Π.Σ. Αττικής προς «Παπαστράτος»: Να ανακληθεί η απόλυση του εργαζομένου με σκλήρυνση κατά πλάκας

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, στη συνεδρίασή του στις 26-01-2017, αφού συζήτησε το θέμα σχετικά με την απόλυση του εργαζομένου με σοβαρή χρόνια ασθένεια (σ.σ.: σκλήρυνση κατά πλάκας) από την καπνοβιομηχανία «Παπαστράτος ΑΒΕΣ – Philip Morris International», ομόφωνα εξέφρασε τη βούληση να ανακληθεί η καταγγελία της σύμβασης του εν λόγω εργαζόμενου και τα εμπλεκόμενα μέρη να προσέλθουν σε διάλογο για την επαναπρόσληψή του.