Στο «σφυρί» για 10 εκατ. ευρώ περιουσιακά στοιχεία της ΕΛΒΟ

elvo-sima-apnet

Σε πλειοδοτικό διαγωνισμό βγάζει η Ernst & Young περιουσιακά στοιχεία της Ελληνικής Βιομηχανίας Οχημάτων, η οποία τελεί υπό ειδική εκκαθάριση, σε συνέχεια της σχετικής απόφασης του Εφετείου Θεσσαλονίκης το 2014.

Με το ρόλο του εκκαθαριστή, όπως ορίστηκε με βάση την απόφαση του Εφετείου, η γνωστή εταιρεία συμβούλων διενεργεί διαγωνισμό για την πώληση οικοπέδων, κτιριακών εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας όπως το σήμα και ο διακριτικός τίτλος »ΕΛΒΟ», ενώ η κατώτατη τιμή οικονομικής προσφοράς ορίζεται το ποσό των 10 εκατ. ευρώ.

Πιο αναλυτικά, όπως επισημαίνεται στη σχετική διακήρυξη, τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας που πωλούνται ως σύνολο περιλαμβάνονται ειδικότερα τα ακίνητα που αφορούν τρία οικόπεδα έκτασης 190 στρεμμάτων, 77 στρεμμάτων και 5,3 στρεμμάτων στη βιομηχανική περιοχή της Σίνδου, κτιριακές εγκαταστάσεις επίσης στη βιομηχανική περιοχή της Σίνδου, ο εξοπλισμός και τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας το σήμα και ο διακριτικός τίτλος ΕΛΒΟ και κάθε άλλο δικαίωμα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας όπως τεχνογνωσία, σχέδια, άδειες και πατέντες που έχει κατοχυρώσει η εταιρεία.

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο έως τις 15 Μαΐου.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι πριν από τρία χρόνια, το Πολυμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης είχε κάνει δεκτή την αίτηση ειδικής εκκαθάρισης για την ΕΛΒΟ από πλευράς του ελληνικού Δημοσίου, το οποίο είχε ισχυριστεί ότι η εταιρεία δεν μπορούσε να εξασφαλίσει ιδιωτική ή κρατική χρηματοδότηση, ενώ κανένα από τα επενδυτικά πλάνα που είχαν εκπονηθεί δεν είχαν αποδώσει τα αναμενόμενα, ως προς τις αναθέσεις έργων ή συμβάσεων.