολικά 6.000 θέσεις μαθητείας μεταξύ 2017-18 και 2018-19. Αυτά τα σχήματα θα λειτουργήσουν από τον Οκτώβριο του 2017 ως ενδιάμεσες δομές για να υποστηρίξουν τους εργοδότες να προσφέρουν ποιοτικές θέσεις μαθητείας με βάση την εργασία και να εξασφαλίσουν τη βιώσιμη επέκταση της μαθητείας και να χρησιμεύσουν ως η κύρια αποτελεσματική προσέγγιση των επιχειρήσεων. Οι εταιρικές σχέσεις θα υποστηριχθούν, μεταξύ άλλων, στο να προσφέρουν πρόσβαση σε επιχειρήσεις και να βρεθούν θέσεις μαθητείας, να παρέχουν υπηρεσίες κατάρτισης και καθοδήγησης και να επαληθεύουν, να προωθούν και να βελτιώνουν την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της μαθητείας.

ιi) θα δημιουργηθεί μια συνεκτική κυβερνητική δομή για την ΕΕΚ μέχρι τον Ιούλιο του 2017, εξασφαλίζοντας την αντιπροσωπευτικότητα όλων των βασικών ενδιαφερομένων, προβλέποντας την κεντρική πληρωμή, τον έλεγχο και την παρακολούθηση όλων των συμβάσεων μαθητείας, ενισχύοντας το ρόλο των τοπικών ΚΠΑ του ΟΑΕΔ. Θα δημιουργηθούν και θα ενεργοποιηθούν επιτροπές συντονισμού μαθητείας στις ΚΠΑ (ΟΑΕΔ), συντονίζοντας τα καθήκοντά τους και τις αρμοδιότητές τους στο πλαίσιο των μεγάλων εταιρικών σχέσεων ΕΕΚ, λαμβάνοντας υπόψη το ρόλο των νεοπροσλαμβανόμενων «συμβούλων εργοδότη» στον ΟΑΕΔ.

(iii) η κυβέρνηση θα υιοθετήσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου [με τεχνική βοήθεια] έως το Δεκέμβριο του 2017, με στόχο την οικονομική ανάπτυξη και θα υποστηριχθεί από τη μεταρρύθμιση της ΕΕΚ.

Ανάπτυξη ικανοτήτων. Μεσοπρόθεσμα, θα ενισχυθεί η θεσμική ικανότητα στον τομέα της διαχείρισης της εργασίας (συμπεριλαμβανομένου του Υπουργείου Εργασίας, καθώς και όλων των αρμόδιων φορέων και φορέων υλοποίησης) όσον αφορά τη χάραξη πολιτικής, την εφαρμογή και την παρακολούθηση, προκειμένου να αυξηθεί η ικανότητα παραγωγής μεταρρυθμίσεων κοινωνικής πρόνοιας, ενεργών πολιτικών για την αγορά εργασίας και το σχεδιασμό και την απορρόφηση των διαρθρωτικών πόρων. Μια αρχική αξιολόγηση των αναγκών σε ικανότητες της διοίκησης της εργασίας πραγματοποιήθηκε με την τεχνική βοήθεια του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO) Ως συνέχεια των συστάσεων της αξιολόγησης των αναγκών, θα ξεκινήσει πιλοτικά μέχρι τον Αύγουστο του 2017 η διαδικασία για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του Υπουργείου σε έναν από τους προαναφερθέντες τομείς. Η άσκηση αναβάθμισης και ενίσχυσης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) θα διασφαλίσει ότι μέχρι τον Ιούνιο του 2017:(i) ο νέος θεσμός του «σύμβουλου εργοδότη» θα διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην ανάμειξη του εργοδότη στις νέες διαδικασίες, (ii) θα παρέχεται ποιοτική συμβουλευτική εργασίας για άτομα που αναζητούν εργασία και ανήκουν σε ομάδες προτεραιότητας μέσω της δημιουργίας εξατομικευμένων σχεδίων δράσης και προσφοράς εξατομικευμένων διαδρομών ενεργοποίησης και (iii) η ηλεκτρονική πύλη για κενές θέσεις εργασίας καθίσταται αποτελεσματικό εργαλείο αντιστοίχισης με την τακτική και επικαιροποιημένη δημοσίευση νέων κενών θέσεων

