Η απόφαση του ΣτΕ (100/2017), για τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές, αποτελεί νίκη των εργαζομένων εμποροϋπαλλήλων και μια πρώτη δικαίωση του συνεχιζόμενου αγώνα τους ενάντια στη γενικευμένη κατάργηση της Κυριακάτικης Αργίας.

Το ΣτΕ, με την απόφασή του, βάζει φραγμό στη λειτουργία των καταστημάτων και τις 52 Κυριακές του χρόνου, η οποία επιχειρήθηκε το 2014, υποτίθεται «πιλοτικά», αλλά με τελικό στόχο τη γενίκευση της Κυριακάτικης λειτουργίας των καταστημάτων.

Το βασικότερο όμως όλων είναι ότι, σε αυτή την απόφαση καταγράφονται τα συνταγματικά δικαιώματα των εργαζομένων και των πολιτών, σε σχέση με την αργία της Κυριακής.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της Απόφασης: «Το Σύνταγμα κατοχυρώνει για τους πάσης φύσεως εργαζομένους και απασχολούμενους (ελεύθερους επαγγελματίες, κ.λπ.) το δικαίωμα ελεύθερου χρόνου και της απόλαυσης του ατομικού και τους από κοινού με την οικογένεια τους, ως τακτικό διάλειμμα της εβδομαδιαίας εργασίας. Το διάλειμμα αυτό υπηρετεί την υγεία και την ομαλή ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου με τη φυσική και ψυχική ανανέωση που προσφέρει η τακτική αργία στον εργαζόμενο άνθρωπο εντός της κάθε εβδομάδας (άρθρο 5 και 21 Συντάγματος). Συναφώς, προσφέρει και τη δυνατότητα οργάνωσης της κοινωνικής και οικογενειακής ζωής του, θέματα για τα οποία μεριμνά επίσης το Σύνταγμα (άρθρο 21). Περαιτέρω το ως άνω δικαίωμα προσλαμβάνει πρακτική αξία για τους εργαζόμενους όταν αυτοί δύνανται μόνοι ή από κοινού με την οικογένεια τους να μετέχουν στη συλλογική ανάπαυλα μιας κοινής αργίας ανά εβδομάδα, ως τέτοια ημέρα έχει επιλεγεί κατά μακρά παράδοση, τόσο στην Ελλάδα όσο και στα λοιπά κράτη της Ευρώπης, η σχετιζόμενη με την Χριστιανική θρησκεία».

Έτσι, η Κυριακή αντιμετωπίζεται πλέον ως αυτό που είναι, δηλαδή μία ημέρα αναντικατάστατη για την ξεκούραση και τον ελεύθερο χρόνο των εργαζομένων και ως τέτοια δεν μπορεί να υποκατασταθεί από κανένα «ρεπό» οποιασδήποτε άλλης ημέρας.

Κατά συνέπεια, η απόφαση του ΣτΕ συνιστά πρόκριμα και για την περαιτέρω κατάργηση της λειτουργίας των καταστημάτων τις 8 Κυριακές, που θεσμοθέτησαν οι προηγούμενες μνημονιακές Κυβερνήσεις και τις διατηρεί και η σημερινή Κυβέρνηση, στο όνομα «της ανάπτυξης και της απασχόλησης».

Η ΟΙΥΕ αναμένει το πλήρες κείμενο της καθαρογραμμένης απόφασης και αφού μελετήσει το σκεπτικό της, θα αποφασίσει μαζί με τα σωματεία – μέλη της σε όλη την Ελλάδα, τις αγωνιστικές και νομικές μορφές του αγώνα μας, για την οριστική κατάργηση της Κυριακάτικης λειτουργίας των καταστημάτων.

Η Κυβέρνηση οφείλει, όχι μόνο να εφαρμόσει την απόφαση, αλλά να τηρήσει τις προεκλογικές της δεσμεύσεις για κατοχύρωση της Κυριακάτικης Αργίας.

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
ΟΥΤΕ ΜΙΑ, ΟΥΤΕ ΟΚΤΩ – ΚΑΝΕΝΑ ΜΑΓΑΖΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΝΟΙΧΤΟ!