2.9 C
Athens
Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου, 2023

«Πέταξαν» στην αποχέτευση ιατρικούς φακέλους 18.000 ασθενών

Πρόσφατα

Ελλάς το μεγαλείο σου! Ιατρικοί φάκελοι, με ευαίσθητα δεδομένα 18.000 ασθενών, χάθηκαν… στην αποχέτευση. Η υπερχείλιση λυμάτων από τις αποχετεύσεις μεγάλου δημόσιου νοσοκομείου της Αττικής, είχε ως αποτέλεσμα να υποστούν σημαντικές αλλοιώσεις ιατρικά αρχεία που -ενδεικτικά και μόνο- αναφέρουμε ότι το βάρος τους ξεπερνούσε τους 25 τόνους. Όσο για την απόφαση της διοίκησης του νοσοκομείου, απλά ενέκρινε την τελική «καταστροφή» τους.

Το συγκεκριμένο περιστατικό καταδεικνύει για ακόμη μια φορά την κατάσταση που επικρατεί στα δημόσια νοσοκομεία, τα οποία πλέον αδυνατούν να υποστηρίξουν βασικές λειτουργίες τους. Η εικόνα των νοσοκομείων και κυρίως η βελτίωσή της, αποτέλεσε άλλωστε και το κεντρικό θέμα ειδικής σύσκεψης της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας με τους επικεφαλής των νοσοκομείων της χώρας. Μάλιστα η ηγεσία του υπουργείου έθεσε συγκεκριμένους στόχους προς τους διοικητές. Οι στόχοι αυτοί θα αποτελούν τη βάση για την αξιολόγηση των διοικητών, οι οποίοι στα τέλη του ερχόμενου Ιουνίου θα πρέπει να καταθέσουν -σε νέα σύσκεψη- έναν πρώτο απολογισμό για την πορεία υλοποίησης όσων τους έχουν ζητηθεί.

Προβλήματα λειτουργίας

Μεταξύ των στόχων είναι και η «λειτουργικότητα τμημάτων» και συγκεκριμένα οι διοικήσεις θα πρέπει να ενημερώσουν για τα τμήματα με προβλήματα λειτουργίας, να περιγράψουν το πρόβλημα και να ενημερώσουν εγγράφως για τις ενέργειές τους, καθώς και για τις «αναγκαίες κτιριακές παρεμβάσεις».

Προς το παρόν, πάντως, τα νοσοκομεία «βουλιάζουν». Όπως προκύπτει από τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου (πραγματοποιήθηκε στις 7 Απριλίου) του νοσοκομείου, στο οποίο καταστράφηκαν οι ιατρικοί φάκελοι, η προϊσταμένη του Τμήματος Κινήσεως Ασθενών ενημέρωσε τη διοίκηση ότι στο αρχείο του νοσοκομείου υπάρχουν ιατρικοί φάκελοι ασθενών που δεν έχει λήξει η εικοσαετής προθεσμία διατήρησής τους (σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 1258/1981), ωστόσο αλλοιώθηκαν λόγω αιφνίδιας διαρροής των σωληνώσεων αποχέτευσης στον χώρο που ήταν αποθηκευμένοι και δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν.

Ο διοικητής του νοσοκομείου, με Ημερήσια Απόφασή του, προέβη στη σύσταση Τριμελούς Επιτροπής, η οποία θα είχε ως αντικείμενο την… καταγραφή των φακέλων. Σύμφωνα με το πόρισμα της Επιτροπής και κατόπιν επιτόπιας διερεύνησης και καταγραφής του αρχείου φακέλων ασθενών, εντοπίστηκαν:

– προ της 31/12/1996, 29.000 φάκελοι και βάρους 29.000 kgr

– από την 01/01/1997 και ύστερα, 18.000 φάκελοι βάρους 25.000 kgr με χρονολογίες από 2000 έως 2013.

Πρόκειται για ιατρικά δεδομένα ασθενών που νοσηλεύθηκαν στην Καρδιολογική Κλινική, στην ΩΡΛ, στη Χειρουργική και στη Θωρακοχειρουργική.

