Το δικαίωμα στην εργασία διεκδικούν τα άτομα με αναπηρία

Το αυτονόητο δικαίωμα στην εργασία διεκδικούν τα άτομα με αναπηρία δηλώνοντας, σε σχετική έρευνα, ότι η αναπηρία δεν επηρεάζει ούτε τον βαθμό απόδοσης στην εργασία τους ούτε τον αριθμό των ωρών που έχουν δυνατότητα να εργαστούν.

Τα στοιχεία προκύπτουν σε έρευνα με δείγμα 306 ατόμων με αναπηρία, που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου Workability. Το έργο υλοποίησε η Ερευνητική Ομάδα Συστημάτων Μεταφοράς του ΑΠΘ (ΕΟΣΜ/ ΑΠΘ) και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ένωση Κεντρικής Μακεδονίας του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τυφλών, το Παράρτημα Μακεδονίας Θράκης του Πανελλήνιου Συλλόγου Παραπληγικών και την Ένωση Κωφών Βορείου Ελλάδος.

Παρουσιάζοντας, σήμερα, σε συνέντευξη Τύπου, τα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου ο καθηγητής της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ Αριστοτέλης Νανιόπουλος τόνισε ότι το εισόδημα των ερωτηθέντων με αναπηρία αποτελεί, σε μεγάλο ποσοστό, το κύριο εισόδημα των οικογενειών τους, «καταρρίπτοντας με αυτόν τον τρόπο το στερεότυπο που θέλει τα άτομα με αναπηρία να αποτελούν οικονομικό βάρος για τις οικογένειές τους».

 «Κι όταν λέμε εισόδημα, δεν εννοούμε μόνο τα επιδόματα» συμπλήρωσε, υπογραμμίζοντας πως όσο μεγαλύτερο είναι το μορφωτικό επίπεδο τόσο μεγαλύτερα είναι και τα ποσοστά αυτών που θέλουν να εργαστούν από αυτούς που δεν θέλουν να δουλέψουν στο μέλλον, σε όλες τις ομάδες αναπηριών.

Πάντως, στην ερώτηση της έρευνας: «Θεωρείτε πως η αναπηρία σας περιορίζει τον αριθμό των ωρών που μπορείτε να δουλέψετε;», τα άτομα με κώφωση απάντησαν κατά 80% «όχι», όπως και τα άτομα με βαρηκοΐα κατά 91,7%. Τα άτομα με προβλήματα όρασης απάντησαν το ίδιο κατά 84.6%, οι παραπληγικοί κατά 71,2% και οι τετραπληγικοί κατά 33,3%.

Στην ερώτηση «Θεωρείτε πως η αναπηρία σας επηρεάζει την απόδοση των εργασιών σας;», το 70,2% των ατόμων με προβλήματα ακοής απάντησε «όχι», όπως και το 68,1% των ατόμων με προβλήματα όρασης. Με τον ίδιο τρόπο απάντησε το 84,6% των ημιπληγικών, το 83% των παραπληγικών και το 66,7% των τετραπληγικών.

Όσον αφορά την προσβασιμότητα από το σπίτι στην εργασία, τα κωφά άτομα απάντησαν κατά 94,1% πως η αναπηρία δεν τους εμποδίζει να πηγαίνουν και να γυρίζουν από το μέρος εργασίας, ποσοστό που είναι στο 49,5% για τα άτομα με προβλήματα όρασης και αποτελεί το δεύτερο χαμηλότερο μεταξύ των ομάδων αναπηριών. Το σύνολο των ημιπληγικών απάντησε «όχι» κατά 76,9%, των παραπληγικών κατά 70,6%%, και των τετραπληγικών κατά 37%, ποσοστό που είναι το μικρότερο μεταξύ των ομάδων αναπηριών.

Για τις συνθήκες εργασίας (εργασία από απόσταση, ευέλικτο ωράριο), το 50,6% των κωφών και το 54,5% των βαρήκοων απάντησαν πως χρειάζονται ειδικές συνθήκες εργασίας. Επιπλέον, την ίδια απάντηση έδωσε το 22% των ατόμων με προβλήματα όρασης, αλλά και το 30,8% των ημιπληγικών, το 22% των παραπληγικών και το 66,7% των τετραπληγικών.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του WorkAbility αναπτύχθηκε και εργαλειοθήκη για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα των ατόμων με αναπηρία που παρέχει πρακτικές πληροφορίες σε άτομα με αναπηρία που αναζητούν εργασία ή ήδη εργάζονται, εργοδότες ή δυνητικούς εργοδότες ατόμων με αναπηρία καθώς και άτομα με αναπηρία που θέλουν να αναπτύξουν τη δική τους επιχείρηση.