Η εγκύκλιος Πετρόπουλου για τα μπλοκάκια

ΑΔΑ: 7ΔΓΟ465Θ1Ω-ΝΙΒ, Αρ. πρωτ. Φ80000/οικ.2460/106/20-01-2017

Κοινοποιήθηκε η πολυαναμενόμενη εγκύκλιος για τα μπλοκάκια. Τα πρώτα συμπεράσματα με μια γρήγορη ανάγνωση από τη Συσπείρωση Αριστερών Μηχανικών:

  • Ο επιμερισμός των εισφορών μεταξύ εργαζόμενου και εργοδότη ισχύει για όλους τους κλάδους ασφάλισης (δηλαδή κύρια σύνταξη: 6,67% ο εργαζόμενος – 13,33% ο εργοδότης, επικουρικό 3,5% ο εργαζόμενος – 3,5% ο εργοδότης, κλάδος υγείας 2,55% ο εργαζόμενος – 4,55% ο εργοδότης, εφάπαξ 4% ο εργαζόμενος μόνο, συνολικά 16,72% ο εργαζόμενος και 21,38% ο εργοδότης για τους μηχανικούς).
  • Στην παράγραφο 4 προβλέπεται η διπλή δήλωση της σύμβασης τόσο από τον υπάλληλο (πάνω στο ΔΠΥ) όσο και από τον εργοδότη (μέσω της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης), προβλέπει δε τη δυνατότητα μονομερούς δήλωσης στον ΕΦΚΑ εάν ο εργοδότης δε δηλώσει τη σύμβαση, όπως οφείλει. «Εφόσον ο αντισυμβαλλόμενος αμφισβητεί το περιεχόμενο της δήλωσης του ασφαλισμένου, υποβάλλει αντιρρήσεις ενώπιον των αρμοδίων οργάνων του ΕΦΚΑ, ενώ μέχρι την επίλυση της σχετικής διαφοράς από τα όργανα αυτά, για τον ασφαλισμένο υπολογίζονται εισφορές σύμφωνα με το άρθρο 39 (ως μη μισθωτός)».

Καταλαβαίνουμε όλοι πολύ καλά τι σημαίνει αυτό: οι εργοδότες θα αρνούνται την υποχρέωση τους αυτή και ο εργαζόμενος θα βρίσκεται στη δυσχερή θέση να το δηλώσει (κινδυνεύοντας να χάσει τη δουλειά του) ή να το καταπιεί με αποτέλεσμα να φορτωθεί μόνος του το σύνολο των εισφορών. Οι περισσότεροι εργοδότες φυσικά θα έχουν φροντίσει προληπτικά να μετακυλίσουν το κόστος αυτό στους εργαζομένους μειώνοντας αντίστοιχα τις αποδοχές.

Εκπτώσεις στις εισφορές των εργαζόμενων με ΔΠΥ, αντίστοιχες με αυτές των ελευθέρων επαγγελματιών, δεν προβλέπονται.

Το πλαφόν των 586€ ισχύει και για τα ΔΠΥ, με αποτέλεσμα οι (πολύ συνηθισμένες πια) αποδοχές των 400-500€ να επιβαρύνονται με πρόσθετη επιβάρυνση (αποκλειστικά στον εργαζόμενο) μέχρι να καλυφθεί το όριο αυτό.


ΕΔΩ η εγκύκλιος (ΑΔΑ: 7ΔΓΟ465Θ1Ω-ΝΙΒ).

Διαβάστε επίσης αυτά που από πέρυσι έγραφε για το θέμα η Συσπείρωση καθώς και τη σχετική ανακοίνωση της ΑΡΑΓΕΣ.