Στο ίδιο πόρισμα αναφέρεται ότι εντός της αποθήκης της 10ης, η οποία ανήκει στο αρχείο ασθενών, υπάρχουν 9.000 φάκελοι, και της αποθήκης της 9ης, η οποία ανήκει στο αρχείο ασθενών, υπάρχουν 1.900 φάκελοι περίπου, κατεστραμμένοι από λύματα αποχετεύσεων και νερά, ακαρτελοποίητοι έτσι που δεν είναι δυνατόν να διεκπεραιωθούν. Υπάρχουν φάκελοι από το 1997 έως το 2000 στον χώρο του αρχείου ασθενών καρτελοποιημένοι. Επιπλέον υπάρχουν 10 κούτες και 3 μεγάλες σακούλες με ακτινογραφικά φιλμ βάρους 600 kgr περίπου και παλαιά καταστραμμένα βιβλία μητρώου ασθενών με καρτέλες αυτών βάρους 150 kgr περίπου.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία σχετικά με την εκκαθάριση των αρχείων των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, ισχύει ότι: «χαρακτηρίζονται ως διατηρητέα εις τα αρχεία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων τα κατωτέρω έγγραφα, ως ακολούθως: (…)17. Φάκελοι ασθενών, 20 έτη από της εξόδου». Αυτό σημαίνει ότι οι 18.000 φάκελοι (από το 2000 έως το 2013) έχουν υπηρεσιακή χρησιμότητα. Πρακτικά όμως, όπως αναφέρει το νοσοκομείο, είναι αδύνατη η χρησιμοποίησή τους, διότι έχουν υποστεί σοβαρές αλλοιώσεις λόγω ανωτέρας βίας.

Εγγράφως και επί αποδείξει

Το νοσοκομείο, για να προχωρήσει τη διαδικασία εκκαθάρισης, οφείλει να καλέσει «εγγράφως και επί αποδείξει» τις αρμόδιες υπηρεσίες των Γενικών Αρχείων του Κράτους, προκειμένου με επιτόπιο έλεγχο να κρίνει το υπό εκκαθάριση αρχείο (ανενεργό ή μη) και να δοθεί στο νοσοκομείο άδεια διάθεσης ή καταστροφής μέσω της ΔΔΔΥ (Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού – πρώην ΟΔΔΥ). Το επόμενο βήμα, μετά την άδεια διάθεσης ή καταστροφής, είναι η εκποίηση υλικού προς καταστροφή, η οποία θα γίνει με έγγραφη αναγγελία από το νοσοκομείο προς τη ΔΔΔΥ, η οποία (ΔΔΔΥ) είναι αρμόδια για την παραλαβή και εκποίηση του προς αχρήστευση υλικού.

«Δεν υπάρχουν ούτε γάντια, ούτε σαπούνια»

Διογκώνονται τα προβλήματα στα δημόσια νοσοκομεία εξαιτίας και των ελλείψεων νοσηλευτικού προσωπικού. Είναι ενδεικτικό ότι κενές παραμένουν περισσότερες από μία στις τρεις οργανικές θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού στο ΕΣΥ. Την ίδια ώρα, το λιγοστό προσωπικό που παραμένει στα νοσοκομεία είναι κουρασμένο και με σημαντικά προβλήματα υγείας.

Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ), από τις 44.819 οργανικές θέσεις των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών των Νοσοκομείων, υπηρετούν 29.004 καθώς και 1.200 υπάλληλοι Επικουρικοί και από Προγράμματα STAGE. Εξαιτίας των ελλείψεων, αναφέρει η Ομοσπονδία, οφείλονται δεκάδες ρεπό και κανονικές άδειες από το έτος 2013! Έτσι, αντιστοιχεί μόλις ένας νοσηλευτής για 40 ασθενείς στη βάρδια σε κάθε κλινική, χωρίς μάλιστα να διαθέτει τα απαραίτητα μέσα. Όπως καταγγέλλει η ΠΟΕΔΗΝ, «δεν υπάρχουν γάντια, σαπούνια, απολυμαντικά υγρά» καθώς και μεγάλη έλλειψη βοηθητικού υγειονομικού προσωπικού, με αποτέλεσμα να μη γίνεται επαρκής καθαριότητα στα κομοδίνα, τα κρεβάτια των ασθενών. «Είναι οι λόγοι που θερίζουν οι Νοσοκομειακές Λοιμώξεις», σημειώνει η Ομοσπονδία.

Θα κλείσουν νοσοκομεία

Η ΠΟΕΔΗΝ προειδοποιεί ότι θα «κλείσουν» νοσοκομεία, καθώς 4.500 άτομα Νοσηλευτικό Προσωπικό διαθέτει πιστοποιητικό αναπηρίας και μπορεί να λάβει σύνταξη αναπηρίας. Επιπλέον 7.000 υπάλληλοι Νοσηλευτικής Υπηρεσίας έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα και μπορούν να συνταξιοδοτηθούν.

Συνολικά τα νοσοκομεία οφείλουν 800.000 ρεπό και άδειες (κανονικές, ειδικές περασμένων ετών κ.ά.) στο σύνολο των υπαλλήλων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις