Ασφαλιστικές Εισφορές: Απαντήσεις σε ερωτήματα Χ

Στη στήλη αυτή θα μπορείτε σε συχνή βάση να ενημερώνεστε σχετικά με το τι ισχύει με τις ασφαλιστικές εισφορές, μέσα από κατανοητές απαντήσεις σε ερωτήματα που απασχολούν τους ασφαλισμένους όλων των κατηγοριών και κλάδων

ΕΡΩΤΗΜΑ:

Πώς ασφαλίζεται από 01/01/2017, συνταξιούχος Στρατιωτικός Ιατρός ο οποίος εργάζεται με έμμισθη σχέση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 18/2017 του ΕΦΚΑ ο συγκεκριμένος ασφαλίζεται με το αρ 38 του Ν 4387/16, ως ακολούθως:

Α1. Κωδικός Ειδικότητας «000460» με λεκτική περιγραφή : «Ιατροί, Οδοντίατροι, Κτηνίατροι και Φαρμακοποιοί – ΠΑΛΑΙΟΙ /ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ απασχολούμενοι με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιωτικού τομέα (κλινικές, ιδιωτικά νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα, πολυιατρεία, κλπ)», ώστε να αποδίδεται για την ασφαλιστική κάλυψη Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) «048» με τα ακόλουθα ποσοστά ασφάλισης:

ΚΑΔ: 0710

ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚ.: 000460

ΚΠΚ: 048

%ΑΣΦΑΛ.: 20%

%ΕΡΓΟΔΟΤΗ: 25,06%

ΣΥΝΟΛΙΚΟ %: 45,06%

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

1.Για την καταβολή της Εισφοράς υπερ στέγης υγειονομικών απαιτείται χωριστή εγγραφή με τα εξης στοιχεία:

ΚΑΔ: 0720

ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚ.: 000480

ΚΠΚ: 047

%ΑΣΦΑΛ.: 2,00€

%ΕΡΓΟΔΟΤΗ: 0

ΣΥΝΟΛΙΚΟ %: 2,00€

ΗΜ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: 0

:ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ: 95

2. Για την καταβολή του επαγγελματικού κινδύνου για όσες επιχειρήσεις είναι υπόχρεες(παρ 1 αρ 2 ΒΔ 473/61) απαιτείται η εγγραφή να γίνεται με τα εξης στοιχεία:

ΚΑΔ: 0710

ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚ.: 000461

ΚΠΚ: 078

%ΑΣΦΑΛ.: 20%

%ΕΡΓΟΔΟΤΗ: 26,06%

ΣΥΝΟΛΙΚΟ %: 46,06%

3. Ισχύει και γι αυτούς η εισφορά των 2,00 € για τις κασκηνώσεις του ΟΑΕΔ.

4. Ωστόσο το βασικό ζήτημα που προκύπτει είναι η περικοπή της σύναταξης του εν λόγω συνταξιούχου κατά τα οριζόμενα στο αρ 20 του Ν 4387/16 το οποίο αναφέρει:

<<1. Στους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους του Δημοσίου, καθώς και όλων των φορέων, ταμείων, κλάδων ή λογαριασμών που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίοι αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α., οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες και επικουρικές καταβάλλονται μειωμένες σε ποσοστό 60% για όσο χρόνο απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή την δραστηριότητα. Για το διάστημα αυτό καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές για τον απασχολούμενο συνταξιούχο, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις οικείες διατάξεις του παρόντος νόμου.

4. Ο συνταξιούχος που αναλαμβάνει εργασία ή αυταπασχολείται μπορεί να αξιοποιήσει το χρόνο της ασφάλισής του κατά το χρονικό διάστημα της κατά τα ανωτέρω απασχόλησής του ή της περικοπής ή αναστολής καταβολής της σύνταξής του για την προσαύξηση της επικουρικής και του ανταποδοτικού μέρους της κύριας σύνταξης κατά 60% του ποσού που υπολογίζεται με αναλογική εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 30. >>

ΕΡΩΤΗΜΑ:

Στους έμμισθους μηχανολόγους μηχανικούς έχουν αλλάξει τα ποσοστά κρατήσεων του ΕΦΚΑ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 6 -Ένταξη μισθωτών ΤΣΜΕΔΕ στον ΕΦΚΑ και τις διατάξεις των άρθρων 35 (παρ.2β), 38, 41, 51, 53 και 97 του Ν 4387/16-Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος όσον αφορά τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα που μέχρι 31/12/2016 υπάγονταν στην ασφάλιση του τ. Ε.Τ.Α.Α. – Τομέας Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής τους στην κοινωνική ασφάλιση, τα ποσοστά ασφάλισης είναι 20% για τους εργαζόμενους και 25,06% ή 26,06%, εάν υπάρχει υποχρέωση καταβολής εισφοράς επαγγελματικού κινδύνου, για τους εργοδότες. Άρα το σύνολο των εισφορών που πρέπει να καταβάλλονται κυμαίνεται από 45,06% έως 46,06%.

ΕΡΩΤΗΜΑ:

Σε συνταξιούχο του Π.Ν. γίνεται παρκράτηση 90,00 € για υγειονομική ασφάλιση. Παράλληλα, όμως, ασκεί και το επάγγελμα του φαρμακποιού εδώ και 9 χρόνια. Όταν εξοφλούνται τα τιμολόγια του φαρμακείου από τον ΕΟΠΥΥ γίνεται παρακράτηση ποσού 190,00 € για σύνταξη. Παράλληλα, όμως, γίνεται και κράτηση και για υγιειονομική περίθαλψη. Είναι σωστό να πληρώνω δυο φορές;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Το αρ 20 του Ν 4387/16-Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος ορίζει ότι από 1/1/17<<1. Στους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους του Δημοσίου, καθώς και όλων των φορέων, ταμείων, κλάδων ή λογαριασμών που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίοι αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α., οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες και επικουρικές καταβάλλονται μειωμένες σε ποσοστό 60% για όσο χρόνο απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή την δραστηριότητα. Για το διάστημα αυτό καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές για τον απασχολούμενο συνταξιούχο, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις οικείες διατάξεις του παρόντος νόμου.

4. Ο συνταξιούχος που αναλαμβάνει εργασία ή αυταπασχολείται μπορεί να αξιοποιήσει το χρόνο της ασφάλισής του κατά το χρονικό διάστημα της κατά τα ανωτέρω απασχόλησής του ή της περικοπής ή αναστολής καταβολής της σύνταξής του για την προσαύξηση της επικουρικής και του ανταποδοτικού μέρους της κύριας σύνταξης κατά 60% του ποσού που υπολογίζεται με αναλογική εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 30. >>

Συνεπώς υποχρεούστε σε καταβολή ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ τόσο για τον κλάδο σύνταξης όσο και για τον κλάδο ασθένειας, βάση του αρ.39 του Ν 4387/16 με ποσοστό 26,95% επί των αποτελεσμάτων της ατομικής σας επιχείρησης. Τυχόν παρακρατήσεις για ασφαλιστικές εισφορές που διενεργεί ο ΕΟΠΥΥ κατά την πληρωμή των τιμολογίων αφαιρούνται από το οφειλόμενο ποσό για εισφορές που βεβαιώνεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ.

ΕΡΩΤΗΜΑ:

Δικηγόρος που παρέχει τις υπηρεσίες στην εταιρεία μόνο με Δ.Π.Υ.(μπλοκάκι), η οποία είναι και ο μοναδικός «εργοδότης» του, εντάσσεται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ με βάση την νέα εγκύκλιο 17/ 28.03.2017. Και εάν ναι από την στιγμή που είναι νέος ασφαλισμένος εάν εντάσσεται στο πακέτο κάλυψης 081;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Οι δικηγόροι δεν ανήκουν στην περίπτωση αυτή, όπως αναφέρεται στην Εγκύκλιο 17- Οδηγίες για την υποβολή ΑΠΔ για τα μπλοκάκια

4. Δικηγόροι με έμμισθη εντολή, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση, δεν εντάσσονται στην εν λόγω διάταξη για το εισόδημα που προέρχεται από τη διαρκή σχέση παροχής υπηρεσιών, εφαρμόζεται η περ. στ΄της παρ. 3 του άρθρου 38 ( Εγκ. Υπουργείου ΑΔΑ : 7Χ78465Θ1Ω-1Λ3 )

Στο άρθρο 38 παρ. 3 περίπτ. στ) του Ν 4387/16-Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ

στ. Για τους δικηγόρους με έμμισθη εντολή, και άλλα πρόσωπα ασφαλιστέα λόγω ιδιότητας, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση, για το εισόδημα που προέρχεται από τη διαρκή σχέση παροχής υπηρεσιών. Στο εισόδημα, από άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος, για το οποίο εκδίδονται δελτία παροχής υπηρεσιών, τιμολόγια ή αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης, καταβάλλεται εισφορά, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 39 του παρόντος, αναλόγως εφαρμοζομένων, μη εφαρμοζομένης στην περίπτωση αυτή της παρ. 3 του άρθρου 39 του παρόντος.

ΕΡΩΤΗΜΑ:

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του εργοδότη σε αυτόν που αμείβει με τίτλο κτήσης (παλαιά απόδειξης δαπάνης); Υπάρχει κάποια διαδικασία και πρέπει να τον συμπεριλάβει σε Πίνακα Προσωπικού; Το ερώτημα αφορά εισηγητή σεμιναρίων που απασχολείτai περιστασιακά 2 ή 3 φορές το χρόνο.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Αν δεν προκύπτει εξηρτημένη εργασία δεν θα προχωρήσετε σε πρόσληψη. Καλό θα είναι να συνάψετε ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο θα υποβάλλετε κάθε τρίμηνο ηλεκτρονικά. Από 1/1/20174 όμως κα;ι οι αποδείξει δαπανών έχουν εισφορές 26,95%. Το αν θα καταβάλλονται μέσω ΑΠΔ ή με άλλο τρόπο δεν έχουν ακόμη εκδοθεί οδηγίες.

ΕΡΩΤΗΜΑ:

Πολλαπλή ασφάλιση του ΕΦΚΑ , α) δημόσιος υπάλληλος που έχει εισόδημα από την εργασία του 12 000 ετησίως και από αγροτική δραστηριότητα εισόδημα καθαρό 2 000 ετησίως θα καταβάλλει υπέρ ΕΦΚΑ για την αγροτική δραστηριότητα του , με βάση το 2 000 επιμεριζόμενο μηνιαίως δηλαδή 2 000 / 12 = 166,6 επί 14 % ή βάσει του ελάχιστου των 410 ευρώ μηνιαίως ήτοι 410 επί 14 % ; β) Αυτοαπασχολούμενος με εισόδημα 8 000 ετησίως και εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα 2 000 ετησίως θα καταβάλλει επίσης για την αγροτική δραστηριότητα υπέρ ΕΦΚΑ με το 166,6 επί 14 % μηνιαίως ή βάσει του ελαχίστου των 410 επί 14 % ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Η ασφαλιστική βάση επιβολής των εισφορών με το αρ.40 του Ν 4387/16-Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος ισούται με τα κέρδη από την αγροτική δραστηριότητα όταν αυτά υπάρχουν.

Επί παράλληλης δραστηριότητας που υπάγεται σε διαφορετικά άρθρα του Ν. 4387/16 όταν από την μισθωτή εργασία καλύπτεται το κατώτατο πλαφόν και παράλληλά από την αγροτική δραστηριότητα προκύπτει ζημιά, η ασφαλιστέα βάση είναι μηδέν, ισχύει δηλ. ένα κατώτατο πλαφόν (ΑΡ.36 Ν 4387/16). Επί παράλληλης δραστηριότητας που υπάγεται σε διαφορετικά άρθρα του Ν 4387/16 όταν από την μισθωτή εργασία δεν καλύπτεται το κατώτατο πλαφόν και παράλληλά από την αγροτική δραστηριότητα προκύπτει ζημιά, η ασφαλιστέα βάση ευρίσκεται όπως το ακόλουθο παράδειγμα:

π.χ: 3000,00 ετησίως από μισθωτή εργασία και ζημιές από την αγροτική δραστηριότητα 300,00/12=250,00 μηνιαίως από την μισθωτή εργασία 410,26= κατώτατη ασφαλιστική βάση μηνιαία ασφαλιστική βάση =410,26-250,00 = 160,26 και επί αυτού του ποσού θα υπολογιστούν οι ασφαλιστικές εισφορές.

Άρα και στις δύο περιπτώσεις οι εισφορές θα υπολογιστούν επί του πραγματικού εισοδήματος από την αγροτική δραστηριότητα, ήτοι επί του ποσού των 166,67 € διότι το ελάχιστο πλαφόν καλύπτεται από την μισθωτή εργασία.

ΕΡΩΤΗΜΑ:

Συνταξιούχος μηχανικός ΙΚΑ (ΤΑΠ-ΟΤΕ) και ΤΣΜΕΔΕ, που επιδοτείται από ελαιοκομικά δικαιώματα 1.000 € ετησίως, υπόκειται σε μείωση σύνταξης και σε τι ποσοστό;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Αν μέχρι 31/12/2016 δεν είχε ασφαλιστέα ιδιότητα στον τ. ΟΓΑ ακριβώς επειδή δεν θεωρούταν επαγγελματίας αγρότης τότε και μετά την ψήφιση του Ν 4387/16 συνεχίζει να μην έχει ασφαλιστέα ιδιότητα στον ΕΦΚΑ και δεν υπολογίζονται ασφαλιστικές εισφορές αλλά ούτε και μείωση στην σύνταξη του. Το αρ 40 του Ν 4387/16 αναφέρει για τους υπόχρεους στην ασφάλιση του τ. ΟΓΑ:

3. Στους ασφαλισμένους, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής τους στην κοινωνική ασφάλιση, οι οποίοι έως την έναρξη ισχύος του παρόντος υπάγονταν ή θα υπάγονται, βάσει των γενικών ή ειδικών ή καταστατικών διατάξεων του ΟΓΑ όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, στην ασφάλιση του ΟΓΑ με εισοδηματικά ή πληθυσμιακά κριτήρια, εφαρμόζονται αναλογικά, ως προς τον τρόπο υπολογισμού της μηνιαίας ασφαλιστικής τους εισφοράς κλάδου κύριας σύνταξης, οι ρυθμίσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού.

4. Οι κατά κύριο επάγγελμα, τουλάχιστον για μία πενταετία, αγρότες, όπως ορίζονται από το Μητρώο Αγροτών, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται σε επιδοτούμενα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης νέων γεωργών, που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος μέχρι 100kW υπάγονται στις ρυθμίσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, αναλογικά εφαρμοζόμενων.

ΕΡΩΤΗΜΑ:

Μπορεί ένας συνταξιούχος του Δημοσίου να γίνει μέτοχος σε Α.Ε.; Και ποιες είναι οι τυχόν συνέπειες ως προς τη σύνταξή του;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Συνταξιούχος (ανεξαρτήτως αν είναι δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα) δύναται να αποκτήσει μετοχές σε ΑΕ ή άλλη εταιρεία. Αν από την συμμετοχή του αυτή δεν προκύπτει ασφαλιστέα ιδιότητα στον ΕΦΚΑ τότε δεν υπολογίζονται ασφαλιστικές εισφορές και δεν υπάρχει περικοπή στην σύνταξη.

Ασφαλιστέα ιδιότητα στον ΕΦΚΑ έχουν βάση του αρ 39 του Ν 4387/16 τα ακόλουθα πρόσωπα:

α. Τα μέλη ή μέτοχοι Οργανισμών, Κοινοπραξιών ή κάθε μορφής Εταιρειών, πλην των Ανωνύμων και των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών, των οποίων ο σκοπός συνιστά δραστηριότητα, για την οποία τα ασκούντα αυτή πρόσωπα υπάγονταν στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. (επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα) β. Τα μέλη του Δ.Σ. των Α. Ε. με αντικείμενο επιχειρήσεως επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα σε όλη την Επικράτεια, εφόσον αυτά είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον γ. Οι μέτοχοι των Ανωνύμων Εταιρειών, των οποίων ο σκοπός είναι η μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων επί κομίστρω με αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης, εφόσον είναι κάτοχοι ονομαστικών μετοχών δ. Οι διαχειριστές Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας που ορίστηκαν με το καταστατικό ή με απόφαση των εταίρων ε. Ο μοναδικός εταίρος Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας.

Αν από την συμμετοχή του αυτή αποκτήσει ασφαλιστέα ιδιότητα στον ΕΦΚΑ τότε υπολογίζονται εισφορές με το αρ 39 του Ν 4387/16, με ποσοστό 26,95% επί των μερισμάτων και περικοπή της σύνταξης κατά 60% κατά τα οριζόμενο στο αρ.20 του ίδιου νόμου.

Συγκεκριμένα το αρ.20 του Ν 4387/16 αναφέρει:<< 1. Στους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους του Δημοσίου, καθώς και όλων των φορέων, ταμείων, κλάδων ή λογαριασμών που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίοι αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α., οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες και επικουρικές καταβάλλονται μειωμένες σε ποσοστό 60% για όσο χρόνο απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή την δραστηριότητα. Για το διάστημα αυτό καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές για τον απασχολούμενο συνταξιούχο, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις οικείες διατάξεις του παρόντος νόμου.>>

Στην περίπτωσή σας μόνο αν αποκτήσει ποσοστό συμμετοχής άνω του 3% στο κεφάλαιο της ΑΕ και παράλληλα συμμετέχει στο ΔΣ της, έχει ασφαλιστέα ιδιότητα στον ΕΦΚΑ και άρα υποχρέωση ασφάλισης και περικοπή της σύνταξης.

ΕΡΩΤΗΜΑ:

Οι βεβαιώσεις αποδοχών για τις αμοιβές εκπροσώπων Ο.Ε. υποβάλλονται με κωδικό βεβαίωσης 5, όπως οι αμοιβές Δ.Σ. Θα υπολογιστούν εισφορές για αυτές τις αμοιβές;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

1. Βεβαιώσεις Αποδοχών: Με το υπ’ αρ. πρωτ.: ΔΕΑΦΑ 1064780 ΕΞ 2015/11.5.2015 Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που λαμβάνουν εταίροι και διαχειριστές ΕΠΕ, ΟΕ, και ΕΕ (Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που λαμβάνουν εταίροι και διαχειριστές ΕΠΕ, ΟΕ, και ΕΕ) ορίστηκε ότι:<<3. Κατόπιν των ανωτέρω, γίνεται δεκτό ότι οι αμοιβές μελών και διαχειριστών ΕΠΕ, καθώς και οι αμοιβές εκπροσώπων και εταίρων ΟΕ και ΕΕ για τις υπηρεσίες που παρέχουν με βάση την ιδιότητά τους αυτή προς τις υπόψη εταιρίες, εξομοιώνονται με τις αμοιβές διευθυντών ή μελών Δ.Σ. εταιρίας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας. Κατά συνέπεια, αυτές χαρακτηρίζονται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία και φορολογούνται σύμφωνα με τις συμμετοχή τους στις συνελεύσεις υποβάλλονται στις βεβαιώσεις αποδοχών στις μισθωτές υπηρεσίες με τον κωδικό 5. Αμοιβές μελών ΔΣ.

2. ΕΦΚΑ Αμοιβών ΔΣ Προσωπικών Εταιρειών: Σχετικά με την ασφάλιση αυτών των αμοιβών, από την Εγκύκλιο 4-Ασφαλιστικές εισφορές μελών Διοικητικών Συμβουλίων και Αγροτικών Συνεταιρισμών συμπεραίνεται ότι από 1/1/2017 όταν αυτές δίνονται υπάγονται στις γενικές διατάξεις του ΙΚΑ και απαιτείται πρόσληψη και ασφάλιση μέσω της ΑΠΔ με ποσοστό ασφάλισης ίσο με 41,06%. Δεν παρέχεται η δυνατότητα υπαγωγής αυτών στην δεύτερη κατηγορία με συνολικό ποσοστό εισφορών ίσο με 34,10%, διότι αυτή αναφέρεται ρητά σε αμοιβές μελών ΔΣ εταιρειών ΑΕ ή Αγροτικών Συνεταιρισμών.

Συγκεκριμένα αναφέρεται: <<• Για την κατηγορία των «Διευθυντών, γενικών διευθυντών, εντεταλμένων, διευθυνόντων ή συμπραττόντων συμβούλων, διοικητών εταιριών ή συνεταιρισμών που συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας» θα ακολουθείται η συνήθης διαδικασία για την απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων αναλόγως Κωδικού Δραστηριότητας της επιχείρησης και αντίστοιχου Κωδικού Ειδικότητας που αποδίδουν Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.):101 το οποίο αντιστοιχεί σε πλήρη ασφαλιστική κάλυψη των κλάδων σύνταξης, ασθένειας, επικουρικό και των συνεισπραττόμενων κλάδων Ο.Α.Ε.Δ. -Ο.Ε.Κ. – Ο.Ε.Ε….

…Για την καταχώρηση της νέας κατηγορίας «Μέλη Δ.Σ. Ανωνύμων Εταιριών και Αγροτικών Συνεταιρισμών για τις εφάπαξ αμοιβές που λαμβάνουν» θα χρησιμοποιούνται :

Κωδικός Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) «0620» με λεκτική περιγραφή «Μέλη Δ.Σ. Ανωνύμων Εταιριών και Αγροτικών Συνεταιρισμών εφόσον λαμβάνουν αμοιβή» και Κωδικός Ειδικότητας «000401» με λεκτική περιγραφή «Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε. και Αγροτικών Συνεταιρισμών, εφόσον λαμβάνουν αμοιβή» οι οποίοι αποδίδουν για την ασφαλιστική κάλυψη Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) «071» με λεκτική περιγραφή «Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε. και Αγροτικών Συνεταιρισμών, εφόσον λαμβάνουν αμοιβή» και τα παρακάτω ποσοστά ασφαλίστρων:..>>

ΕΡΩΤΗΜΑ:

Διαχειριστής ΙΚΕ με ποσοστό 90% στο κεφάλαιο της που παράλληλα δουλεύει και προσφέρει υπηρεσίες σε πελάτες για λογαριασμό της, θα πληρώσει ΕΦΚΑ μόνο σαν άμισθος διαχειριστής; θα πρέπει να του βγει μισθοδοσία για τις υπηρεσίες που προσφέρει; Και εάν ναι με τί ποσοστό; Τα μερίσματα, που θα εισπράξει από το ποσοστό του στην ΙΚΕ θα υπολογιστούν για τον ΕΦΚΑ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σαν διαχειριστής της ΙΚΕ θα καταβάλει εισφορές ανάλογα με τα μερίσματα, που θα δηλώσει στη φορολογική του δήλωση. Επομένως θα καταβάλει κατά την αναλογία του 90% των μερισμάτων.

Για την εργασία που προσφέρει σε πελάτες πρέπει να ασφαλιστεί στο ΙΚΑ και να καταβάλλεται μισθός, ανεξάρτητα με το μέρισμα, που εισπράττει. Υπάρχει και η σχετική Εγκύκλιος του ΙΚΑ 32/2013

Στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ υπάγονται, οι διαχειριστές Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας που ορίστηκαν με το καταστατικό ή με απόφαση των εταίρων και ο μοναδικός εταίρος μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας. Οι λοιποί εταίροι Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας υπάγονται προαιρετικά στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ ( παρ. 2 άρθρου 1 και παρ. 1 άρθρου 3 Π.Δ. 258/2005 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 9 άρθρου 116 του Ν. 4072/2012 . Εάν πέραν της εταιρικής συμβατικής τους σχέσης παρέχουν και εξαρτημένη εργασία, θα υπαχθούν στην ασφάλιση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, κατά τα γνωστά.

Όσον αφορά την ασφαλιστικές εισφορές, που του υπολογίζονται σαν μισθωτός, δεν ισχύει το κατώτατο όριο για τα μερίσματα από την ΙΚΕ. Δηλαδή αν έχει ζημιά δεν καταβάλλει εισφορές.

ΕΡΩΤΗΜΑ:

Σε περίπτωση μισθωτού σε Α.Ε. που είναι ταυτόχρονα και μέλος του ΔΣ της εταιρείας αυτής, ο οποίος εκτός του μισθού του ως μισθωτός, λαμβάνει και αμοιβή ως μέλος του ΔΣ. Πώς θα υπολογιστεί ο ΕΦΚΑ , θα γίνει διπλή παρακράτηση λόγω των δύο ιδιοτήτων του;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Ο συγκεκριμένος ασφαλισμένος έχει δύο ασφαλιστέες ιδιότητες στον ΕΦΚΑ.

Μία για την μισθωτή του εργασία και μία για τις αμοιβές από την συμμετοχή του στο ΔΣ.

Για την μισθωτή εργασία στέλνετε κανονικά την ΑΠΔ και ισχύουν οι γενικές διατάξεις του τ.ΙΚΑ για τα ποσοστά ασφάλισης ανάλογα με την ειδικότητά του.

Για τις αμοιβές ΔΣ θα στείλετε ΑΠΔ σύμφωνα με όσα ορίζονται στην Εγκύκλιο 4.

Αν οι αμοιβές δίνονται με τακτική αμοιβή – μισθό βάση της Εγκυκλίου 4/2017 υποβάλλεται ΑΠΔ με τα ακόλουθα στοιχεία:

• Για την κατηγορία των «Διευθυντών, γενικών διευθυντών, εντεταλμένων, διευθυνόντων ή συμπραττόντων συμβούλων, διοικητών εταιριών ή συνεταιρισμών που συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας» θα ακολουθείται η συνήθης διαδικασία για την απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων αναλόγως Κωδικού Δραστηριότητας της επιχείρησης και αντίστοιχου Κωδικού Ειδικότητας που αποδίδουν Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.):101 το οποίο αντιστοιχεί σε πλήρη ασφαλιστική κάλυψη των κλάδων σύνταξης, ασθένειας, επικουρικό και των συνεισπραττόμενων κλάδων Ο.Α.Ε.Δ. – Ο.Ε.Κ. – Ο.Ε.Ε..

ΚΠΚ: 101

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ: 25,06%

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ: 16%

Αν οι αμοιβές δίνονται με την έννοια της εφάπαξ αμοιβής υποβάλλεται ΑΠΔ ως εξής με τα ποσοστά του αρ 39 του Ν 4387/16:

• Για την καταχώρηση της νέας κατηγορίας «Μέλη Δ.Σ. Ανωνύμων Εταιριών και Αγροτικών Συνεταιρισμών για τις εφάπαξ αμοιβές που λαμβάνουν» θα χρησιμοποιούνται: Κωδικός Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) «0620» με λεκτική περιγραφή «Μέλη Δ.Σ. Ανωνύμων Εταιριών και Αγροτικών Συνεταιρισμών εφόσον λαμβάνουν αμοιβή» και Κωδικός Ειδικότητας «000401» με λεκτική περιγραφή «Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε. και Αγροτικών Συνεταιρισμών, εφόσον λαμβάνουν αμοιβή» οι οποίοι αποδίδουν για την ασφαλιστική κάλυψη Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) «071» με λεκτική περιγραφή «Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε. και Αγροτικών Συνεταιρισμών, εφόσον λαμβάνουν αμοιβή» και τα παρακάτω ποσοστά ασφαλίστρων:

ΚΑΔ: 620

ΚΩΔ.ΕΙΔΚΟΤΗΤΑΣ: 401

ΚΠΚ: 71

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ: 21,38%

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ: 12,72%

Από το αρ 36 του Ν 4387/16 προκύπτει ότι περί παράλληλης δραστηριότητας με ιδιότητες που υπάγονται σε διαφορετικό άρθρο του παρόντος νόμου δεν ισχύει δεύτερο κατώτατο πλαφόν και αν υπάγονται στο ιδία άρθρο συναθροίζονται και επί αυτών υπολογίζεται ένα κατώτατο πλαφόν και ένα ανώτατο.

Δηλαδή αν οι αμοιβές που θα δώσετε θεωρούνται τακτικές τότε θα υπολογίζονται κανονικά τα ποσοστά ασφάλισης των γενικών διατάξεων του ΙΚΑ αθροιστικά με τις αμοιβές από μισθωτή εργασία και θα ισχύει ένα κατώτατο και ανώτατο πλαφόν. Αν οι αμοιβές ΔΣ θεωρούνται έκτακτες τότε αυτές θα εισφοροδοτούνται με ποσοστό 34,10% και θα ισχύει ένα κατώτατο πλαφόν και δύο ανώτατα. Επισημαίνεται ότι και για τις δύο κατηγορίες οφείλετε να στείλετε ΑΠΔ.

ΕΡΩΤΗΜΑ:

Εταίρος και διαχειριστής σε ΕΠΕ, που λαμβάνει αμοιβές, πώς θα δηλωθεί στην ΑΠΔ; Κι αν αποφασιστεί να του δοθεί αμοιβή μόνο γα ένα μήνα, σε ποια κατηγορία θα ασφαλιστεί; Π.χ. να δοθεί μια αμοιβή 20.000 € τον Δεκέμβριο, οι εισφορές που θα καταβάλει θα είναι με βάση το ανώτατο πλαφόν δηλ. μέχρι του ποσού των 5.860,0 €;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Διαχειριστής και εταίρος ΕΠΕ που λαμβάνει αμοιβή διαχείρισης, έχει δύο ασφαλιστέες ιδιότητες στον ΕΦΚΑ μία για τις αμοιβές διαχείρισης και μία για τα διανεμόμενα μερίσματα που λαμβάνει ως εταίρος. Για την ιδιότητα ως εταίρος ΕΠΕ ασφαλίζεται βάσει του άρθρου 39 του Ν 4387/16, ανεξάρτητα αν είναι διαχειριστής ή όχι, με ποσοστό εισφορών 26,95% και βάση υπολογισμού τα διανεμόμενα κέρδη. Η πρώτη κατηγορία που αναφέρεται στην περίπτωση Α της εγκυκλίου 4/2017 του ΕΦΚΑ αφορά αμοιβές για συνεχόμενες παρεχόμενες υπηρεσίες των εταίρων – διαχειριστών που ακολουθούν τις γενικές διατάξεις της εξαρτημένης εργασίας και για τον λόγο αυτό απαιτείται πρόσληψη και υπολογίζονται οι εισφορές με τις γενικές διατάξεις του ΙΚΑ. Η Β κατηγορία αφορά έκτακτες αμοιβές για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του ΔΣ. Για τον λόγο αυτό υπολογίζονται εισφορές βάση του αρ.38 του Ν 4387/16, δεν απαιτείται πρόσληψη και τα ασφαλιστέα ένσημα προκύπτουν μετά από έλεγχο του ΕΦΚΑ και βάση των προσκομιζόμενων εγγράφων που αποδεικνύουν τις πραγματικές ημέρες απασχόλησης.

2. Στην περίπτωση αυτή οι αμοιβές θεωρούνται έκτακτες και θα υπολογιστούν οι προβλεπόμενες εισφορές της Β κατηγορίας της Εγκυκλίου 4 του ΕΦΚΑ. Το ανώτατο πλαφόν λαμβάνεται σε ετήσια βάση και συνεπώς θα διαιρέσετε τις αμοιβές με το 12 για να προκύψει το μηνιαίο ποσό για τη βάση ασφάλισης. Αν ετησίως οι αμοιβές υπερβαίνουν το δεκαπλάσιο των 586€ * 12 μήνες τότε θα υπολογιστεί ανά μήνα ως ασφαλιστική βάση μέχρι το ανώτατο πλαφόν δηλ. 586,00€*10

ΕΡΩΤΗΜΑ:

Δύο αδέλφια έχουν ΙΚΕ με δραστηριότητα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Ο ένας είναι διαχειριστής και απλός εταίρος. Γνωρίζουμε ότι σε ασφάλιση υπάγεται ο διαχειριστής εφόσον λαμβάνει μερίσματα και αμοιβή. Προστίθενται όλα αυτά τα εισοδήματα και επί του συνόλου υπολογίζονται εισφορές και με τι ποσοστό. Επειδή πρόκειται για ενοικιαζόμενα δωμάτια, έχει σχέση η νομική μορφή της Εταιρείας (ΙΚΕ) ή θα πρέπει να ασφαλιστούν στον ΕΦΚΑ όλοι οι εταίροι κι όχι μόνο ο διαχειριστής; Κι αν υποθέσουμε ότι στην ίδια ΙΚΕ προστεθεί και νέος ΚΑΔ δραστηριότητας π.χ. λογιστικές υπηρεσίες, πως θα γίνεται ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 Ν. 4144/13:

α.. Σε περίπτωση ιδιοκτησίας ή εκμετάλλευσης τουριστικών καταλυμάτων δυναμικότητας έως πέντε (5) δωματίων ή από έξι (6) μέχρι και δέκα (10) δωματίων, σε όλη την Επικράτεια, από εταιρία οποιασδήποτε νομικής μορφής (πλην ΕΠΕ και ΑΕ) υπάγεται κατά περίπτωση στην ασφάλιση του ΟΓΑ (για έως πέντε δωμάτια) ή ΟΑΕΕ (από έξι έως δέκα δωμάτια) ένας εκ των εταίρων και προαιρετικά οι λοιποί. Εάν οι λοιποί εταίροι δεν ασφαλίζονται σε κανέναν άλλον ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης για άλλη εργασία ή απασχόληση, η ασφάλισή τους στον ΟΓΑ ή τον ΟΑΕΕ καθίσταται υποχρεωτική. Σε περίπτωση ιδιοκτησίας ή εκμετάλλευσης τουριστικών καταλυμάτων από εταιρία νομικής μορφής ΕΠΕ και ΑΕ, υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ τα μέλη των ΕΠΕ, καθώς και τα μέλη του ΔΣ των ΑΕ που είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον.

β.. Ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων με οποιαδήποτε νομική μορφή του Ν. 2160/93 άρθρ.2 παρ. 1 και 2 και του ΠΔ 33/79, όπως ισχύουν και γενικά όλων των κυρίων και μη κυρίων καταλυμάτων, με το ειδικό σήμα λειτουργίας του ΕΟΤ, δυναμικότητας έντεκα (11) δωματίων και άνω, σε όλη την Επικράτεια, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ.

Με βάση τις ανωτέρω διατάξεις που εξακολουθούν να ισχύουν, θεωρούμε ότι εφόσον η επιχείρηση τουριστικών καταλυμάτων, έχει δυναμικότητα 11 δωματίων και άνω, ανεξαρτήτως τη νομική της μορφή, όλοι οι εταίροι της υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ (τέως ΟΑΕΕ).

Εξάλλου με την Εγκύκλιο 1 του ΕΦΚΑ ορίστηκε ότι υποχρέωση ασφάλισης με το αρ 39 έχουν:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 και την (2) σχετική Υπουργική απόφαση ως μη Μισθωτοί ασφαλισμένοι (Ελεύθεροι επαγγελματίες – Αυτοαπασχολούμενοι), που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων, νοούνται:

α. Οι αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες που μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν 4387/16 είχαν υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, και ΤΑΝΤΠ.

β. Οι υγειονομικοί που αμείβονται κατά πράξη και περίπτωση καθώς και οι δικηγόροι που βρίσκονται σε αναστολή άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας.

γ. Μέλη ή μέτοχοι Οργανισμών, Κοινοπραξιών ή κάθε μορφής εταιρειών που μέχρι σήμερα υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ. Ειδικότερα:

1. τα μέλη ΔΣ ΑΕ σε όλη την επικράτεια με ποσοστό συμμετοχής 3% τουλάχιστον

2. οι μέτοχοι των ΑΕ με σκοπό τη μεταφορά προσώπων/πραγμάτων με αυτοκίνητα δημοσίας χρήσης εφόσον είναι κάτοχοι ονομαστικών μετοχών.

3. Διαχειριστές ΙΚΕ που έχουν οριστεί με καταστατικό η απόφαση εταίρων.

4. Ο μοναδικός εταίρος μονοπρόσωπης ΙΚΕ

δ. Οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων.

Στο πεδίο εφαρμογής περιλαμβάνονται «νέοι» και «παλαιοί» ασφαλισμένοι (προ και μετά την 01/01/1993) που έχουν ενταχθεί στην ασφάλιση των εντασσόμενων στον ΕΦΚΑ Φορέων ή πρόκειται να ενταχθούν, μετά την ημερομηνία αυτή.

Κατά συνέπεια καταργείτε ο όρος της δυναμικότητας άνω των 11 δωματίων. Συνεπώς ο εταίρος ΙΚΕ που ασκεί δραστηριότητα ενοικιαζόμενων δωματίων θεωρείται ιδιοκτήτης τουριστικών καταλυμάτων και υπάγεται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ. Αν δεν λαμβάνει αμοιβές ή μερίσματα θα υπολογίζεται το κατώτατο πλαφόν.

Όσον αφορά την ασφάλιση του διαχειριστή ΙΚΕ σύμφωνα με την Εγκύκλιο 1 ασφαλίζεται σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν 4387/16, με ποσοστό 26,95% επί του μηνιαίου εισοδήματος, όπως αυτό καθορίζεται με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα από την άσκηση της δραστηριότητάς του κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος. Εάν ο διαχειριστής λαμβάνει από την εταιρία και άλλες αμοιβές ή παροχές για υπηρεσίες που παρέχει προς αυτήν με σχέση εξαρτημένης εργασίας, τότε έχει υποχρέωση ασφάλισης και καταβολή εισφορών για τις αμοιβές αυτές βάσει του άρθρου 38 του ν 4387/16.

Τέλος, η προσθήκη οποιασδήποτε δευτερεύουσας δραστηριότητας της ΙΚΕ, δεν διαφοροποιεί σε κάτι τα ανωτέρω ή τον τρόπο υπολογισμού του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος της επιχείρησης και οι εισφορές θα υπολογίζονται επί του συνολικού αποτελέσματος.

ΕΡΩΤΗΜΑ:

Πώς θα ασφαλίζονται με τον Ν 4387/16 οι αυτοτελώς απασχολούμενοι στο θέαμα ακρόαμα όπως οι μουσικοί, σκηνοθέτες, ηθοποιοί, συγγραφείς, μουσικοσυνθέτες κλπ και οι οποίοι σύμφωνα με το Ν 1296/82 αμείβονται με εφάπαξ αμοιβές και εκδίδουν ΤΠΥ; Η συγκεκριμένη κατηγορία απασχολούμενων υπαγόταν αυτοδίκαια στην ασφάλιση του ΙΚΑ. Σε περίπτωση πολλαπλής ιδιότητας π.χ. Μηχανικός ο οποίος έχει και την ιδιότητα του μουσικού-εκτελεστή, τί ισχύει σήμερα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Δεν έχει αλλάξει κάτι με το Ν 4387/16, όσον αφορά τους απασχολούμενους που υπάγονταν αυτοδίκαια στην ασφάλιση του ΙΚΑ, συνεχίζουν να ασφαλίζονται με το ίδιο καθεστώς.

Σε περίπτωση πολλαπλών δραστηριοτήτων που υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, υποχρεωτικά ασφαλίζεται για κάθε δραστηριότητα.

ΕΡΩΤΗΜΑ:

Συνταξιούχος, που είναι εκπρόσωπος ναυλομεσιτικής εταιρείας, στην οποία ασφαλίζεται για 4ωρη απασχόληση και για το λόγο αυτό λαμβάνει μειωμένη σύνταξη. Παράλληλα είναι εκπρόσωπος ναυτιλιακής του Ν. 89. Λόγω της ιδιότητάς του ως εκπρόσωπος ναυτιλιακής έχει υποχρέωση ασφάλισης στο Τ.Α.Ν.Π.Υ. (ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΑΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ) και παράλληλα εισφορές ως μισθωτός; Κατά πόσο επηρεάζεται η σύνταξη και μήπως δεν συμφέρει πια να φαίνεται ως μισθωτός;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Ο συγκεκριμένος συνταξιούχος συνεχίζει να έχει υποχρέωση ασφάλισης στον νυν ΕΦΚΑ λόγω της ιδιότητάς του ως εκπρόσωπος ναυτιλιακής εταιρείας και θα υπολογίζονται εισφορές βάση του αρ.39 του Ν 4387/16 ίσες με το κατώτατο πλαφόν.

Για την μισθωτή του εργασία υπολογίζονται κανονικά εισφορές όπως και πριν την δημοσίευση του Ν 4387/16.

Με το αρ 36 περί παράλληλης δραστηριότητας ορίζεται ότι ισχύει ένα κατώτατο πλαφόν. Συνεπώς αν το κατώτατο πλαφόν καλύπτεται από την μισθωτή του υπηρεσία τότε δεν θα πληρώσει επιπλέον εισφορές σε αντίθετη περίπτωση θα υπολογιστούν εισφορές ίσες με την διαφορά.

ΕΡΩΤΗΜΑ:

Μπορείτε να μου πείτε αν ισχύει και με τον ΕΦΚΑ η απαλλαγή από τις εισφορές, για νεοσύστατες επιχειρήσεις σε περιοχές κάτω των 2000 κατοίκων και η ασφάλιση τους στον ΟΓΑ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Με την έναρξη ισχύος του Ν 4387/16 ισχύουν όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονταν για την ένταξη στο εκάστοτε ταμείο. Από 01/01/2017 όλα τα ταμεία εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ. Συνεπώς συνεχίζετε να έχετε ασφαλιστέα ιδιότητα που υπάγεται στις διατάξεις του ΕΦΚΑ/ΟΓΑ και να δικαιούστε τις ελαφρύνσεις που προβλέπονται στο αρ 40 του ίδιου νόμου για τα πρώτα 5 χρόνια ένταξής σας.

ΕΡΩΤΗΜΑ:

Ελεύθερος επαγγελματίας έκανε έναρξη 01/01/2014 και διακοπή εργασιών 12/10/2016. Το 2015 είχε κέρδος 3.188,75. Ταυτόχρονα ήταν και μισθωτός με πλήρη απασχόληση και μηνιαίο μισθό 1.500,00 καθαρά. Του βγήκε ειδοποιητήριο ΕΦΚΑ. Είναι σωστό και αν ναι πως υπολογίζονται οι εισφορές;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Λογικά δεν έπρεπε να καταλογιστούν εισφορές ΕΦΚΑ. Μήπως δεν έχετε κάνει και τη διαγραφή στον ΟΑΕΕ; Βέβαια στην Εγκύκλιος 1 του ΕΦΚΑ αναφέρεται ότι οι εισφορές υπολογίζονται με βάση την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση. Καλό θα ήταν να απευθυνθείτε στον ΟΑΕΕ-ΕΦΚΑ

ΕΡΩΤΗΜΑ:

Σε Α.Ε. συνταξιούχος που είναι Πρόεδρος (εκτελεστικό όργανο) και κατέχει κάτω του 3% των μετοχών της ανώνυμης υποχρεούται σε ασφάλιση στον ΟΑΕΕ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Όχι, δεν υποχρεούται σε ασφάλιση εφόσον κατέχουν ποσοστό κάτω του 3%.

Θα υποχρεούται βέβαια αν λάβει αμοιβές Δ.Σ.

ΕΡΩΤΗΜΑ:

Ελεύθεροι επαγγελματίες συνεργαζόμενοι με την εταιρεία μας δηλώνουν με υπεύθυνη δήλωση ότι εντάσσονται ασφαλιστικά στο άρθρο 39 Ν.4387/2016. Στην πορεία αντιλαμβανόμαστε (π.χ συνεχής αρίθμηση των εκδιδόμενων σε εμάς φορολογικών στοιχείων κ.ο.κ) ότι ο ανωτέρω ελεύθερος επαγγελματίας εντάσσεται ασφαλιστικά στην παρ.9 άρθρου 39 Ν.4387/2016. Υπάρχει ευθύνη της εταιρείας έναντι του ΕΦΚΑ για την μη παρακράτηση από αυτήν των αντιστοίχων ασφαλιστικών εισφορών;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Ο ελεύθερος επαγγελματίας οφείλει να ενημερώσει τον εργοδότη για την υπαγωγή του στην παρ.9 του αρ 39 του Ν 4387/16 διότι είναι ο μόνος που γνωρίζει αν υπάγεται στις διατάξεις αυτές. Κατά συνέπεια ο εργοδότης δεν φέρει καμία ευθύνη για την ενημέρωση που του κάνει ο ελ. επαγγελματίας. Επισημαίνεται ότι συνεχόμενη αρίθμηση των ΤΠΥ δεν σημαίνει απαραίτητα υπαγωγή σε αυτές τις διατάξεις διότι ο συγκεκριμένος μπορεί να εκδίδει ΑΠΥ σε φυσικά πρόσωπα ή να έχει πρόσφατα υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό με άλλα νομικά πρόσωπα.

ΕΡΩΤΗΜΑ:

Εταίροι ΙΚΕ (μη διαχειριστές) παρευρίσκονται στον χώρο εργασίας εκτελούντες επίβλεψη εργασιών και είσπραξη χρημάτων από τους πελάτες. Είναι υποχρεωμένοι να υπαχθούν στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ εκ του λόγου άσκησης των εταιρικών τους καθηκόντων;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Αν οι εταίροι προσφέρουν εργασία στην κεφαλαιουχική τους εταιρία πρέπει να ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ ως μισθωτοί με το αρ 38 του Ν 4387/16 και με ποσοστό εισφορών 41,06%. Δεν νοείται εκ’ του νόμου απασχόληση μη αμειβόμενη και μη εισφοροδοτούμενη πέραν των υπηρεσιών που προσφέρουν τα μέλη των προσωπικών εταιρειών τα οποία δύναται να μην λαμβάνουν αμοιβές για την προσφορά της υπηρεσίας τους αλλά υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές λόγω της ιδιότητάς τους.

ΕΡΩΤΗΜΑ:

Φυσικό πρόσωπο – ατομική επιχείρηση – έχει αντικείμενο δραστηριότητας: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΙΜΗΤΗ – ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Η σύζυγος του ασκεί το επάγγελμα της δικηγόρου (ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ). Για την διεκπεραίωση υποθέσεων του, ο πραγματογνώμονας ζητά τις νομικές συμβουλές της, με αποτέλεσμα η δικηγόρος να εκδίδει στον σύζυγο της, σχεδόν κάθε μήνα, Τ.Π.Υ για τις υπηρεσίες της – που αφορούν διαφορετικά περιστατικά. Ο πραγματογνώμων έχει ασφάλεια ΟΑΕΕ. Η δικηγόρος ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ. Θα πρέπει οι δυο τους να υπογράψουν κάποια σύμβαση; Η δικηγόρος αναλαμβάνει κ υποθέσεις άλλων πελατών. Αν ναι, με το νέο ασφαλιστικό τίθεται θέμα εισφορών, δηλ. να έχουν υποχρέωση και οι δυο σε κάθε Τ.Π.Υ που θα εκδίδει η δικηγόρος προς τον σύζυγο της;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Χρειάζεται να υπογράψουν ιδιωτικό συμφωνητικό παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών μεταξύ τους, το οποίο κατατίθεται με τις τρίμηνες καταστάσεις ηλεκτρονικά στο taxis. Μισθωτή σχέση θα υπήρχε από την στιγμή που ο πραγματογνώμονας καθόριζε το χρόνο και τον τόπο παροχής της υπηρεσίας της δικηγόρου, γεγονός που δεν προκύπτει στη δική σας περίπτωση.

Η δικηγόρος αν έχει έως και δύο αντισυμβαλλόμενους φυσικά ή νομικά πρόσωπα μπορεί να υπαχθεί στις διατάξεις της παραγράφου 9 του αρ.39 του Ν 4387/16 και να καταβάλει μόνο το μέρος των εισφορών του εργαζομένου όπως αυτές ορίζονται στο αρ 38 του ιδίου νόμου, αναγράφοντας επάνω στο τιμολόγιο ότι εντάσσεται σε αυτές τις διατάξεις. Ο πραγματογνώμονας θα πρέπει από την πλευρά του να υποβάλλει ΑΠΔ μηνιαία και να αποδίδει τις εισφορές εργοδότη.

Στην περίπτωση που η δικηγόρος συναλλάσσεται με πάνω από δύο αντισυμβαλλόμενους τότε δεν τίθεται θέμα και καταβάλλει κανονικά ο κάθε ένας τις ασφαλιστικές εισφορές για λογαριασμό του βάση του αρ 39 του Ν 4387/16 και της Εγκυκλίου 1.

ΕΡΩΤΗΜΑ:

Συνταξιούχος ο οποίος έχει μετοχές και εισοδήματα από Α.Ε. θα πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές για τα εισοδήματα από τις μετοχές αυτές;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Αν δεν έχει ασφαλιστέα ιδιότητα στον ΕΦΚΑ ( τ. ΟΑΕΕ) δεν θα επιβαρύνεται με ασφαλιστικές εισφορές. Ασφαλιστέα ιδιότητα στον ΕΦΚΑ βάση του αρ 39 του Ν 4387/16 έχουν:

<<…β. Τα μέλη του Δ.Σ. των Α. Ε. με αντικείμενο επιχειρήσεως επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα σε όλη την Επικράτεια, εφόσον αυτά είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον γ. Οι μέτοχοι των Ανωνύμων Εταιρειών, των οποίων ο σκοπός είναι η μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων επί κομίστρω με αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης, εφόσον είναι κάτοχοι ονομαστικών μετοχών…>>

ΕΡΩΤΗΜΑ:

Συνταξιούχος του Δημοσίου που είναι ιδιοκτήτης 10 ενοικιαζόμενων δωματίων (ατομική επιχείρηση) από το 2011, θα έχει επίπτωση στην σύνταξή του λόγω ΕΦΚΑ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Στο αρ.39 του Ν 4387/16 υπάγονται και οι εκμεταλλευτές ενοικιαζόμενων δωματίων βάση της Εγκυκλίου 4 του ΕΦΚΑ. Τα ποσοστά εισφορών είναι 26,95% επί των κερδών από την άσκηση της δραστηριότητας και ισχύει το κατώτατο πλαφόν. Συνεισπράτονται 10,00€ μηνιαίως για τον ΟΑΕΔ. Δεν γίνεται αναφορά σε κρατήσεις ΛΑΦΚΑ και άρα δεν υπολογίζονται τέτοιου είδους κρατήσεις.

Ειδικά για τους συνταξιούχους στο αρ 20 προβλέπεται μείωση κατά 60% του ποσού της αρχικής τους σύνταξης όταν ασκούν παράλληλη δραστηριότητα που υπάγεται σε ασφαλιστικές εισφορές ΕΦΚΑ.

ΕΡΩΤΗΜΑ:

Μέλος ΔΣ σε ανώνυμη εταιρεία άνω του 3%,,ο οποίος αμείβεται με μηνιαίο μισθό.Δεν δίνουμε καμία έκτακτη αμοιβή ή μερίσματα.Οι μόνες εισφορές που υποβάλλονται είναι μέσω της ΑΠΔ του ΙΚΑ συνολικού ύψους 41,06%(Εργαζόμενος και εργοδότης); Επίσης μέλος ΔΣ σε ΑΕ άνω του 3% συνταξιούχος καταβάλλει κάποια εισφορά στον ΕΦΚA;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Για το μέλος ΔΣ με ποσοστό άνω του 3% ορθά υπολογίζετε τις εισφορές του μέσω ΑΠΔ με το αρ 38 του Ν 4387/16. Αν από αυτές καλύπτεται το κατώτατο πλαφόν τότε δεν θα υπολογίζονται εισφορές βάση του αρ 39 του ίδιου νόμου. Σε διαφορετική περίπτωση θα υπολογίζεται το κατώτατο πλαφόν. Επισημαίνεται ότι η περίπτωση αυτή συμπεριλαμβάνει πρόσληψη και όλες τις λοιπές υποχρεώσεις των μισθωτών.

Για το μέλος ΔΣ με συμμετοχή στο κεφάλαιο άνω του 3% υπάρχει ασφαλιστέα ιδιότητα στον ΕΦΚΑ και υπολογίζονται κρατήσεις βάση του αρ.39. Αν δεν λαμβάνει καμία αμοιβή και κανένα μέρισμα θα υπολογίζονται εισφορές βάση του κατώτατου πλαφόν. Αν λάβει μερίσματα θα υπολογιστούν εισφορές με ποσοστό 26,95% επί αυτών. Αν δεν καλύπτουν το κατώτατο πλαφόν θα υπολογίζονται εισφορές στο κατώτατο πλαφόν.

Από το αρ. 36 του Ν 4387/16 προκύπτει ότι περί παράλληλης δραστηριότητας με ιδιότητες που υπάγονται σε διαφορετικό άρθρο του παρόντος νόμου δεν ισχύει δεύτερο κατώτατο πλαφόν ενώ σε περίπτωση που οι δύο ασφαλιστέες ιδιότητες υπάγονται στο ίδιο άρθρο τα ποσά συναθροίζονται και επί αυτών υπολογίζονται συνολικά εισφορές.

Ειδικά για τους συνταξιούχους στο αρ 20 προβλέπεται μείωση κατά 60% του ποσού της αρχικής τους σύνταξης όταν ασκούν παράλληλη δραστηριότητα που υπάγεται σε ασφαλιστικές εισφορές ΕΦΚΑ.

ΕΡΩΤΗΜΑ:

Είμαι λογιστής με έναρξη δραστηριότητος λογιστικό γραφείο. Συγχρόνως είμαι εταίρος 50% σε ΙΚΕ. Το υπόλοιπο 50% το έχει ο αδελφός μου. Αντικείμενο της ΙΚΕ είναι ενοικιαζόμενα δωμάτια. Είμαι και διαχειριστής της ΙΚΕ. Μέχρι τώρα πλήρωνα εισφορές στον ΟΑΕΕ, ενώ ο αδελφός μου πλήρωνε στον ΟΓΑ. Τι θα γίνεται τώρα με τον ΕΦΚΑ; Μήπως θα έπρεπε να μειώσω το ποσοστό μου στην ΙΚΕ και να προσθέσω δραστηριότητα στην ΙΚΑ λογιστικές υπηρεσίες και να εκδίδω ΤΠΥ; Στα μερίσματα της ΙΚΕ υπολογίζονται εισφορές ή μόνο στην αμοιβή ως διαχειριστή;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Για την ΙΚΕ θα υπολογίζονται εισφορές επί των μερισμάτων βάσei του αρ. 39 του Ν 4387/16 με ποσοστό 26,95% επί της διανομής τους για τον διαχειριστή διότι έχει ασφαλιστέα ιδιότητα στον ΕΦΚΑ.

Οι αμοιβές του διαχειριστή της ΙΚΕ δεν είναι υποχρεωτικές, αν όμως δίνονται θα πρέπει να αποδίδονται εισφορές βάσei της Εγκυκλίου 4 του ΕΦΚΑ.

Απόσπασμα εγκυκλίου 4/2017 ΕΦΚΑ:

Αν οι αμοιβές δίνονται με τακτική αμοιβή – μισθό βάση της εγκυκλίου 4/2017 υποβάλλεται ΑΠΔ με τα ακόλουθα στοιχεία:

• Για την κατηγορία των «Διευθυντών, γενικών διευθυντών, εντεταλμένων, διευθυνόντων ή συμπραττόντων συμβούλων, διοικητών εταιριών ή συνεταιρισμών που συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας» θα ακολουθείται η συνήθης διαδικασία για την απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων αναλόγως Κωδικού Δραστηριότητας της επιχείρησης και αντίστοιχου Κωδικού Ειδικότητας που αποδίδουν Κωδικό Πακέτου Κάλυψης

(Κ.Π.Κ.): 101 το οποίο αντιστοιχεί σε πλήρη ασφαλιστική κάλυψη των κλάδων σύνταξης, ασθένειας, επικουρικό και των συνεισπραττόμενων κλάδων Ο.Α.Ε.Δ. – Ο.Ε.Κ. – Ο.Ε.Ε..

ΚΠΚ:101

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ: 25,06%

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ: 16%

Αν οι αμοιβές δίνονται με την έννοια της εφάπαξ αμοιβής υποβάλλεται ΑΠΔ ως εξής με τα ποσοστά του αρ 39 του Ν 4387/16:

• Για την καταχώρηση της νέας κατηγορίας «Μέλη Δ.Σ. Ανωνύμων Εταιριών και Αγροτικών Συνεταιρισμών για τις εφάπαξ αμοιβές που λαμβάνουν» θα χρησιμοποιούνται: Κωδικός Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) «0620» με λεκτική περιγραφή «Μέλη Δ.Σ. Ανωνύμων Εταιριών και Αγροτικών Συνεταιρισμών εφόσον λαμβάνουν αμοιβή» και Κωδικός Ειδικότητας «000401» με λεκτική περιγραφή «Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε. και Αγροτικών Συνεταιρισμών, εφόσον λαμβάνουν αμοιβή» οι οποίοι αποδίδουν για την ασφαλιστική κάλυψη Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) «071» με λεκτική περιγραφή «Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε. και Αγροτικών Συνεταιρισμών, εφόσον λαμβάνουν αμοιβή» και τα παρακάτω ποσοστά ασφαλίστρων:

ΚΑΔ: 620

ΚΩΔ.ΕΙΔΚΟΤΗΤΑΣ: 401

ΚΠΚ: 71

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ: 21,38%

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ: 12,72%

Για την δραστηριότητα του λογιστικού γραφείου θα υπολογίζονται εισφορές επάνω στα κέρδη με ποσοστό 26,95% βάση του αρ 39 του Ν 4387/16.

Από το αρ 36 του Ν 4387/16 προκύπτει ότι περί παράλληλης δραστηριότητας με ιδιότητες που υπάγονται σε διαφορετικό άρθρο του παρόντος νόμου δεν ισχύει δεύτερο κατώτατο πλαφόν ενώ σε περίπτωση που οι δύο ασφαλιστέες ιδιότητες υπάγονται στο ίδιο άρθρο τα ποσά συναθροίζονται και επί αυτών υπολογίζονται συνολικά εισφορές.

Δηλ. αν οι αμοιβές δίνονται με την έννοια του μισθού και καλύπτεται το κατώτατο πλαφόν από την μισθωτή υπηρεσία, σε περίπτωση ζημιών της ΙΚΕ δεν θα υπολογίζονται εισφορές για την συμμετοχή (το ίδιο ισχύει και αν το λογ. γραφείο παρουσιάζει ζημιές), ενώ σε περίπτωση κερδών θα υπολογίζονται εισφορές με ποσοστό 26,95% επί της διανομής και επί των κερδών της ατομικής επιχείρησης. Αν οι αμοιβές δίνονται ως εφάπαξ καταβολές τότε θα συναθροίζονται με τα μερίσματα και τα κέρδη από το λογ. γραφείο, επί του συνολικού ποσού θα υπολογίζονται εισφορές με ποσοστό 26,95% και θα ισχύει ένα συνολικό ανώτατο και κατώτατο πλαφόν.

Ο εταίρος που έχει μόνο μερίσματα στην ΙΚΕ δεν έχει ασφαλιστέα ιδιότητα στον ΕΦΚΑ και δεν υπάγεται σε ασφαλιστικές εισφορές για τα μερίσματα του αυτά.

ΕΡΩΤΗΜΑ:

Μέχρι την 31/12/2016 οι αμοιβές μέλους Δ.Σ. Ανώνυμης Εταιρείας για ΜΗ εξαρτημένη σχέση εργασίας είχαν παρακράτηση χαρτ/μου 1,20% επί της αμοιβής (παρ.7 άρθρ 15ε Κ.Τ.Χ.). Από την 01/01/2017 που με βάσει τον ΕΦΚΑ οι αμοιβές αυτές θα έχουν ασφαλιστικές εισφορές 34,10% συνολικά, θα συνεχίσουμε να παρακρατούμε και χαρτόσημο 1,20%;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Ναι. Εκτός από τις εισφορές 34,10% θα συνεχίσετε να παρακρατάτε και χαρτόσημο. Δεν έχει αλλάξει κάτι.

ΕΡΩΤΗΜΑ:

Διπλοπλήρωσα τον ΕΦΚΑ (με e-banking και μέσω πρόωρης ενεργοποίησης πάγιας εντολής) και αναρωτιέμαι, με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει είτε συμψηφισμός είτε επιστροφή χρημάτων;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σύμφωνα με το άρθρο 104 του Ν 4387/16 επιστρέφονται άτοκα στους δικαιούχους μετά από αίτησή τους

Άρθρο 104-Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθεισών εισφορών:

Η παρ. 7 του άρθρου 27 του α.ν.1846/1951, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: Εισφορές που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα, επιστρέφονται άτοκα στους δικαιούχους, μετά από αίτησή τους. Επιστρέφονται μόνο μετά από συμψηφισμό είτε με επόμενες οφειλόμενες καταβολές βάσει δηλώσεων ΑΠΔ, εντός έτους, είτε με απόσβεση οφειλής τους, καταρχήν προς το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ για οποιονδήποτε λόγο, και στη συνέχεια για οφειλή τους προς άλλους ασφαλιστικούς φορείς και φορολογικές αρχές. Διατάξεις που προβλέπουν την επιστροφή εντόκως εισφορών που καταβάλλονται αχρεώστητα, παύουν να ισχύουν.

ΕΡΩΤΗΜΑ:

Ιατρός παλαιός ασφαλισμένος, που την 31/12/2016 δεν είχε επικουρική ασφάλιση, από 1/1/2017 θα ασφαλίζεται για και στο ΕΤΕΑΕΠ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Όχι. Μετά την 01/01/2017 με τον Ν 4387/16 και την ενοποίηση των ταμείων θα υπολογίζονται εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ βάση του αρ 39 με ποσοστό 26,95%. Πρόσθετα θα επιβάλλονται 10,00€ υπέρ ΟΑΕΔ και 2,00€ υπέρ Στέγης υγειονομικών.

ΕΡΩΤΗΜΑ:

Διαχειριστής ΙΚΕ παίρνει αμοιβή με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Πρέπει να υποβληθεί ΑΠΔ ή πληρώνει τον ΕΦΚΑ που του έχει βεβαιωθεί;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Για τις αμοιβές του ως διαχειριστής βάση του Ν 4387/16 θα υπάγεται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ κατά τα αναφερόμενα στην Εγκύκλιο 4 του ΕΦΚΑ.

Αν οι αμοιβές δίνονται με τακτική αμοιβή – μισθό βάσει της Εγκυκλίου 4 υποβάλλεται ΑΠΔ με τα ακόλουθα στοιχεία:

• Για την κατηγορία των «Διευθυντών, γενικών διευθυντών, εντεταλμένων, διευθυνόντων ή συμπραττόντων συμβούλων, διοικητών εταιριών ή συνεταιρισμών που συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας» θα ακολουθείται η συνήθης διαδικασία για την απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων αναλόγως Κωδικού Δραστηριότητας της επιχείρησης και αντίστοιχου Κωδικού Ειδικότητας που αποδίδουν Κωδικό Πακέτου Κάλυψης

(Κ.Π.Κ.):101 το οποίο αντιστοιχεί σε πλήρη ασφαλιστική κάλυψη των κλάδων σύνταξης, ασθένειας, επικουρικό και των συνεισπραττόμενων κλάδων Ο.Α.Ε.Δ. – Ο.Ε.Κ. – Ο.Ε.Ε..

ΚΠΚ: 101

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ: 25,06%

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ: 16%

Επισημαίνουμε ότι τα πρόσωπα της Β’ κατηγορίας (Αμοιβές Μελών Δ.Σ. λόγω ιδιότητας) δεν θα δηλώνονται στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (Πρόσληψη, Πίνακα Προσωπικού κτλ.) της Επιθεώρησης Εργασίας.

Άρα για την κατηγορία των τακτικών αμοιβών συμπεραίνεται ότι απαιτείται πρόσληψη και ισχύουν όλες οι δεσμεύσεις και υποχρεώσεις που ισχύουν για τους υπόλοιπους εργαζομένους.

Από το αρ 36 του Ν 4387/16 προκύπτει ότι περί παράλληλης δραστηριότητας με ιδιότητες που υπάγονται σε διαφορετικό άρθρο του παρόντος νόμου δεν ισχύει δεύτερο κατώτατο πλαφόν δηλ. για την ασφαλιστέα ιδιότητά του ως διαχειριστής της ΙΚΕ αν λαμβάνει αμοιβές η οποίες καλύπτουν το κατώτατο πλαφόν και δεν έχει μερίσματα δεν υπολογίζονται επιπλέον εισφορές. Αν δεν έχει μερίσματα αλλά ούτε και αμοιβές υπολογίζεται το κατώτατο πλαφόν.

Θεωρούμε ότι η διόρθωση των ποσών θα γίνει με την υποβολή της ΑΠΔ επομένως αναμένετε λίγο για τυχόν διορθώσεις και σε περίπτωση που δεν γίνουν απευθυνθείτε στον ΕΦΚΑ.

ΕΡΩΤΗΜΑ:

Μόνιμος υπάλληλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος ήταν, πριν την πρόσληψή του, Δικηγόρος Ελλάδας και μετά την πρόσληψή του τελεί σε αναστολή του Δικηγορικού Λειτουργήματος, έχει υποχρέωση καταβολής των ασφαλιστικών Εισφορών ΕΦΚΑ; Σημειωτέον, ότι, ως προς τις ασφαλιστικές εισφορές ΤΑΝ, ΤΕΑΔ, ΤΥΔΕ και ΟΑΕΔ, όπως ίσχυαν μέχρι πρόσφατα, δεν είχε υποχρέωση καταβολής των σχετικών εισφορών, λόγω της αναστολής του Δικηγορικού Λειτουργήματος.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Με τον Ν 4387/16 οι δικηγόροι που βρίσκονται σε αναστολή επαγγέλματος δεν εξαιρούνται και καταβάλλουν εισφορές βάσει ασφαλιστέου ετήσιου εισοδήματος 7.032,96 €, δηλαδή με το κατώτατο πλαφόν και σύμφωνα με το αρ 39. Με το αρ 36 του ίδιου νόμου περί παράλληλης δραστηριότητας αν καλύπτουν το κατώτατο πλαφόν από την μισθωτή τους εργασία τότε δεν υπολογίζεται δεύτερο κατώτατο πλαφόν.

ΕΡΩΤΗΜΑ:

Πολιτικός μηχανικός για να μη πληρώνει μεγάλες ασφαλιστικές εισφορές θέλει να κάνει διακοπή την ατομική επιχείρηση και να ιδρύσει μονοπρόσωπη ΕΠΕ ή ΙΚΕ. Πώς θα είναι ασφαλισμένος και πώς θα υπολογίζονται ο εισφορές του;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Είτε κάνει έναρξη σε μονοπρόσωπη ΙΚΕ είτε σε μονοπρόσωπη ΕΠΕ, θα πληρώνει τις ίδιες εισφορές και θα φορολογείται στο φορολογητέο εισόδημα της ΕΠΕ ή της ΙΚΕ, επειδή εφόσον θα είναι μονοπρόσωπη θα είναι και διαχειριστής.

Σαν ατομική με δραστηριότητα μηχανικός υπάγεται στους αυτοαπασχολούμενος του άρθρου 39 του Ν 4387/16, που ήταν ασφαλισμένοι στο πρ. ΕΤΑΑ. Πλέον υπάρχει μόνο ασφάλιση ΕΦΚΑ. Όπως θα δείτε και στη σχετική Εγκύκλιο 1 υπάρχει ιδιαίτερη αντιμετώπιση για τους ασφαλισμένους του πρ. ΕΤΑΑ. Η εισφορά τους θα υπολογίζεται με βάση το φορολογητέο εισόδημα σε συνολικό ποσοστό 26,95% και από το ποσόν που θα προκύπτει θα υπάρχουν μειώσεις, σύμφωνα με την παρ. Γ6 της Εγκυκλίου.

Γ.6 Μεταβατικές ρυθμίσεις από 01/01/2017 ως 31/12/2020 (αρθρ.98 του ν.4387/2016)

Οι εισφορές Κλάδων Σύνταξης, υγειονομικής περίθαλψης, επικουρικής και εφάπαξ παροχής των Αυτοαπασχολούμενων, προερχόμενων από το ΕΤΑΑ, καταβάλλονται με ποσοστιαία μείωση από 01/01/2017 έως και 31/12/2020.

Η μείωση επέρχεται στην καταβαλλόμενη εισφορά μετά τον υπολογισμό της ανά κλάδο, σύμφωνα με ποσοστιαία κλίμακα επί του εισοδήματος (συνημμένα πίνακας Γ1).

Ειδικότερα:

• από 7033,00 € – 13.000,00 € σε ποσοστό 50%

• από 13.000,01 € – 58.000,00 € σε ποσοστό 49% έως 5%, μειούμενη κλιμακωτά ανά 1.000,00 €.

Για αυτοαπασχολούμενους με χρόνο ασφάλισης κάτω των πέντε 5 ετών η μείωση 50% εφαρμόζεται επί εισοδήματος από 4.922,00 € – 13.000,00 €.

Η μείωση αυτή δεν αποτελεί ασφαλιστική οφειλή (ειδικές ρυθμίσεις περ. Γ.1).

Επισημαίνουμε ότι:

• Το κατώτερο όριο εισοδήματος για την χορήγηση έκπτωσης (7.033,00€ και 4.922,00€) αντιστοιχεί στο ετήσιο, κατά περίπτωση, κατώτατο ΚΦΑ. Ως εκ τούτου, για το εισόδημα μέχρι τα όρια αυτά δεν παρέχεται μείωση.

• Για Εισόδημα από 58.000,01 € έως 70.329,60 € δεν παρέχεται μείωση.

Σχετικό παράδειγμα υπολογισμού της μείωσης περιλαμβάνεται στις «ΦΟΡΜΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ».

ΕΡΩΤΗΜΑ:

Προβλήματα στην αποστολή ΑΠΔ μισθωτού του ΤΣΜΕΔΕ: Σύμφωνα με τον Ν.3996/2011-άρθρο 59 όλοι οι ασφαλισμένοι άνω των 55 ετών, που είχαν υπαχθεί υποχρεωτικά στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης, διαγράφονται από τον κλαδο αναδρομικά από 1/1/2017. Η αίτηση έχει κατατεθεί, έχει εγκριθεί η διαγραφή και αναμένουμε την επιστροφή των αναδρομικών εισφορών. Προσπαθώντας να υποβάλουμε την ΑΠΔ, το σύστημα δεν δέχεται την μείωση (3,50% εργαζόμενου-εργοδότη) και βγάζει το μήνυμα: «ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ % ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ». Υπάρχουν αλλαγές στα ποσοστά ή τα πακέτα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Το μήνυμα, που έβγαλε κατά την υποβολή της ΑΠΔ δεν αφορά συγκεκριμένα τη μείωση των ποσοστών της επικουρικής σύνταξης. Αναφέρει ότι οι εισφορές δεν συμφωνούν με το πακέτο κάλυψης. Αυτό σημαίνει είτε ότι οι συνολικές εισφορές είναι λάθος είτε το πακέτο κάλυψης για τις εισφορές που έχετε επιλέξει δεν είναι το σωστό.

Μπορεί, δηλαδή, οι εισφορές να είναι σωστές, αλλά να έχετε βάλει λάθο πακέτο κάλυψης.

Στη σχετική Εγκύκλιο, που αφορά την ένταξη μισθωτών ΤΣΜΕΔΕ στον ΕΦΚΑ αναφέρονται λεπτομέρειες για την απεικόνιση στην ΑΠΔ ανάλογα με την περίπτωση που ανήκετε όσον αφορά τόσο το πακέτο κάλυψης όσο και τα ποσοστά εισφορών. Σημαντικός παράγοντας είναι αν ανήκετε ή όχι σε επιχείρησης με κάλυψη ασφαλιστικού κινδύνου.

Σας επισυνάπτουμε τα βασικά στοιχεία της Εγκυκλίου, αλλά καλό είναι να τη διαβάσετε κι εσείς, γιατί εξαρτάται και από την ειδικότητα του μισθωτού. Πρόκειται για την Εγκύκλιο 6

Κωδικός Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) «0700» με λεκτική περιγραφή: « Μισθωτοί απασχολούμενοι τ. Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.» και

► Κωδικός Ειδικότητας «000450» με λεκτική περιγραφή: «Μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Αρχιτέκτονες, Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχανολόγοι, κ.λ.π.) εφόσον παρέχουν εξαρτημένη εργασία, οι υπομηχανικοί των Σχολών του Ν.Δ. 3971/59 που τελούσαν υπό την εποπτεία του Ε.Μ.Π. (Ν. 915/79) εφόσον μετά την ημερομηνία εγγραφής τους στο τ. Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. έχουν καταστεί μισθωτοί, οι έμμισθοι υπομηχανικοί του Ν.1027/80 και Ν.1028/80 – ΠΑΛΑΙΟΙ/ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ» ώστε να αποδίδεται για την ασφαλιστική κάλυψη Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) «045» με τα ακόλουθα ποσοστά ασφαλίστρων:

ΚΑΔ: 0700

ΚΩΔ. ΕΙΔ.: 000450

Κ.Π.Κ.: 045

ΑΣΦ/ΝΟΥ: 20,00%

ΕΡΓΟΔΟΤΗ: 25,06%

ΣΥΝΟΛΟ: 45,06%

Ενώ σε περίπτωση απασχόλησης σε επιχειρήσεις και εργασίες της παρ.1 του άρθρου 2 του Β.Δ. 473/61 (περί υποχρέωσης καταβολής εισφοράς επαγγελματικού κινδύνου) θα χρησιμοποιείται ο ίδιος Κωδικός Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) «0700» και αντίστοιχα

► Κωδικός Ειδικότητας «000455» με λεκτική περιγραφή: «Μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Αρχιτέκτονες, Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχανολόγοι, κ.λ.π.) εφόσον παρέχουν εξαρτημένη εργασία, οι υπομηχανικοί των Σχολών του Ν.Δ. 3971/59 που τελούσαν υπό την εποπτεία του Ε.Μ.Π. (Ν. 915/79) εφόσον μετά την ημερομηνία εγγραφής τους στο τ. Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. έχουν καταστεί μισθωτοί, οι έμμισθοι υπομηχανικοί του Ν. 1027/80 και Ν. 1028/80 – ΠΑΛΑΙΟΙ/ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ – με επαγγελματικό κίνδυνο» συνδυασμός που αποδίδει για την ασφαλιστική κάλυψη Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) «046» με επιβάρυνση 1% στο ασφάλιστρο του εργοδότη για την κάλυψη του επαγγελματικού κινδύνου με τον ακόλουθο επιμερισμό των ασφαλίστρων:

ΚΑΔ: 0700

ΚΩΔ. ΕΙΔ.: 000455

Κ.Π.Κ.: 046

ΑΣΦ/ΝΟΥ: 20,00%

ΕΡΓΟΔΟΤΗ: 26,06%

ΣΥΝΟΛΟ: 46,06%

Στο πεδίο: Ημέρες Ασφάλισης θα καταχωρούνται οι ημέρες που προκύπτουν από την απασχόληση.

Στο πεδίο: Τύπος Αποδοχών θα συμπληρώνεται ανάλογα με το είδος των αποδοχών των απασχολούμενων ενδεικτικά οι ακόλουθοι τύποι:

01 – Τακτικές Αποδοχές, 14 – Λοιπές Αποδοχές, 09 – Αναδρομικές Αποδοχές, 11 – Υπερωρίες, 08 – Αποδοχές Ασθενείας, 03 – Δώρο Χριστουγέννων, 05 – Επίδομα Αδείας, 04 – Δώρο Πάσχα, 10 – Bonus

ΕΡΩΤΗΜΑ:

Ελεύθερος επαγγελματίας που έκλεισε το μπλοκάκι στις 31.12.2016, επιθυμεί να ξανανοίξει το μπλοκάκι την 01.07.2017. θα πληρώσει για το δεύτερο εξάμηνο με βάση τις εισφορές του 2016 ή θα θεωρηθεί νέος ελεύθερος επαγγελματίας. Και αν επιθυμεί να ανοίξει το μπλοκάκι την 01.01.2018 πως θα υπολογιστούν οι ασφαλιστικές εισφορές;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Στην Εγκύκλιο 1 ΕΦΚΑ, που αφορά τον τρόπο υπολογισμού των εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων και μάλιστα στην παράγραφο 5 αναφέρεται:

Γ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΨΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

1. Θεσπίζονται ενιαία ποσοστά εισφορών κύριας ασφάλισης:

• Κλάδος Σύνταξης 20%

• Κλάδος Υγειονομικής Περίθαλψης 6,95% ( επιμεριζόμενο 6,45 % για παροχές σε είδος και 0,50% για παροχές σε χρήμα)

Επί πλέον συνεισπράττεται εισφορά ειδικού λογαριασμού ανεργίας (ΟΑΕΔ).

Ειδικότερα, για ασφαλισμένους (παλαιούς και νέους ) που υπάγονται στην ασφάλιση σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ προβλέπεται συνείσπραξη ποσού 2,00 €, υπέρ της Στέγης Υγειονομικών.

2. Πρόσωπα που για πρώτη φορά από την έναρξη ισχύος του Ν.4387/2016 (01/01/2017) και εφεξής αποκτούν ιδιότητα ή προβαίνουν σε έναρξη εργασιών ή δραστηριοτήτων καταβάλλουν, από το μήνα έναρξης εργασιών έως τον τελευταίο μήνα του ιδίου έτους, εισφορές επί της κατώτατης βάσης.

Η Εγκύκλιος, λοιπόν, αναφέρει ότι από τον μήνα έναρξης έως τον τελευταίο μήνα του ίδιου έτους, εισφορές επί της κατώτατης βάσης

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Μέτοχος σε ΑΕ άνω του 3% καιι μέλος του Δ Σ με αμοιβές μικτές 6.000,00 μηνιαίως και έσοδα από μέρισμα 150.000,00 για το έτος 2015 και για το έτος 2016, θα πληρώσει δυο ξεχωριστές εισφορές μία με την ΑΠΔ αμοιβές ΔΣ (άρθρο 38) και μία για το μέρισμα (άρθρο 39) δηλ δυο φορές το ανώτατο πλαφόν;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Το ανώτατο πλαφόν θα υπολογισθεί 2 φορές ξεχωριστά για κάθε περίπτωση.

Στα άρθρα 17 και 36 του Ν 4387/16 , που αφορά την παράλληλη ασφάλιση αναφέρει «σε όσους υπάγονταν ή θα υπάγονται σε δυο διαφορετικούς φορείς, που εντάσσονται στον ΕΦΚΑ μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου.

Οι αμοιβές Δ.Σ. υπάγονται για πρώτη φορά σε ασφαλιστικές εισφορές και πριν την έναρξη ισχύος του Νόμου δεν εντάσσονταν σε κανένα φορέα που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του ΕΦΚΑ

Επίσης, στην Εγκύκλιο 4-Ασφαλιστικές εισφορές μελών Διοικητικών Συμβουλίων και Αγροτικών Συνεταιρισμών, τις συνυπολογίζει μόνο με αμοιβές εξηρτημένης εργασίας από την ίδια ΑΕ για να υπολογισθεί το ανώτατο πλαφόν

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Με το Ν.4387 οι ελεύθεροι επαγγελματίες ασφαλισμένοι στο πρώην ΕΤΤΑ-ΤΣΜΕΔΕ που απασχολούνται σε έως δύο εργοδότες (με μπλοκάκι) α) έχουν τη μείωση του άρθρου 98, β) πληρώνουν τα συνεισπραττόμενα υπέρ ΟΑΕΔ, Εργατική Εστία και εφάπαξ γ) οι μειώσεις εφαρμόζονται μόνο στο κλάδο σύνταξης και υγείας;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Όπως αναφέρεται και στην σχετική εγκύκλιο ΕΦΚΑ-Οδηγίες για τις εισφορές αμειβομένων με «μπλοκάκι» αντίστοιχα καταβάλλονται εισφορές επικουρικής ασφάλισης και εξάπαξ, εφόσον υπάρχει υποχρεωτική υπαγωγή. Δηλαδή, αν υπάγονται και οι υπόλοιποι ασφαλισμένοι, υπάγονται κι αυτοί.

2. Ποσοστά εισφορών Ειδικότερα, εφόσον το εισόδημα προέρχεται από την άσκηση διαρκούς -και όχι ευκαιριακής- επαγγελματικής δραστηριότητας, και μόνο από την απασχόληση σε ένα ή και δύο πρόσωπα (φυσικά και νομικά), προκύπτει ουσιαστικά αποκλειστικότητα ως προς το/τα πρόσωπο/α που αποδέχεται/ονται τις σχετικές υπηρεσίες Επομένως, επί του εισοδήματος αυτού υπολογίζονται εισφορές ύψους 20% για τον κλάδο κύριας σύνταξης, κατανεμημένο κατά 6,67% σε βάρος του ασφαλισμένου και κατά 13,33% σε βάρος του αντισυμβαλλόμενου. Αντίστοιχα κατανέμονται οι εισφορές υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και οι εισφορές επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ, σε όσες κατηγορίες ασφαλισμένων υφίσταται υποχρεωτική υπαγωγή στην ασφάλιση των κλάδων αυτών (δηλαδή επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ) λόγω της ιδιότητάς τους ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία και σε κάθε περίπτωση οι εισπραττόμενες εισφορές καταβάλλονται στους αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς στους οποίους και έχει υπαχθεί ο ασφαλισμένος.

Επίσης, στον Ν 4387/16- άρθρο 98 αναφέρεται ότι η μείωση ισχύει για όλους τους κλάδους.

1. Ειδικά για το διάστημα από την 1.1.2017 έως και την 31.12.2020, τα ποσά των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλουν στους οικείους φορείς κύριας και επικουρικής σύνταξης, εφάπαξ και υγειονομικής περίθαλψης οι, άνω της πενταετίας, ελεύθεροι επαγγελματίες που προέρχονται από το Ε.Τ.Α.Α., όπως διαμορφώνονται μετά τον, σύμφωνα με το άρθρο 39, υπολογισμό, μειώνονται, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί…

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Πως υπολογίζονται εισφορές για μισθωτό εργαζόμενο σε εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες και σε άλλους εργοδότες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) και αμείβεται με ΔΠΥ; Πως υπολογίζονται εισφορές για μισθωτό εργαζόμενο σε εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες και σε άλλους εργοδότες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) και αμείβεται με ΔΠΥ, ο οποίος λαμβάνει επιπλέον αποδοχές από την εταιρεία που εργάζεται ως μισθωτός με ΔΠΥ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Έχει τις κανονικές εισφορές του μισθωτού, όπως και πριν και επι πλέον τις εισφορές ποτ προβλέπονται στο άρθρο 39 παρ. 9, όπως αναφέρεται και στη σχετική Εγκύκλιο Οδηγίες για τις εισφορές αμειβομένων με «μπλοκάκι».

Δηλαδή για τις αμοιβές με «μπλοκάκι» θα πληρώνει ο ασφαλισμένος 6,67% για κύρια σύνταξη, 2,55% για περίθαλψη, 3,5% για επικουρική ασφάλιση και αντίστοιχα ο εργοδότης 13,33% για κύρια σύνταξη, 4,55% για περίθαλψη, 3,5% για επικουρική ασφάλιση.

Και στο δεύτερο ερώτημα, η απάντηση είναι η ίδια με μόνη διαφορά τις εισφορές των αμοιβών που λαμβάνει από την ίδια εταιρεία σαν μισθωτός και με ΔΠΥ. Στην περίπτωση αυτή θα καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές σαν μισθωτός 41,06% και για το ποσόν της αμοιβής με ΔΠΥ.

Παράδειγμα

Λογιστής εργάζεται ως μισθωτός σε εταιρία και παρέχει παράλληλα διαρκείς υπηρεσίες σε άλλη εταιρία αμειβόμενος με ΔΠΥ. Ο εν λόγω ασφαλισμένος υπάγεται στη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 39. Επομένως, για τις αποδοχές του από τη μισθωτή εργασία υπολογίζονται εισφορές με βάση το άρθρο 38, για το δε εισόδημά του από την διαρκή παροχή υπηρεσιών σε άλλη εταιρία-αμειβόμενη με ΔΠΥ, καταβάλλει εισφορές με βάση το άρθρο 39 παρ. 9. ε . Ο ίδιος ως άνω ασφαλισμένος που εργάζεται ως μισθωτός σε εταιρία, λαμβάνει και επιπλέον αποδοχές από την ίδια εταιρία με ΔΠΥ. Στην περίπτωση αυτή για το σύνολο του εισοδήματος από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 38. Συνεπώς, επί του εισοδήματος αυτού υπολογίζονται εισφορές μισθωτού και, επομένως, η εταιρία καταβάλει τις εισφορές εργοδότη που αντιστοιχούν στο σύνολο του εισοδήματος (αποδοχές από μισθωτή εργασία και εισόδημα από ΔΠΥ).

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Οδοντίατρος με ατομική και διαχειριστής ΙΚΕ θα πληρώνει ΕΦΚΑ και ΤΣΑΥ ή μόνο ΕΦΚΑ ανάλογα με τα κέρδη της ατομικής και τον πιθανό μισθό του;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Γιατρός & διαχειριστής ΙΚΕ:

Μετά την ισχύ του Ν 4387/16 και την ενοποίηση των ταμείων θα υπολογίζονται εισφορές για τα κέρδη από την ατομική του επιχείρηση βάση του αρ 39.

Για τις αμοιβές του ως διαχειριστής βάση τον Ν 4387/16 θα υπάγεται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ κατά τα αναφερόμενα στην Εγκύκλιο 4 του ΕΦΚΑ.

Αν οι αμοιβές δίνονται με τακτική αμοιβή – μισθό βάση της εγκυκλίου 4/2017 υποβάλλεται ΑΠΔ με τα ακόλουθα στοιχεία:

– Για την κατηγορία των «Διευθυντών, γενικών διευθυντών, εντεταλμένων, διευθυνόντων ή συμπραττόντων συμβούλων, διοικητών εταιριών ή συνεταιρισμών που συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας» θα ακολουθείται η συνήθης διαδικασία για την απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων αναλόγως Κωδικού Δραστηριότητας της επιχείρησης και αντίστοιχου Κωδικού Ειδικότητας που αποδίδουν Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.):101 το οποίο αντιστοιχεί σε πλήρη ασφαλιστική κάλυψη των κλάδων σύνταξης, ασθένειας, επικουρικό και των συνεισπραττόμενων κλάδων Ο.Α.Ε.Δ. – Ο.Ε.Κ. – Ο.Ε.Ε..

ΚΠΚ: 101

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ: 25,06%

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ: 16%

Αν οι αμοιβές δίνονται με την έννοια της εφάπαξ αμοιβής υποβάλλεται ΑΠΔ ως εξής με τα ποσοστά του αρ 39 του Ν 4387/16:

– Για την καταχώρηση της νέας κατηγορίας «Μέλη Δ.Σ. Ανωνύμων Εταιριών και Αγροτικών Συνεταιρισμών για τις εφάπαξ αμοιβές που λαμβάνουν» θα χρησιμοποιούνται: Κωδικός Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) «0620» με λεκτική περιγραφή «Μέλη Δ.Σ. Ανωνύμων Εταιριών και Αγροτικών Συνεταιρισμών εφόσον λαμβάνουν αμοιβή» και Κωδικός Ειδικότητας «000401» με λεκτική περιγραφή «Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε. και Αγροτικών Συνεταιρισμών, εφόσον λαμβάνουν αμοιβή» οι οποίοι αποδίδουν για την ασφαλιστική κάλυψη Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) «071» με λεκτική περιγραφή «Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε. και Αγροτικών Συνεταιρισμών, εφόσον λαμβάνουν αμοιβή» και τα παρακάτω ποσοστά
ασφαλίστρων:

ΚΑΔ: 620

ΚΩΔ.ΕΙΔΚΟΤΗΤΑΣ: 401

ΚΠΚ: 71

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ: 21,38%

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ: 12,72%

Από το αρ 36 του Ν 4387/16 προκύπτει ότι περί παράλληλης δραστηριότητας με ιδιότητες που υπάγονται σε διαφορετικό άρθρο του παρόντος νόμου δεν ισχύει δεύτερο κατώτατο πλαφόν ενώ σε περίπτωση που οι δύο ασφαλιστέες ιδιότητες υπάγονται στο ίδιο άρθρο τα ποσά συναθροίζονται και επί αυτών υπολογίζονται συνολικά εισφορές.

Δηλ. αν οι αμοιβές δίνονται με την έννοια του μισθού και καλύπτεται το κατώτατο πλαφόν από την μισθωτή υπηρεσία, σε περίπτωση ζημιών δεν θα υπολογίζονται εισφορές για την συμμετοχή του, ενώ σε περίπτωση κερδών θα υπολογίζονται εισφορές με ποσοστό 26,95% επί της διανομής. Αν οι αμοιβές δίνονται ως εφάπαξ καταβολές τότε θα συναθροίζονται με τα κέρδη, επί του συνολικού ποσού θα υπολογίζονται εισφορές με ποσοστό 26,95% και θα ισχύει ένα συνολικό ανώτατο και κατώτατο πλαφόν.

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Μηχανικός με ατομική επιχείρηση ως μηχανικός και δεύτερη σαν εκμετάλλευση ξενοδοχείων, πως θα του υπολογίζονται οι εισφορές; Θα πρέπει να ξεχωρίζουμε τα κέρδη ανά δραστηριότητα και θα συνεχίσει να πληρώνει ΤΣΜΕΔΕ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Τα κέρδη και από τις δύο δραστηριότητες της ατομικής του επιχείρησης αθροιστικά θα υπάγονται σε εισφορές ΕΦΚΑ με ποσοστό 26,95% βάση τον Ν 4387/16 αρ.39. Δεν θα πληρώνει ξεχωριστά ΤΣΜΕΔΕ για τις εισφορές του 2017. Στο ΤΣΜΕΔΕ θα αποδώσει μόνο τυχόν οφειλές για προηγούμενα έτη.