Ενεργές πολιτικές για την αγορά εργασίας. Το Υπουργείο Εργασίας θα βελτιώσει τον αντίκτυπο και την αποτελεσματικότητα των ενεργών προγραμμάτων για την αγορά εργασίας καθώς και τις επιπτώσεις τους στην αγορά εργασίας. Προς το σκοπό αυτό, θα ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2017, ύστερα από διαβούλευση με την Επιτροπή, μια στρατηγική Προγραμμάτων Ενεργών Πολιτικών για την Απασχόληση , η οποία θα περιλαμβάνει ένα πλαίσιο για ένα νέο μοντέλο παράδοσης, και θα περιλαμβάνει ανοικτά προγράμματα-πλαίσια για τη διασφάλιση της διαρκούς διαθεσιμότητας ενός βασικού μενού δράσεων και υπηρεσιών. Αυτό θα επιτρέψει την καλύτερη προσαρμογή της προσφοράς στους αιτούντες εργασία λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες συγκεκριμένων ομάδων. Μια σειρά από πιλοτικά προγράμματα, όπως περιγράφονται στην ενότητα 2.5.3 (Δίκτυα κοινωνικής ασφάλισης και ενεργοποίηση), υιοθετώντας το νέο πλαίσιο θα ξεκινήσουν από τον Ιούνιο του 2017. Επωφελούμενη από περαιτέρω τεχνική βοήθεια, α) θα καταρτιστούν προδιαγραφές ποιότητας για τους παρόχους υπηρεσιών Προγραμμάτων Ενεργών Πολιτικών για την Απασχόληση. ως το Σεπτέμβριο του 2017 που θα οριστικοποιηθούν έως τον Δεκέμβριο του 2017. β) θα δημιουργηθεί ένα σύστημα αξιολόγησης και παρακολούθησης για να αντλήσει διδάγματα και να ενημερωθεί για το σχεδιασμό των μελλοντικών Ενεργών Πολιτικών για την απασχόληση, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τα αποτελέσματα του Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας έως το Μάρτιο του 2018 και γ) ένα νέο αναμορφωμένο μοντέλο για τις πολιτικές αυτές που θα στηρίζεται στα αποτελέσματα των πιλοτικών προγραμμάτων, θα υιοθετηθεί μέχρι τον Μάρτιο του.

Εκπαίδευση. Ως προηγούμενη δράση, οι αρχές θα εφαρμόσουν τη νέα έκθεση του ΟΟΣΑ για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα (εγκρίνοντας το τελικό σχέδιο σύμβασης και παρέχοντας τα απαιτούμενα υπόβαθρα) με μια αρχική έκθεση τον Ιούλιο του 2017 και ένα σχέδιο τελικής έκθεσης που θα ολοκληρωθεί μέχρι τον Νοέμβριο του 2017 Η έκθεση θα καταρτιστεί σύμφωνα με τους όρους αναφοράς που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ του ΟΟΣΑ, των αρχών και των θεσμικών οργάνων.

Οι αρχές θα εκδώσουν εγκύκλιο με το τριετές πρόγραμμα δράσης για την εκπαίδευση (προηγούμενη δράση). Το σχέδιο θα δημοσιευθεί σε επίσημο κυβερνητικό χώρο και θα υλοποιηθεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμά του, επιτρέποντας παράλληλα την ευελιξία να ενσωματώσει τις απαραίτητες προσαρμογές του σχεδίου βάσει του αποτελέσματος της εκπαιδευτικής έκθεσης του ΟΟΣΑ. Σε συμφωνία με τα θεσμικά όργανα, μέχρι το Μάιο του 2017 (i) οι αρχές θα προετοιμάσουν μια ολοκληρωμένη έκθεση σχετικά με τις ανάγκες των πόρων των σχολείων και των πανεπιστημίων (ii) θα υιοθετήσουν μια στρατηγική για την αρχική και συνεχή κατάρτιση των εκπαιδευτικών στην προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση , (iii) να εγκρίνει νόμο για την αναβάθμιση των φορέων που είναι υπεύθυνοι για τις αξιολογήσεις. Επιπλέον, οι αρχές θα (iv) εγκρίνουν νόμο για την αξιολόγηση του προσωπικού της ανώτερης εκπαίδευσης, την αυτοαξιολόγηση του σχολείου και την ορθολογική χρήση των πόρων έως τον Ιούνιο του 2017, (v) εγκρίνουν ένα νόμο για την αναβάθμιση των τελευταίων δύο ετών των λυκείων και τον επανασχεδιασμό του συστήματος για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που θα τεθούν σε εφαρμογή το 2019-2020 (vi) θα εγκρίνουν νόμο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση έως το Σεπτέμβριο του 2017.

Οι αρχές θα συμφωνήσουν με τα θεσμικά όργανα όλες τις δημοσιονομικές πτυχές οποιασδήποτε αλλαγής στην οργάνωση της δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την είσοδο στο πανεπιστήμιο. Συγκεκριμένα, μέχρι το Νοέμβριο του 2017, οι αρχές δεσμεύονται να υιοθετήσουν τον αριθμό ωρών διδασκαλίας ανά μέλος του προσωπικού και τις αναλογίες μαθητών ανά τάξη και μαθητές ανά εκπαιδευτικό στηριζόμενες στις βέλτιστες πρακτικές των χωρών του ΟΟΣΑ κι οι οποίες πρέπει να επιτευχθούν έως τις αρχές του 2018 -2019 ακαδημαϊκό έτος (βασικό παραδοτέο). Η αξιολόγηση θα είναι σύμφωνη με το γενικό σύστημα αξιολόγησης της δημόσιας διοίκησης. Οι αρχές θα διασφαλίσουν δίκαιη μεταχείριση όλων των φορέων παροχής εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών ιδρυμάτων, καθορίζοντας ποιοτικά πρότυπα που πρέπει να τηρούνται από όλους τους φορείς παροχής εκπαίδευσης και ένα πλαίσιο κοινών κανόνων που δεν εισάγουν διακρίσεις επιτρέποντας υψηλότερα πρότυπα

Ως προγενέστερη δράση, η κυβέρνηση θα ευθυγραμμίσει τον νόμο περί ιδιωτικής εκπαίδευσης (νόμος 4415/2016) στις δεσμεύσεις του προγράμματος που σχετίζονται με τις ενεργές πολιτικές για την αγορά εργασίας και τη βελτίωση της νομοθεσίας. Ειδικότερα όσον αφορά την ιδιωτική εκπαίδευση, η αιτιολόγηση των απολύσεων θα πρέπει να προσαρμόζεται και να εξετάζεται αποκλειστικά από δικαστήρια με σύνθεση που θα εξασφαλίζουν αντικειμενική εκτίμηση κάθε περίπτωσης. Η μέθοδος αυτή θα αξιολογηθεί τον Δεκέμβριο του 2017 και, εάν χρειαστεί, οι αναγκαίες τροποποιήσεις θα συμφωνηθούν με τα θεσμικά όργανα και θα εισαχθούν έως το Φεβρουάριο του 2018. Οι αποπληρωμές πρέπει να είναι συνεπείς και να συμβαδίζουν με εκείνες που εφαρμόζονται σε άλλους τομείς του ιδιωτικού τομέα. Πρέπει να εξαλειφθούν οι περιττές απαιτήσεις πληροφόρησης και οι περιορισμοί σχετικά με την λειτουργία ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και τη διαχείριση των προγραμμάτων σπουδών τους πέρα από το υποχρεωτικό εθνικό.

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις